Potřebujete zajistit maximální bezpeční Vás, nebo Vašeho majetku? Bezpečnostní agentury nabízejí fyzickou ostrahu objektů, majetku a osob, detektivní činnost, převoz cenin a hotovosti, zabezpečení akcí, požární ochranu a pult centrální ochrany PCO.

Zabezpečení objektů. Zabezpečení vozidel. GPS monitoring.

Prípravné práce k realizácii stavby Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než ...

Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Autorizovaný bezpečnostný technik Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbách Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti Odborné ...

Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb informátora

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Kuriérske služby Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb informátora Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Poskytovanie služieb informátora

Sťahovacie služby Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb informátora Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie v oblasti dopravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vykonávanie mimoškolských vzdelávacích činností Prevádzkovanie kultúrnych, ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Oprava a kontrola požiarnych hydrantov Prípravné práce k realizácii stavby Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie služieb informátora Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Sklenárske práce. Inzertná činnosť. Lešenárske práce. Zásielkový predaj. Vedenie účtovníctva. Navrhovanie www stránok. Zemné výkopové práce. Pomocné stavebné práce. Podnikateľské poradenstvo. Automatizované spracovanie dát. Maliarske a natieračské práce. Reklamná a propagačná činnosť. Montáž sadrokartónových systémov. Mechanické ...

Prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu v nich pevne inštalovaných technologických zariadení Prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technologických zariadení výpočtovej techniky Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou ...

Výroba a montáž tieniacej techniky Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických Projektovanie, inštalovanie, oprava ...

Bezpečnostný technik Počítačové služby Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie zamestnania za ...

Administratívne, kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb Technik požiarnej ochrany Prevádzka malých plavidiel Bezpečnostnotechnické služby Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Poskytovanie úverov z ...

Špecialista požiarnej ochrany Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve Inštalácovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Nespecializovaný velkoobchod Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů Činnosti související s pozemní dopravou Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Bezpečnostnotechnické služby Odborný pracovník na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke tlakových zariadení v rozsahu: - tlakové nádoby stabilné / IV. trieda / - tlakové nádoby stabilné /III. trieda / - tlakové nádoby stabilné / II. trieda / - tlakové nádoby stabilné / I. trieda / Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Oprava karosérií Vedenie účtovníctva Správa nehnuteľností Oprava pracovných strojov Zakladanie verejnej zelene Skladovanie a uskladňovanie Upratovacie a čistiace služby Prevádzkovanie pohrebnej služby Obkladanie stien suchým spôsobom Zber a spracovanie druhotných surovín Údržba a aranžovanie mestskej ...