Možnost koupě a montáže klimatizační techniky, kdy služby zahrnují taktéž opravy, pravidelné servisy a případné výměny. K dispozici jsou klimatizace kazetové, nástěnné, podstropní nebo parapetní, podle toho, zdali je klimatizace určená do firmy nebo domu.

PragmaTech s.r.o. Vám poradí: - s technickým zázemím objektů - vytápění, klimatizace, optimalizace - s dotacemi - s návrhem, projektem, montáží fotovoltaikou

Ponúkame Vám široké portfolio prietokomerov a vodomerov pre vodné hospodárstvo a priemysel. Zameranie spoločnosti je taktiež servis, kalibrácia a montáž meradiel s voľnou hladinou a výroba parschallových a merných žľabov.

Společnost Elektro - Klíma spol. s r.o. nabízí komplexní služby v oboru klimatizace, vzduchotechniky a vytápění. Provádíme projekci, realizaci, montáž i servis veškerých vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, včetně měření a regulace. Provozujeme také internetový obchod. Sídlíme v Bratislavě. Projekce, realizace, montáž, oprava, ...

Murárstvo Izolatérstvo Zámočníctvo Reklamná činnosť Spracovanie údajov Prieskum trhu - marketing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej ...

Zváračstvo Zámočníctvo Sprostredkovateľská činnosť Montáž a opravy vyhradených zdvíhacích zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Faktoring a forfaiting Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Revízia elektrických zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Ekonomické a organizačné poradenstvo Manažérske a marketingové poradenstvo Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie Prenájom iných strojov, prístrojov a ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž a servis servopohonov, rozvádzačov a prístroj meracej a regulačnej techniky Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Montáž a údržba TV a SAT antén Obchodná činnosť v elektr.sfére Oprava domácich elektrických spotrebičov Montáž a údržba elekt. zariadení a elektrického kúrenia Nákup a predaj tovarov všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti Montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom

Činnosť autorizovanej osoby Prieskum trhu a verejnej mienky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí priemyselného a spotrebného tovaru Kúpa ...

Správa registratúry Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Administratívne služby Činnosť vodohospodára Technik požiarnej ochrany Technik bezpečnosti práce Overovanie určených meradiel Bezpečnostnotechnické služby Autorizovaný bezpečnostný technik Vedenie ekonomickej a mzdovej agendy Umývanie a čistenie motorových vozidiel Marketing, ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich ...

Zámočníctvo Zámočnícke práce Montáž, opravy a revízie plynových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revízií a skúšok tlakových zariadení dodávateľským spôsobom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným ...

Sťahovacie služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...

Sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb Poradenská činnosť v strojárskej výrobe Inžinierska činnosť v strojárskej výrobe Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - ...

Vodoinštalatérstvo Nákup a predaj tovarov Výroba keramických dlažieb a obkladov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Sprostredkovanie reklamných a propagačných činností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Kurenárske práce Pohostinské služby Elektroinštalatérstvo Vodoinštalatérske práce Servisné práce motorových vozidiel Poradenská činnosť v strojárskej výrobe Inžinierska činnosť v strojárskej výrobe Montáž a opravy maracej a regulačnej techniky Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Zámočnícke práce, sústružnícke a zváračské ...

Kopanie studní Čistiace a upratovacie služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Nákup a predaj hutného a inštalačného materiálu vodoinštalačné,plynoinštalačné a kúrenárske práce

Správa registratúry Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Pohostinská činnosť Počítačové služby Administratívne služby Montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu: PZ-V zariadenia na znižovanie a zvyšovanie tlaku plynu do 50 000 Nm3/hod., PZ-VI plynovody do 10 MPa, PZ-VII spotrebiče plynu spaľovaním do ...

Stolárska výroba zariadení staveniska Pohostinská činnosť Elektroinštalatérstvo Vedenie účtovnej evidencie Výroba a predaj betonárskej výstuže Predaj betónu a betonárskych výrobkov Inštalácia a opravy el. strojov a prístrojov Technické, organizačné a ekonomické poradenstvo Montáž,oprava,údržba,revízia elektrických zariadení Výroba, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetracích zariadení Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková ...

Kúrenárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Zemné a výkopové práce Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Obkladanie stien Výkopové práce Omietkárske práce Vodoinštalatérstvo Čistenie kanalizácií Prenájom hnuteľných vecí Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia a opravy ústredného kúrenia bez elektroinštalačných prác Maloobchod s vodoinštalatérskym, kúrenárskym, ...

Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Nákup a predaj výpočtovej techniky Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)