Polotovary z kovových i nekovových materiálů lze obrábět nejrůznějšími způsoby. Soustružení, frézování, vrtání, obrážení, hoblování, řezání závitů, protahování a další operace je možné provádět na jednoúčelových, universálních nebo moderních CNC strojích.

ZAKO Turčín, spol. s r.o. - výroba zámečnických a strojírenských dílů
Na zakázkové zámečnictví a kovoobrábění se zaměřuje firma ZAKO Turčín, spol. s.r.o. Zlín-Březnice. Zajistí výrobu zámečnických a strojírenských dílů na zakázku i s následnou montáží. Postarají se o výrobu dílů z plechů, kryty strojů a strojních dílů dle dokumentace dodané zákazníkem. Kovoobrábění na vertikálních, horizontálních a pětiosých CNC ...
ZAKO Turčín, spol. s r.o. - výroba zámečnických a strojírenských dílů
Podlahárstvo Pokrývačstvo Klampiarske práce Zváračské práce Zámočnícke práce Výroba kovového tovaru Demolácia a zemné práce Tvarovanie kovov za studena Prípravné práce pre stavbu Triedenie hutného materiálu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Dreva a plastov Kovoobrábanie Výroba foriem Zámočníctvo Výroba výrobkov, Zváračské práce Vedenie účtovníctva Recyklovanie kovového a obalov a doplnkov z kovov, - konštruktérska činnosť nekovového odpadu a zvyškov Obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba kovových prefabrikátov pre ...

Kúrenárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérske práce Čistenie budov a upratovacie práce Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Maliarske, natieračské a sklenárske práce Montáž, rekonštrukcie a údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie a údržba tlakových zariadení Demolácie, búracie ...

Výroba obuvi Realitná agentúra Výroba dreveného uhlia Výroba tovaru z plastov Demolácia a zemné práce Výroba pracovných odevov Prieskumné a podzemné práce Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Vykonávanie dopravných stavieb Výroba nealkoholických nápojov Automatizované spracovanie ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Výroba nadstavieb k strojom pre poľnohospodárstvo s mechanickým pohonom Výroba jednoduchých zdvíhacích zariadení, okrem vyhradených zariadení Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľných živností Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, okrem zariadení na ...

Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maloobchod s použitým tovarom v predajniach Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Iný špecializovaný maloobchod v predajniach s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * Obchodná činnosť / veľkoobchod a maloobchod / s potravinárským tovarom ...

Izolatérstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Čistenie budov Klampiarske práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Vložkovanie komínov Tvarovanie kovov za studena Skladovanie a uskladňovanie Triedenie hutného materiálu Prenájom strojov a nástrojov Leasing spojený s financovaním Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie obchodu a ...

Sklenárske práce Lešenárske práce Omietkárske práce Zváračské práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Montáž okien a dverí Montáž garážových brán Požičovňa bicyklov a lyží Prenájom hnuteľného majetku Prenájom motorových vozidiel Maliarske a natieračské práce Montáž sadrokartónových priečok Výroba stavebných prvkov z ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie a technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Poradenská činnosť v oblasti marketingových štúdií, analýz hospodárstva a komunálnych programov rozvoja Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Skladovanie Zváračské práce Faktoring a forfaiting Veterinárna asanácia Vydavateľská činnosť Upratovacie a čistiace práce Zemné, kopačské a búracie práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba ...

Drevovýroba Klampiarstvo Výskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Predaj na trhoch - Oprava bicyklov - Výroba bicyklov Oprava karosérií Výroba nástrojov Zásielkový predaj Vodoinštalatérstvo Fotografické služby Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Podnikatelské poradenstvo - ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Kovoobrábanie Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Reklamná a inzertná činnosť Ostatné elektroinštalačné práce Prekladateľské a tlmočnícke služby Poradenská činnosť v predmete podnikania Výroba kovových konštrukcií a ich častí Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Výroba elektrických zariadení pre domácnosť Výroba ...

Prieskum trhu Kovoobrábanie Upratovacie práce Výroba nástrojov Výroba píliarska Kopírovacie služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Zariaďovanie interiérov Demolačné a zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Finančný a operatívny leasing Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Predaj na trhoch Výskum a vývoj Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Kopírovacie služby Zušľachťovanie kovov Nákup a predaj náradia Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Opravy spotrebného tovaru Podnikatelské poradenstvo Výroba prívesov a návesov Výroba účelových ...

Výskum trhu Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Výroba a opravy ...

Skladovanie Zváračské práce Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Montáž, rekonštrukcia, údržba ...

Skladovanie Predaj na trhoch Reklamná činnosť Zásielkový predaj Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami, drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením/laky, nátery/, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, chemickými výrobkami/ priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Organizovanie školení, kurzov, koncertov a výstav Reklamné a propagačné činnosti, inzertná ...

A rastlinnými výrobkami Automatizované spracovanie údajov Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba organických hnojív - vitahum, kompost Výroba krmných zmesí pre hospodárske zvieratá Výroba kovov a kovových výrobkov , zámočníctvo Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ...

Nákup a predaj potravín,textilu,obuvi,kožiarskych výrobkov, priemyselného tovaru-domáce potreby,drobný tovar,plasty a výrobky z plastov Pohostinská činnosť Služby s mechanizmami Výroba kŕmnych zmesí výroba chleba a pečiva výroba zemiakových lupienkov nákup a predaj potravinárskeho tovaru Výroba kovových výrobkov a zámočníctvo Výroba mäsa a ...

Obrábanie kovov Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Správa registratúrnych záznamov Dodávky stavebných prác a objektov všetkého druhu pri realizácii investičnej výstavby v odboroch priemyslového pozemného, inžinierskeho a dopravného staviteľstva včítane ekologických a poľnohospodárskych stavieb. Dodávky pre KBV a IBV. Dodávky ...

A spotrebičov v rozsahu oprávnenia IBP Vykonávanie bytových a občianskych stavieb tilé účely /dlažby, náhrobné kamene a pod./ Lesníctvo ako poskytovanie služieb Predaj drevín Stavba ostatných objektov (vodovody, kanalizácie) Uvádzanie liehu do obehu v spotrebiteľskom balení Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (sušenie dreva) Prenájom ...

Pílenie, hobľovanie, brúsenie, frézovanie, drážkovanie a impregnácia dreva Výroba bicyklov, vozíkov pre invalidov a nemotorových dopravných prostriedkov Veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Výroba a montáž elektrických zariadení mimo vyhradených elektrických zariadení Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Skladovanie Baliace činnosti Spracovanie údajov Počítačové služby Administratívne služby Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Konštruktérske práce v strojárstve Prevádzkovanie športových zariadení Výroba strojov pre hospodárske ...