Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Poradenství, návrh, prodej, montáž, realizace a servis úpraven vody v domácnostech i v průmyslu. Zařízení pro úpravu vody pitné, z vrtů či studní. Změkčení, odstranění železa a manganu, desinfekce vody, použití UV lamp, tabletové regenerační a jiné soli a ochranné chemie i do bazénů.

Návrh, dodávka, montáž a servis: - technologie pro úpravu vody: - filtrace - odželezování - odmanganování - změkčování - dekarbonizace - demineralizace - reverzní osmóza - UV dezinfekce.

Dodávka, instalace, servis: -chemické čištění energetických zařízení (výměníků, kondenzátorů, výparníků, atd.) -dodávky provozních chemikálií pro doúpravu vody -provozní chemický servis -analýzy vod -provoz a údržba chemických úpraven vod -dodávky vlastních produktů.

Společnost Bc engineering je českou společností, která se na našem trhu objevila v roce 2005 a zařadila se tak mezi jednu z prvních společností v České republice, zaměřujících se na fotovoltaiku. K našim hlavním činnostem paří návrhy, výroba a montáže fotovoltaických solárních elektráren na klíč. Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy jsou ...

Činnost: - výstavba telekomunikačních sítí - fotovoltaické elektrárny na klíč - poskytování internetového připojení - wifi na klíč

- Ekologie, zpracování EIA, ekologické audity. - Monitoring znečištění. - Geologie, hydrogeologie, sanační geologie.

Pro RD, BD i podnikatelské objekty Sofistikovaná řešení vytápění a ohřevu TUV. Komplexní služby - prodej, instalace, montáž: - solární ohřev za pomocí i trubicových kolektorů Apricus, Westech Solar, ale i plochých kolektorů Regulus, Suntime i jiné. - tepelná čerpadla Hotjet pro ohřev teplé užitkové vody (TUV), přitápění a ohřevu ...

Dodávky, montáž, servis: - klimatizace - chlazení - elektronické zařízení, el. rozvaděčové skříně, serverové skříně - vzduchotechnika - ventilace budov Solární systémy, tepelná čerpadla. Poradenství, projekce. Stavební činnost. Dodávky a služby v oborech klimatizace, chlazení, vzduchotechnika, tepelná čerpadla, solární systémy ...

Dodávka: - strojní a elektrotechnické vybavení čistíren odpadních vod - tlaková čerpadla a armatury - elektromagnetické ventily - kompresory (úprava vody, čištění odpadních vod) - dmychadla - solární panely

Dodávka, plánování, montáž financování: - fotovoltaické moduly, střídače, konstrukce - solární balíčky s možností vlastní montáže - ostrovní systémy

Služby - servis v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - zpracování bezpečnostních listů - poradenství v oblasti označování detergentů a biocidních přípravků - vyřizování oznámení biocidních přípravků

Kompletní dodávky fotovoltaických systémů na klíč: - rodinné domy - výrobní haly - hospodářská stavení. Solární parky (velkoplošné FV elektrárny na polích. Engineering, hmotné dodávky, montáž, uvedení do provozu. Kompletní podpora při legislativním postupu - povolení a provoz FVE. Posouzení konstrukce střechy od certifikovaného statika.

Činnost: - ekologické služby - botanické průzkumy, projekty

Služby: - botanik - posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení) - návrh, realizace interaktivní prvky s přírodovědnou tematikou určené pro muzejní expozice, ekologicko-výchovná zařízení, informační centra...atd - výroba hmyzí domečky - plány péče o zvláště chráněná území, biologické průzkumy, ...

Je poradenská, analytická i projekční společnost ve sféře zemědělství, lesnictví, životního prostředí a územního rozvoje. Zprostředkovává odbornou podporu firmám i institucím při naplňování environmentálních opatření a záměrů. Pomáhá nejen českým ale i zahraničním klientům. Centrála: - Kosmáková 28, Brno Další pracoviště: - Hálkova ...

Služby: - zakládání a údržba zeleně - ošetřování stromů - kácení stromů - výškové práce - sečení břehů vodních toků - čištění vodních toků - rekonstrukce a údržba chráněných území - hnízdní podložky pro čápy

Služby: - poradenské služby v oblasti životního prostředí - bezpečností poradce ADR. - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - požární ochrana - zavádění systému řízení ISO.

Služby v oblasti pozemních a dopravních staveb včetně technické infrastruktury. Návrh průmyslových staveb, bytových a rodinných domů, zemědělských a potravinářských provozů a rekonstrukce. Inženýrská činnost, technický dozor investora a outsourcing.

Společnost ELPO systém s.r.o. Zlín - Klečůvka působí v oboru elektroinstalace - silnoproud i slaboproud a provádí elektrikářské práce. Zajistíme montáže i rekonstrukce elektroinstalace - silnoproudé instalace pro průmyslové budovy i občanské stavby a montujeme slaboproudé systémy v budovách. Zajistíme montáže, servis, elektro revize, ...

Služby: - posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, Natura 2000) - poradenství v oblasti ochrany přírody.

Servis, údržba, revize a vložkování: - nádrže, nádrží Služby: - komplexní ekologický servis pro čerpací stanice

čištění, úprava a recyklace vody pro průmysl membránové technologie pro filtraci vlastní reverzní osmózy unikátní návrh kruhového hospodaření s vodou Aquarex Water Management Pečujeme o vodu, než vstoupí do výroby, zajišťujeme její úpravu v průběhu celého procesu a staráme se o čištění a recyklaci. Vodu upravujeme napříč všemi odvětvími ...

Společnost VOUT, s.r.o. se zabývá ekologickým poradenstvím. Svým klientům nabízí kompletní konzultační a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí. Mezi služby, které naše společnost poskytuje patří příprava na certifikaci systémů QMS, EMS a OHSAS (BOZP), odběry vzorků odpadů a odpadních vod, odstraňování ekologických zátěží, sanační práce ...

Činnost: - služby v oblasti BOZP a PO - počítačové služby (správa počítačových sítí, údržba a servis pracovních stanic a serverů, odstranění virů....atd.) - podniková ekologie

Stavební činnost, dodávka, prodej: -čistírny odpadních vod 2-2000 EO -anaerobní čistírny vod -lapače tuku a olejů -odlučovače ropných látek -čerpací stanice odpadních vod -nádrže, vodoměrné šachty -segmentové krytí nádrží -bazény (homogenní polypropylen) -bazénová chemie -chemie -biopreparáty.