Potřebujete zajistit maximální bezpeční Vás, nebo Vašeho majetku? Bezpečnostní agentury nabízejí fyzickou ostrahu objektů, majetku a osob, detektivní činnost, převoz cenin a hotovosti, zabezpečení akcí, požární ochranu a pult centrální ochrany PCO.

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Sťahovacie služby Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb informátora Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Bezpečnostný technik Počítačové služby Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie zamestnania za ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Nespecializovaný velkoobchod Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů Činnosti související s pozemní dopravou Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Kovoobrábanie Zámočníctvo Oprava karosérií Vedenie účtovníctva Správa nehnuteľností Oprava pracovných strojov Zakladanie verejnej zelene Skladovanie a uskladňovanie Upratovacie a čistiace služby Prevádzkovanie pohrebnej služby Obkladanie stien suchým spôsobom Zber a spracovanie druhotných surovín Údržba a aranžovanie mestskej ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Demolácie, búracie a zemné práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Pokládka optických káblov, hadíc, spojok Servis výpočtovej a ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, E4.3 elektrické zariadenia - EZS-PSN - ...

Kuriérske služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb informátora Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb ...

Bezpečnostnotechnické služby Špecialista požiarnej ochrany Autorizovaný bezpečnostný technik Činnosť astrológov a numerológov Veštenie z karát a iných podkladov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb informátora Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

Oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu: Ab1 - tlakové nádoby stgabilné IV. trieda Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda Bb2 - tlakové nádoby stabilné 1.trieda Zámočníctvo Jednoduchá drevovýroba Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Výroba transportného betónu Sprostredkovateľská činnosť Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Inžinierska činnosť v stavebníctve Spravovanie a prevádzkovanie verejného kúpaliska Spravovanie a prevádzkovanie skládok tuhého komunalného odpadu Výroba, predaj, montáž a údržba technologických zariadení v ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Účetnické a auditorské činnosti daňové poradenství Pátrací činnosti

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

Sťahovacie služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb informátora Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Kuriérske služby Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, ...

Skladovanie Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Špecialista požiarnej ochrany Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť ...

Obsluha tepelných zariadení Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...