Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů
Systematický rozvoj třídění a recyklace odpadu z obalů probíhá v ČR již 25 let. Funguje zejména díky spolupráci průmyslu, obcí a měst a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která provoz systému v ČR zajišťuje. Ke konci roku 2021 bylo do systému zapojeno 21 292 firem a 6 169 obcí ČR. Díky nim je třídění odpadů dostupné pro 99 % ...
E-expert, spol. s r.o.
Firma E-expert, spol. s r.o. se zaměřuje na poskytování odborných konzultací pro řešení projektů v ochraně životního prostředí. V rámci těchto konzultací zpracováváme tuto dokumentaci. Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) je nejdůležitější hodnocení environmentálních vlivů v případě nových projektů. Problematice EIA se věnujeme ...
Moravia Manipul, s.r.o.
Společnost Moravia Manipul spol. s r.o. je Váš partner v oblasti manipulační techniky, vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků a další skladové techniky. Zabýváme se prodejem, pronájmem, opravami použitých VZV i servisem manipulační techniky. Najdete nás ve Zbýšově u Brna. Prodej: - nových a použitých vysokozdvižných vozíků a další skladové ...
ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín
ARVITA P spol. s r.o. je projekční a poradenská kancelář působící v oblasti projekce, ochrany a tvorby krajiny. Připravujeme projekty v rámci výsadby zeleně, sadů i jiné vegetace a projekty pro obnovu krajiny.Zpracováváme odborné posudky pro pozemkové úpravy, rekultivaci ploch. Zpracování, vypracování odborných posudků, studií a dokumentace ...
Detekta s.r.o.
Autorizované měření emisí dle zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb provádí v okolí Brna a Krnova naše společnost Detekta s.r.o. Provozujeme autorizovaná (akreditovanou) laboratoř pro kontrolu emisí a imisí. Stanovujeme emise, imise, kontrolu ovzduší (ekologie – ochrana ovzduší), škodliviny, znečištění životního prostředí, koncentraci ...
UV servisní, spol. s r.o. Fotovoltaika Zlín, Vsetín
Společnost UV servisní, spol. s r.o. Zlín-Lípa působí v oblasti realizace osvětlení rodinných domů, bytů i veřejného osvětlení, dále v oboru měření a regulace, chytrá elektroinstalace. Dodáme i fotovoltaické elektrárny s dotací. Dále zajišťujeme veškerou elektroinstalační činnost, kompletní elektromontážní práce slaboproud i silnoproud, revize ...
Wagner instalace s.r.o.
Profesionální instalatérské práce v oborech voda, plyn a topení zajistí v v oblasti Prahy, Prahy-okolí a Berouna firma Wagner instalace s.r.o. Provádíme vodoinstalace i topenářské a plynařské práce. Montujeme solární panely a tepelná čerpadla na klíč. V rámci vodoinstalačních prací se zaměřujeme na opravy rozvodů vody a kanalizace a také na ...
E-expert, spol. s.r.o.
Firma E-expert, spol s.r.o. v Praze se zaměřuje na zpracovávání enviromentální studie, vypracování rozptylových studií a na zpracování odborných posudků – posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), studie proveditelnosti, žádost o dotace z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), integrovaná prevence (IPPC), problematika emisí ...
AWT Rekultivace a.s.
Společnost AWT Rekultivace a.s. poskytuje služby zaměřující se na rekultivační, zemní, stavební a demoliční práce. Jsme členem skupiny PKP CARGO, máme bohaté zkušenosti v tomto oboru a disponujeme vlastní speciální technikou. Zabýváme se výstavbou skládek, likvidací průmyslových odpadů, sanací a dále provozujeme skládky odpadů a recyklujeme ...
Harsoft Ing. Stanislav Vacík
Pokud hledáte spolehlivou a profesionální firmu, která se zabývá technologiemi pro úpravu vody, pak je Harsoft - Ing. Stanislav Vacík tou pravou volbou pro vás. Harsoft je firma s dlouholetými zkušenostmi v oboru, která nabízí komplexní služby od návrhu a realizace systémů měření a regulace, přes dodávku a instalaci zařízení na úpravu vody, až po ...
ESKO-T s.r.o.
Společnost ESKO-T s.r.o. se zabývá svozem, likvidací a zneškodnění odpadů komunálního, tříděného, problémového a nebezpečného odpadu a recyklací surovin. Poskytujeme veškeré služby spojené s odpadem: - svoz a likvidace odpadu - komunální a nebezpečný odpad - prodej, pronájem, opravy nádob na odpady - druhotné suroviny - sběr, ...
GEOSAN spol.s.r.o. odstraňování ekologických havárií
Společnost Geosan spol. s r.o. sídlící v Brně se již 30 let zabývá odstraňováním ekologických havárií, především na podzemních vodách. Stále si zachováváme kontinuitu dlouholetého odborného a profesionálního přístupu v této problematice a předmět své činnosti jsme rozšířili i o další technologie související s činností v životním prostředí. ...
AQUAL s.r.o. zařízení, technologie na úpravu vody
Pokud hledáte spolehlivou a profesionální firmu, která se zabývá úpravou vody pro různé účely, pak je AQUAL s.r.o. tou pravou volbou pro vás. AQUAL s.r.o. je česká firma, která se od svého vzniku specializuje na výrobu, montáž a servis zařízení pro úpravu vody. Ať už potřebujete čistou a kvalitní vodu pro domácnost, firmu, laboratoř nebo průmysl, ...
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
Firma Vodní zdroje Ekomonitor sídlící v okrese Chrudim se zabývá likvidací ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek a realizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáváme a zhotovujeme nové zdroje vody, vodovody a kanalizaci. Provádíme průzkumné ...
Stanislav Houdek BT Servis
Společnost BT Servis poskytuje komplexní služby v oborech BOZP, požární ochrana, ekologie. Naši lidé jsou odborně způsobilé osoby a jsou držiteli příslušných kvalifikačních osvědčení, jejichž nutnost je podmíněna příslušnými legislativními požadavky. Jsme držitelé osvědčení o odborné způsobilosti v zajišťování úkolů v prevenci rizik podle ...
CZECHIA GROUP s.r.o.
CZECHIA GROUP s.r.o. je společnost, která se specializuje na poskytování komplexních služeb v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie pro rodinné a bytové domy. Nabízí svým klientům řešení na míru, která jim pomohou snížit náklady na energii, zvýšit hodnotu jejich nemovitosti a přispět k ochraně životního prostředí. Mezi ...
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Společnost Vodohospodářský atelier, s.r.o. se zaměřuje na zpracovávání studií, projektových dokumentací a provádění inženýrské činnosti v oblastech vodního hospodářství a životního prostředí. Zajišťujeme poradenskou činnost se zaměřením na doporučení a zpracování žádostí o poskytnutí finančních prostředků z vhodných dotačních titulů jak ...
Robert Sedláček fotovoltaické systémy
Firma Robert Sedláček se sídlem v Prostějově se zabývá prodejem, servisem a montážemi fotovoltaických systémů a solární technologie. Poskytuje svým zákazníkům kompletní řešení pro využití sluneční energie, od návrhu až po realizaci. Nabízí také poradenství v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie a měření úniku tepla termokamerou. Firma ...
KVM3-CZ, spol. s r.o.
Firma KVM3-CZ, spol. s r.o. se zabývá dodávkou a instalací fotovoltaických systémů pro domácnosti, firmy i veřejný sektor. Fotovoltaické systémy jsou zařízení, která využívají sluneční energii k výrobě elektrického proudu. Tím přispívají k ochraně životního prostředí, snižování emisí skleníkových plynů a úsporám za energii. Firma KVM3-CZ, spol. ...
PowerControls s.r.o.
PowerControls s.r.o. je firma, která se zabývá fotovoltaikou a nabízí kompletní servis a realizaci projektů na klíč včetně vyřízení dotace NZU. Firma PowerControls s.r.o. se specializuje na montáž fotovoltaických elektráren na klíč pro domácnosti, firmy i zemědělce. Společnost nabízí kvalitní a moderní technologie, které umožňují využít ...
ALERT Project Pavel Sucharda
Pavel Sucharda je energetickým specialistou ve firmě ALERT Project. Poskytuje především služby jako jsou: - Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB): Jedná se o dokument, který vyjadřuje energetickou účinnost budovy a její dopad na životní prostředí. PENB je povinný pro novostavby, rekonstrukce a prodej nebo pronájem nemovitostí. ALERT ...
DEKONTA, a.s.
Společnost DEKONTA, a.s. je jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb. Poskytujeme kompletní podporu při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho ...
ENVIREX HOLDING, a.s.
Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. je specialista na odstraňování odpadu, zejména odpadu s charakteristikou nebezpečný odpad, ochranu životního prostředí a sanace ekologických havárií. Naše společnost poskytuje služby, které jsou především zaměřeny na oblast ochrany životního prostředí. Široké spektrum činností společnosti lze blíže specifikovat na ...
ESCHP s.r.o.
Služby v oblasti ekologie a životního prostředí. Poradenství v oblasti odpadů, vody, ovzduší a chemických látek. Dovoz chemických látek a směsí. V těchto všech oblastech je Vám k dispozici společnost ESCHP s.r.o. V oblasti ekologie se zaměřujeme na zpracování auditů a také zajištění sanace kontaminovaných zemin a vod. Dále zajistíme ...
Q Stav - Ing. Patrik Mandys je stavební firma, která se specializuje na elektroinstalace a stavební práce. Firma nabízí širokou škálu služeb, mezi které patří: - Fotovoltaické elektrárny - firma vám zajistí kompletní realizaci fotovoltaické elektrárny na klíč, včetně vyřízení dotace Nová Zelená Úsporám. - Nabíjecí stanice - firma je ...