Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Naše společnost patří na trhu mezi významné dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí. Provádíme sanace zemin a vod, starých ekologických zátěží, skládek, realizujeme úpravny vody, vodovody. Rovněž zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologické průzkumy. Naše práce je kvalitní a komplexní.
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Čištění odpadních vod specifických technologických provozů: - poradenská a konzultační činnost v oblasti čištění odpadních vod - zpracování návrhů technického řešení - zpracování provozních řádů pro provozy čištění odpadních vod - dodávka a montáž technologických zařízení a činidel pro provozy čištění odpadních vod - záruční a ...

Ekologický právní servis: -bezplatná právní pomoc veřejnosti v ochraně životního prostředí -prosazování precedentálních výkladů -tvorba a připomínkování legislativních návrhů -vzdělávací a osvětové aktivity - tréninky -vydávání příruček o uplatňování práva a případových studií.

Poradenská, dodavatelská a inženýrská činnost v oboru ekologie úprava vod, filtrace, čištění odpadních vod, včetně složitých chemických procesů.

- Požární ochrana (PO) - Bezpečnost práce (BOZP) - Čerpací stanice PHM - ADR - Revize - Příprava ISO - Nebezpečné odpady - Ochrana ovzduší - Krizový management

Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny: Provoz výzkumného, vývojového a expertního pracoviště působícího v oborech životního prostředí, zemědělství i lesnictví.

Poskytuje - ekologické poradenství

Služby: -ekologické poradenství v oblastech: -odpadové hospodářství. -vodní hospodářství. -ochrana ovzduší. -nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Stavební firma, stavební práce. Výstavba: - rodinné domy - průmyslové objekty. Práce: - elektromontáže - vodo, topo, plyn. Montáže, prodej, servis: - tepelná čerpadla - klimatizace - solární systémy.

Chemie, ekologie, nakládání s odpady, posuzování odpadů a jejich vlastností - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a expertiz, soudně-znalecké posudky v oboru chemie a ekologie, řešení technologických a environmentálních poruch, havárií a problémů, specifikace laboratorních analýz a experimentů.

Úpravny vod Topenářské práce Podlahové topení EUROCALOR (suchý systém) Odstraňování vlhkosti zdiva Prodej, dodávka a montáž - rekuperační odsavače Prodej - zalévací systém do bytu nebo na zahrádku

Dodávka - činidla pro čistírny odpadních vod Výstavba - čistírny odpadních vod Řešení kalového hospodářství Návrhy technologií čištění odpadních vod - zpracování projektů čistíren odpadních vod Posudky vodního hospodářství průmyslových staveb Výzkum a věda - přírodní a technické vědy Školení

Služby: -inženýrská geologie -geotechnika a stavebnictví -hydrogeologie, ekologie -sanační geologie a kontrolní činnost -zkušební laboratoř

Služby: - územní plánování - urbanismus - geomarketing - životní prostředí

Služby: - poradenství v oblasti obchodování s emisními povolenkami

Projekty: - čistírny odpadních vod - ekologická oblast - vodovody - kanalizace - úpravy toků - protipovodňová opatření.

Mezi naše přednosti patří bohatá tradice rozrůstající se rodinné společnosti. Mnoho let úspěchů a zkušeností. Náš úspěch je založený na kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti služeb. Stálý průzkum konkurence, nízká cena, široká nabídka, projekty zdarma. Důraz kladen na rychlosti provedení zakázky, odbornost a specializace. Preferujeme kvalitu ...

Služby: -strategické a finanční poradenství v oblasti životního prostředí

Technologie úpravy nerostných surovin: - uhlí - komunální odpad.

Služby: -bezpečnost a ochrana zdraví při práci -požární prevence -ochrana životního prostředí -nakládání s odpady -zpracování organizačních norem společnosti -provádění výběrových řízení a vyhledávání zaměstnanců -zpracování analýz osobního a pracovního profilu zaměstnanců -provedení a zpracování sociologických průzkumů

Konzultační činnostexterní BOZP Externí PO Externí zajištění - ochrana životního prostředí - ekologie - havarijní plánování

Služby: -ochrana životního prostředí -sanace starých ekologických zátěží -zpracovávání analýz rizik -supervizní činnost -ekologické průzkumy kontaminovaných lokalit -poradenství v oblasti životního prostředí -inženýring v oblasti životního prostředí -likvidace nebezpečných odpadů

Práce: -izolační -zateplování budov. Prodej, maloobchod, pronájem, půjčovna: -lešení Program zelená úsporám: -dotace

Služby: - ekologické poradenství při nakládání s odpady - audit odpadového hospodářství

Jsme předním poskytovatelem služeb v oblasti obchodování s emisními povolenkami.