Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Dodávka: - systémy pro vytápění domu: - solární systémy - kotle, kamna, krby a krbové vložky - klimatizace - podlahové topení - tepelná čerpadla - akumulační zásobníky - regulace IQ R - hydrobox. Projektové činnosti. Velkoobchod, maloobchod, prodej: - topenářský materiál - instalatérský materiál.

Projekce, realizace a servis - pozemní i střešní fotovoltaické elektráreny na klíč. Dodávka - jednotlivé komponenty pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Prodej, montáž, oprava, servis: - solární systémy - tepelná čerpadla - rekuperační jednotky

Návrhy a realizace: - fotovoltaické elektrárny a ostrovní fotovoltaické systémy Výroba: - fotovoltaické solární články - fotovoltaické panely. Servis, monitoring, diagnostika FVE

Činnost: - poradenství v oblasti snižování nákladů a energetické náročnosti pomocí nových technologií.

Poradenství v oboru ekologické újmy - hodnocení rizik ekologické újmy. Prodej, montáž a opravy komínů.

Poradenství, poskytování informací: -ekologie, ochrana životního prostředí. Posuzování: -vlivu na životní prostředí. Ekologický audit. Příprava, pořádání: -vzdělávací akce. Integrovaný systém řízení. BREEAM

Služby: - biologická a naturová hodnocení a posudky - biologické průzkumy - oznámení EIA - biologický dozor staveb - záchranné transfery - transfery zvířat a rostlin, realizace ochranných migračních bariér

Konzultační a expertní činnost ve vodním hospodářství a životním prostředí, aplikace matematických simulačních modelů, zpracování dat, měření a monitoring, vývoj programových prostředků, činnost technických poradců, pořádání odborných kurzů

Společnost je nositelem certifikátů jakosti ISO 9001:2001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Služby: -ochrana a sanace podzemních vod a horninového prostředí -inženýrská geologie a geotechnika -likvidace starých ekologických zátěží -nepřetržitá havarijní služba pro ochranu a sanace podzemních vod a horninového prostředí -analytika ...

Poradenství: - bezpečnost práce, bezpečnost výrobků - ekologické firemní poradenství - ovzduší, rozbory vody, odpady - systémy řízení ISO.

Poradenství a služby v oblasti nakládání s odpady - zpracování a recyklace odpadů.

Poradenství - odpadové hospodářství - zpracování a vedení průběžné evidence odpadů.

Služby: - energetické poradenství - poradenství v oblasti bioplynových stanic

Služby: - hlukové studie - měření hluku - posuzování vlivů na životní prostředí

Služby: -bezpečnost práce -ostraha -správa nemovitostí -úklidové služby

Systém evidence a nakládání s odpady, nebezpečnými látkami a ADR. Komplexní poradenské služby: - odpady - ADR - nebezpečné látky - nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi.

Poradenství, návrh, dodávka a montáž - tepelná čerpadla - fototermické a fotovoltaické systémy.

Ekologické poradenství - odpadového hospodářství, vodní hospodářství - ochrana přírody a ovzduší.

Služby - ekologická výchova a osvěta v oblasti přírody, krajiny a místních zdrojů - odborná a poradenská činnost v oblasti ekologie.

Návrh, instalace plynových kotelen, tepelných čerpadel a solárních systémů pro ohřev teplé vody.

Služby: - poradenství v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, vodního hospodářství a ekologie.

Dodávka elektroniky pro ekologii - řídící systémy pro čistírny odpadních vod - meteorologické stanice - sledování povrchových vod - monitorování životního prostředí.