Polotovary z kovových i nekovových materiálů lze obrábět nejrůznějšími způsoby. Soustružení, frézování, vrtání, obrážení, hoblování, řezání závitů, protahování a další operace je možné provádět na jednoúčelových, universálních nebo moderních CNC strojích.

ZAKO Turčín, spol. s r.o. - výroba zámečnických a strojírenských dílů
Na zakázkové zámečnictví a kovoobrábění se zaměřuje firma ZAKO Turčín, spol. s.r.o. Zlín-Březnice. Zajistí výrobu zámečnických a strojírenských dílů na zakázku i s následnou montáží. Postarají se o výrobu dílů z plechů, kryty strojů a strojních dílů dle dokumentace dodané zákazníkem. Kovoobrábění na vertikálních, horizontálních a pětiosých CNC ...
ZAKO Turčín, spol. s r.o. - výroba zámečnických a strojírenských dílů
Kovoobrábanie Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Kúrenárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Opravy pracovných strojov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných motorových vozidiel Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v oblasti strojárstva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Oprava vyhradených ...

Zámočníctvo Prenájom motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou ...

Kováčstvo Kovoobrábanie Zemné, výkopové práce Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými ...

Zámočníctvo Vykonávanie zváracích prác Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Zámočníctvo Ubytovacie služby Upratovacie práce Zváračské práce Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Pilčícke a povoznícke služby Reklamná a propagačná činnosť Vedenie cudzieho motorového vozidla Zemné, búračské, výkopové práce Výroba a montáž armatúry - betonárskej ocele Skladovanie tovarov s výnimkou verejných ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Údržba a opravy výrobných strojov a zariadení Konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Technicko inžinierske práce a design v oblasti strojárenstva

Výroba odevov Sklenárske práce Krajčírske práce Podlahárske práce Zváračské práce Vedenie účtovníctva Výroba výrobkov z gumy Výroba výrobkov z korku Výroba výrobkov zo skla Technik požiarnej ochrany Výroba výrobkov z plastu Výroba výrobkov zo sadry Výroba výrobkov z lepenky Výroba výrobkov z papiera Výroba výrobkov z ...

Prenájom motorových vozidiel Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Zámočnícke a zváračské práce Usporiadavanie kultúrnych podujatí Veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a investícií Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Vedenie účtovníctva Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Marketing Prieskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Baliace činnosti Upratovacie práce Upratovacie služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Administratívne práce Brúsenie a leštenie kovov Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Rozpočtové práce a kalkulácia ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických stromov a prístrojov pre domácnosť Expertné merania veličín: teplota, tlak, jednosmerné elektrické napätie a jednosmerný elektrický prúd v laboratóriu a na ...

Nástrojárstvo Piliarska výroba Zváračské práce Administratívne práce Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Zemné, búračské a výkopové práce Rozpočtové práce a kalkulácia stavieb Obsluha (vedenie) cudzieho motorového vozidla Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba, montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení v rozsahu - montáž, oprava a údržba- objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V a bleskozvody Kovoobrábanie Nástrojárstvo Manipulácia so žieravinami Výroba - rozvádzače nízkeho napätia Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Spracovanie hliníka, jeho ...

Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov Xerografické a rozmnožovacie práce kancelárskou rozmnožovacou a výpočtovou technikou, zalievanie ...

Masérske služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Informatívne testovanie, meranie, analýzy a ...

Zemné práce Pilčícke služby Upratovacie služby Zváračské práce Maliarske a natieračské práce Montáž a údržba elektrických zariadení Montážne práce na plynových zariadeniach Oprava elektrických prístrojov pre domácnosť Veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v ...

Zámočníctvo Zemné a výkopové práce Maliarske a natieračské práce Vykonávanie kúrenárskych prác Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Obstarávanie služieb spojených s výkonom ...

Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti Montáž, ...

Zváračské práce Vedenie účtovnej evidencie Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Skladovanie tovarov s výnimkou verejných skladov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Cestná ...

Stavba lešení Montáž žaluzií Upratovacie práce Zváračské práce Záhradnícke služby Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Pilčícke a povoznícke služby Práce so špeciálnymi mechanizmami Zemné, búračské a výkopové práce Obsluha (vedenie) cudzieho motorového vozidla Skladovanie tovarov s výnimkou verejných skladov Prenájom ...

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení v rozsahu: skupina A b1 - tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 - tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny e - potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1 MPa, DN nad 25 skupina B a - kotly ...

Administratívne služby. Vydavateľská činnosť. Reklamné a marketingové služby. Výroba a hutnícke spracovanie kovov. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Záložňa Výcvik psov Hotel pre psov Kovoobrábanie Zámočníctvo Piliarska výroba Zváračské práce Konštrukčné práce Faktoring a forfaiting Výroba drevených paliet Brúsenie a leštenie kovov Práce so špeciálnymi mechanizmami Zemné, búračské, výkopové práce Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Rozpočtové práce a kalkulácia ...