Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Společnost Odpadservis z Košic poskytuje poradenské služby v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, hygienických služeb a nakládání s odpady. Zpracování dokumentace: - havarijní plány pro nakládání s nebezpečnými odpady - povinná úvodní dokumentace - provozní řády na nakládání s nebezpečným a jiným odpadem, - zajištění souhlasů k ...