Potřebujete zajistit maximální bezpeční Vás, nebo Vašeho majetku? Bezpečnostní agentury nabízejí fyzickou ostrahu objektů, majetku a osob, detektivní činnost, převoz cenin a hotovosti, zabezpečení akcí, požární ochranu a pult centrální ochrany PCO.

Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Autorizovaný bezpečnostný technik Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbách Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti Odborné ...

Sklenárske práce. Inzertná činnosť. Lešenárske práce. Zásielkový predaj. Vedenie účtovníctva. Navrhovanie www stránok. Zemné výkopové práce. Pomocné stavebné práce. Podnikateľské poradenstvo. Automatizované spracovanie dát. Maliarske a natieračské práce. Reklamná a propagačná činnosť. Montáž sadrokartónových systémov. Mechanické ...

Sťahovacie služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb informátora Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kontrola, opravy a montáž systémov automatického ...

Reklamná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Organizovanie školení a predajných výstav. Vydavateľská činnosť v oblasti neperiodickej tlače. Montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky. Výroba, montáž a oprava zariadení spotrebnej elektroniky. Požičovňa elektrického ...

Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Autorizovaný bezpečnostný technik Kontrola požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Kuriérske služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Technik požiarnej ochrany Oprava hasiacich prístrojov Bezpečnostnotechnické služby Plnenie, servis hasiacich prístrojov Organizačné a ekonomické poradenstvo Prenájom hasiacich prístrojov, strojov a zariadení Opravy a revízie požiarnych vodovodov a hasiacich zariadení Čistenie a údržba verejných priestranstiev a ...

Prenájom hnuteľných vecí Špecialista požiarnej ochrany Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Upratovacie a čistiace práce. Poskytovanie služieb informátora Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba bižutérie a suvenírov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Kuriérske služby Čistenie kanalizačných systémov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prieskum trhu. Reklamná a propagačná činnosť. Činnosť organizačných poradcov. Automatizované spracovanie údajov. Organizovanie kurzov, školení a seminárov. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru a služieb. Prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľných živností. Poskytovanie internetových služieb mimo jednotnej telekomunikačnej ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Faktoring a forfaiting Poskytovanie služieb informátora Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Preprava zbraní ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Špecialista požiarnej ochrany Autorizovaný bezpečnostný technik Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Pátrací činnosti Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

Poradenská služba k technickému alebo programovému vybaveniu počítača (hardware, software) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadení Montáž, rekonštrukcie, údržba ...

Výroba výrobkov z dreva rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie kontrol, opráv a údržby hasiacich prístrojov Vykonávanie kontrol, opráv a údržby požiarnych vodovodov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie kontrol, opráv a údržby protipožiarnych uzáverov Opravy a ...

Zemné práce Kovoobrábanie Zváračské práce Zámočnícke práce Opravy pracovných strojov Technik požiarnej ochrany Kosenie trávnatých porastov Kontroly hasiacich prístrojov Čistiace a upratovacie práce Bezpečnostnotechnické služby Maliarske a natieračské práce Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných ...

Administratívne služby Špecialista požiarnej ochrany Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Zámočníctvo Zváračské práce Administratívne práce Konštruktérske práce Technik požiarnej ochrany Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Maliarske a natieračské práce Autorizovaný bezpečnostný technik Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v ...

Upratovacie práce Správa trhových miest Administratívne služby Zakladanie a údržba zelene Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v záhradníctve Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur