Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Služby v oblasti ekologie, dopravy a energetiky - environmental management, komplexní ekologické služby - obnovitelné zdroje energie - recyklace a využití odpadů, systémy sběru a třídění odpadů - administrativa a poradenství, organizace veřejných zakázek.

Prodej, montáže, instalace, oprava, servis. - tepelná čerpadla - solární systémy, solární kolektory - podlahové topení - bazény a příslušenství. Vyřízení dotací z programu Zelená úsporám.

Poskytujeme: - inženýrské služby, dodávky zařízení a technologií pro ochranu životního prostředí a to v oborech voda, půda, ovzduší, nebezpečné odpady. Čištění průmyslových odpadních vod.

Polygrafická firma. Sítotisk a tisk grafických efektů. Potisk glitterů, reliéfní tisky, tisk ochrannou barvou (viditelné pod UV světlem), tisk luminiscenční barvou, tisk termobarvou, tisk metalickými barvami. APPK práce pro ekologii. Inženýrská a projekční činnost, technické práce.

Výstavba, realizace, servis: - fotovoltaické elektrárny Prodej: - fotovoltaické panely

Poradenství - oblast energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje, především v oblasti solárních technologií v České republice Příprava a projekce - oblast energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje, především v oblasti solárních technologií v České republice Realizace - oblast energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje, ...

Prodej, pronájem, servis: - nápojové systémy na vodovodní řad - úprava vody.

Zastupování vlastníků a zástupců odrůd v České republice.

Činnost: - poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - procesní řízení

Úprava vody pro: -vytápění, chlazení -průmyslové technologie -gastronomii a domácnost Vodní filtry, filtrace vody.

Odpadové hospodářství: - evidence odpadů - hlášení o odpadech - povolení nakládání s odpady.

Nabídka energetického poradenství, energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov, implementace ISO 50001, energetické studie a posudky, energetický monitoring, kontrol kotlů i klimatizací a termovize.

-ekologické měření přírodní radioaktivity a dalších škodlivin

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

E-shop, montáž, servis: - vodní filtry - změkčovače vody - reverzní osmóza

Ekologická činnost: - poradenství v oblasti životního prostředí, vypracování hlášení do IRZ a ISPOP.

Činnost: - poradenství v oblasti úspor energií pro bytové domy - dotační management - kompletní příprava revitalizace bytových domů.

Energetický specialista. Hlavním předmětem činnosti je energetická náročnost a kvalita budov ve všech fázích životního cyklu, do kterého dále patří: Návrh a optimalizace energetických systémů budovy; Energetický audit; Energetický posudek; Energetická studie; Stavebně technický průzkum nemovitosti; Zpracování podkladů pro dotační programy; ...

Služby: Výkup a likvidace odpadů: -laboratorní rozbory odpadních vod a odpadů -čištění odlučovačů ropných látek, tukových lapolů, čistíren odpadních vod -čištění nádrží -tlakové čištění kanalizace a uličních vpustí -sklady nebezpečných odpadů -separace a recyklace odpadů -dodávka absorpčních prostředků -pronájmy ...

Purum s.r.o. je českou společností působící v oblasti odpadového hospodářství. V rámci našich služeb se zejména zaměřujeme na odvoz a přepravu odpadů, odstraňováním odpadů a nebezpečných odpadů, jejich recyklaci a využití.Dále mezi naše služby patří ekologické poradenství, facility managementem a čištění a údržba kanalizací. Kanceláře naší ...

Služby: -občanské sdružení zabývající se životním prostředím.