Polotovary z kovových i nekovových materiálů lze obrábět nejrůznějšími způsoby. Soustružení, frézování, vrtání, obrážení, hoblování, řezání závitů, protahování a další operace je možné provádět na jednoúčelových, universálních nebo moderních CNC strojích.

ZAKO Turčín, spol. s r.o. - výroba zámečnických a strojírenských dílů
Na zakázkové zámečnictví a kovoobrábění se zaměřuje firma ZAKO Turčín, spol. s.r.o. Zlín-Březnice. Zajistí výrobu zámečnických a strojírenských dílů na zakázku i s následnou montáží. Postarají se o výrobu dílů z plechů, kryty strojů a strojních dílů dle dokumentace dodané zákazníkem. Kovoobrábění na vertikálních, horizontálních a pětiosých CNC ...
ZAKO Turčín, spol. s r.o. - výroba zámečnických a strojírenských dílů
Baliace práce Sťahovanie bez dopravy Mechanické úpravy na zakázku Sprostredkovateľská činnosť Služby verejných nosičov a poslov Výroba drevených obalov z hotových dielov Výroba a stavba strojov s mechanickým pohonom Skladovanie tovarov a manipulácia s tovarom v sklade Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Spoločnosť KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. - Sa zaoberá činnosťami v celom rozsahu zaistenie požiarnej bezpečnosti stavieb, službami v odbore požiarnej ochrany a BOZP. Projekcia, montáž, servis a revízie: - Audit požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostné riešenie - Stabilného hasiaceho zariadenia - plynový FK-KOMPLET® - Stabilné hasiace ...

Kovoobrábanie Zasielateľstvo Vedenie účtovníctva Opravy pracovných strojov Činnosť colného deklaranta Činnosť účtovných poradcov Poskytovanie poštových služieb Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie odborných knižníc Prevádzkovanie úschovní batožín Administratívne a fotografické ...

Zváračstvo Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Usporadúvanie kurzov, seminárov a školení v oblasti zvárania Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Kovoobrábanie Zasielateľstvo Kontrola hydrantov Vedenie účtovníctva Opravy pracovných strojov Činnosť colného deklaranta Čistiace a upratovacie práce Činnosť účtovných poradcov Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti dopravy Automatizované spracovanie údajov Geodetické a kartografické práce Prevádzkovanie odborných ...

Murárstvo Betonárske práce Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie zváracích prác Montáž sadrokartónových dosiek Vykonávanie tenkostenných mietok stierkovaním Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov Kúpa tovaru ...

Čalúnnictvo Maliarske práce Sklenárske práce Reklamné činnosti Pohostinská činnosť Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Nechtové dizajnérstvo Činnosť účtovného poradcu Čistenie interiérov automobilov Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Predaj leteckých prepravných služieb Činnosť ekonomického a organizačného poradcu Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Organizovanie ...

Kovoobrábanie Baliaca činnosť Zváračské práce Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Poskytovanie služieb mechanizmami Výroba drobných výrobkov z dreva Skladovanie v rozsahu voľnej živnosti Výroba kovových konštrukcií a ich častí Kladenie dlážkových krytín v rozsahu voľnej živnosti Prípravne práce pre stavbu-zemné, ...

Maliarske práce Mechanické úpravy na zákazku Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Montáž nábytku z hotových dielov Montáž sadrokartónových systémov Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prieskum trhu a ...

Murárstvo Zámočníctvo Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí Oprava, údržba a servis mechanických častí strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu ...

Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Sprostredkovateľská a producentská činnosť v oblasti kultúry Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Pohostinská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Upratovacie práce Zváračské práce Kopírovacie služby Zhotovovanie www stránok Výroba výrobkov z plastu Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Reklamná, propagačná činnosť Kresličské a grafické práce na počítači Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Mechanické ...

Prenájom strojov pre poľnohospodárstvo Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Opravy priemyselných a strojárskych výrobkov a strojov Nákup a predaj priemyselných a strojárenských výrobkov Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Prenájom hnuteľných vecí - stroje, prístroje, motorové vozidlá a iné zariadenia v rozsahu voľnej živnosti Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovarov /na tovar ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vykonávať nákup a predaj len s týmto povolením/ Zváračské ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Mechanická oprava defektoskopických zariadení Výkon defektoskopie v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom Defektoskopická-röntgenová kontrola zvarov v rozsahu voľnej živnosti Defektoskopická ...

Skladovanie Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie zváracích prác Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Konštrukčná činnosť v strojárstve Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v ...

Skladovanie v rozsahu voľnej živnosti Vyváženie kolies v rozsahu voľnej živnosti Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Administratívne služby v rozsahu voľnej živnosti Montáž autopríslušenstva v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Montáž ťažných zariadení v rozsahu voľnej ...

Baliace činnosti Upratovacie práce Reklamné činnosti Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Vykonávanie zváračských prác Zhotovovanie jednoduchých výrobkov z kovu Zásielkový predaj v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu ...

Marketing Kovoobrábanie Nástrojárstvo Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba výrobkov a dielcov z plastov Výroba strojov na obrábanie kovov a dreva Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba strojov a zariadení na všeobecné ...

Reklamná, propagačná činnosť a prieskum trhu v rozsahu voľnej živnosti Poradenstvo, konzultačná činnosť v oblasti tvarového a dizajnového riešenia modulov v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Sťahovacie služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...