Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Moravia Manipul, s.r.o.
Společnost Moravia Manipul spol. s r.o. je Váš partner v oblasti manipulační techniky, vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků a další skladové techniky. Zabýváme se prodejem, pronájmem, opravami použitých VZV i servisem manipulační techniky. Najdete nás ve Zbýšově u Brna. Prodej: - nových a použitých vysokozdvižných vozíků a další skladové ...
Detekta s.r.o.
Autorizované měření emisí dle zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb provádí v okolí Brna a Krnova naše společnost Detekta s.r.o. Provozujeme autorizovaná (akreditovanou) laboratoř pro kontrolu emisí a imisí. Stanovujeme emise, imise, kontrolu ovzduší (ekologie – ochrana ovzduší), škodliviny, znečištění životního prostředí, koncentraci ...
Společnost AQ-Service, s.r.o. nabízí svým zákazníkům technické poradenství v oblasti životního prostředí. Naše široké portfolio služeb zahrnuje rutinní odběr vzorků biologických složek pro sledování a hodnocení ekologického stavu vod, zpracování vzorků, hodnocení ekologického stavu vod, testování, měření a analýzy, vývoj a výzkum v oblasti ...

Společnost Geosan spol. s r.o. sídlící v Brně se již 30 let zabývá odstraňováním ekologických havárií, především na podzemních vodách. Stále si zachováváme kontinuitu dlouholetého odborného a profesionálního přístupu v této problematice a předmět své činnosti jsme rozšířili i o další technologie související s činností v životním prostředí. Naším ...

Činnost: - poradenské a konzultační služby v oblasti životního prostředí.

Ing. Jaromír Pokoj poskytuje poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Zabýváme se ekologickým poradenstvím a analýzou v posuzování vlivů na životní prostředí. Působíme také v oblasti nakládání s chemickými látkami a bezpečností práce.

Společnost DAMARIS SOLUTIONS .s.r.o. z Brna pomáhá realizovat nejrůznější firemní záměry. Analyzuje situaci a navrhne řešení, vše posoudí dle platných legislativ, připraví veškeré podklady, naleznete vhodného dodavatele a pomůže s řízením konkrétního projektu.

Společnost SOLAR GLOBAL a.s. je finanční skupina specializující se na investice do obnovitelných zdrojů energie. Projekt, výstavba, systémová integrace, příprava, realizace a provoz FVE. FVE - fotovoltaická elektrárna pro investory i obce.

Ochrana životního prostředí, přírody, krajiny

Společnost ENVI-AQUA, s.r.o. se soustřední na inženýrskou činnost a poradenství v oblasti ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství. Zajistíme komplexní řešení daného problému od prevence, kontroly až po realizaci opatření. Naši kancelář najdete v Brně na ulici Blatného. Naše služby: - hydrogeologické, geologické průzkumy - ...

Rodinná společnost GreenTop s.r.o., sídlící v Brně, se zabývá výhradně tvorbou extenzivních zelených střech. Díky mnohaletým zkušenostem ve stavebnictví při výstavbě nejen nových, ale také rekonstrukcí starších objektů Vám nabízíme komplexní služby tohoto odvětví. Naší předností je především spolehlivost a pečlivost a cílem společnosti jsou zelené ...

Technické informace a projekty: Fotovoltaická elektrárna Služby: -tvorba prováděcí projektové dokumentace na výstavbu -realizace -autorský dozor -konzultace Energetická nezávislost Nabídka: -komplexní řešení soběstačnosti v dodávce elektrické energie Služby: Návrh a realizace: -hybridních fotovoltaických systémů, akumulace přebytků ...

Úprava pitné a užitkové vody: -dezinfekce vody UV zářením -změkčování vody -filtrace vody -odstraňování železa a manganu z vody -úprava vody v bazénech. -poradenství v oblasti úpravy vody.

Služby: -pořádání seminářů, semináře, kurzy -manažer EMS -interní auditor EMS -kurz legislativy životního prostředí -manažer BOZP -interní auditor BOZP -kurz legislativy BOZP -seminář průvodce legislavitou ŽP -systém managementu jakosti (kvality) ve zdravotnictví -ekologické služby: -zpracování dokumentace posuzování vlivu na ...

Spalovna nebezpečného a průmyslového odpadu: -ekologická likvidace tekutých, tuhých a nebezpečných odpadů. Služby: -provoz zařízení pro likvidaci tuhých i tekutých odpadů ekologicky nezávadnými způsoby -doprava a mechanizační práce, pronájem kontejneru -využití a prodej druhotných surovin -likvidace drobných ekologických ...

Naše činnost: Bezpečnost práce a požární ochrana Bezpečnost práce Požární ochrana Životní prostředí Koordinátor BOZP na stavbách Stavební dozor Technický dozor zadavatele stavby Projekční činnost Školení

Společnost je nositelem certifikátu jakosti ISO 9001:2009. Čištění odpadních vod: -malé domovní biologické čistírny (AS-VARIOcomp K) -vodoměrné, čerpací a armaturní šachty -odlučovače lehkých kapalin (ropných látek) -lapáky tuku a škrobu -výrobky z nerezové oceli pro vodní hospodářství -detektor úniku ropných látek ...

Společnost SEKO BRNO, spol. s r.o. již od roku 1993 poskytuje služby v oboru monitoringu životního prostředí. Provádíme měření všech průmyslových zdrojů emisí podle kategorií zdrojů znečišťování vycházejících z vyhlášky, dále měření pracovního prostředí a imisí a také konzultační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti životního ...

Kompletní služby pro fotovoltaické elektrárny na budovách a střechách (na budově a střeše). Optimalizace provozu, monitoringu a údržby solárních elektráren Tigo Maximizer, audit FVE. Fotovoltaické tašky MegaSlate, integrovaná fotovoltaická střešní krytina a fotovoltaické fasády System Photonics pro zelené domy. Střídače SUNWAYS, panely ...

Služby: - autodoprava multikárou M25. Prodej_ - destilovaná voda pro technické účely - směsi do ostřikovačů. Outsorcing, poradenství v oblasti metrologie. Ekologie a odpadové hospodářství.

Společnost Bc engineering je českou společností, která se na našem trhu objevila v roce 2005 a zařadila se tak mezi jednu z prvních společností v České republice, zaměřujících se na fotovoltaiku. K našim hlavním činnostem paří návrhy, výroba a montáže fotovoltaických solárních elektráren na klíč. Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy jsou ...

Činnost: - výstavba telekomunikačních sítí - fotovoltaické elektrárny na klíč - poskytování internetového připojení - wifi na klíč