Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Sanace a vysoušení vlhkého zdiva pomocí nedestruktivní elektrofyzikální metody. Distribuce, prodej - ekologické, elektrofyzikální, průmyslové digitální odvlhčovací zařízení.

Služby: - zpracování projektů v oblasti životního prostředí - inventarizace dřevin - dendrologické průzkumy - biologická hodnocení - pedologické průzkumy

Služby: - projekční a poradenské práce v oblasti ochrany přírody a krajiny - vymezování územních systémů ekologické stability biologické hodnocení podle § 67, ve smyslu § 45i zákona 114/1992 Sb (zákon o ochraně přírody a krajiny) - realizační projekty v krajině (především biocenter, biokoridorů a interakčních prvků) - preventivní hodnocení ...

Kompletní služby v ekologii a odpadním hospodářství.

Ekologické a hospodárné využití obnovitelných energií.

Činnost: - poradenství v oblasti ochrany ovzduší - služby v oblasti ochrany ovzduší.

Činnost: - zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) - kotlíková dotace - dotační program nová zelená úsporám.

Montáž - solární systémy - tepelná čerpadla - klimatizace Dodávka a montáž - ústřední vytápění - kotle Obrábění

Výkup, zpracování: - cínové odpady - cínovo-olovnaté odpady Služby: - poradenství v oblasti životního prostředí - poradenství v oblasti BOZP a PO Sběrný dvůr, Benešov u Prahy, tel.: 777 620 773

Internetový obchod, eshop: - produkty pro úsporu vody - perlátory - EKO drogerie.

Patříme mezi nejvýznamnější společnosti, které se soustřeďují na. -svoz separovaného odpadu - recyklaci separovaného odpadu. Hlavní náplní společnosti jsou komplexní služby v oblasti ekologického poradenství: -výstavba zařízení pro nakládání s druhotnými surovinami -logistika nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů -zpracování ...

Služby - posuzování životního cyklu - environmentální studie.

Komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí.

Služby: - stavební projekce - inženýring - poradenská činnost - výkon koordinátora bezpečnosti práce - zpracování a kontrola plánu BOZP a zásad organizace výstavby - posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí -projektování elektrických zařízení bez omezení napětí Stavební činnost

Fotovoltaické elektrárny, dodávka, montáž - solární termické systémy - tepelná čerpadla - ohřev vody.

Prodej - centrální vysavače - zvlhčovače vzduchu - drtiče odpadků - mobilní klimatizace.

Velkoobchod, prodej: -přístroje pro elektromagnetickou úpravu tvrdé vody

Ekologické inženýrství. Odborné služby a specializace zejména v technické, organizační, ekonomické a právní oblasti životního prostředí.

Činnost: - energetické audity - termovize - průkazy energetické náročnosti budov (PENB) - poradenství využívání alternativních zdrojů energie.

Udržujeme městské lesy, drobné vodní toky a vodních díla, staráme se o zvláště chránění území a šíříme povědomí o ekologické výchově. Naše činnost zahrnuje: Městské lesy - lesopark Šárka, Chuchle, Hostivař, Hodkovičky, Bohnice - nové výsadby, pěstování a obnova lesa - pikniková místa, myslivost, rekreace v lesích. Dále Vám nabízíme ...

Kontrola znečišťování ovzduší, poradenství v energetice, měření emisí.

Služby: -inženýring -dodávka technologických celků v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zemědělství

Dodávka, montáž - tepelná čerpadla - fotovoltaika.

Firma OVLAB spol. s r.o. provozuje dvě čistírny průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů. -úprava a zneškodňování kapalných odpadů -doprava cisternou ADR -servisní práce pro odlučovače olejů a ostatních ropných látek -technologické zkoušky čištění průmyslových odpadních vod.