Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Služby v oblasti životního prostředí: - odborné posudky - rozptylové studie - posuzování vlivů na životní prostředí - provozní řády zdrojů - výpočty poplatků za znečišťování - provozní evidence zdrojů REZZO - odborné práce v oblasti ekologie - poradenství a konzultace - výpočet proslunění

Realizujeme komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební činností.

Služby: - botanik - posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení) - návrh, realizace interaktivní prvky s přírodovědnou tematikou určené pro muzejní expozice, ekologicko-výchovná zařízení, informační centra...atd - výroba hmyzí domečky - plány péče o zvláště chráněná území, biologické průzkumy, ...

Dodávka, montáž - solární ohřev vody.

Společnost BKG nabízí širokou paletu příslušenství nejen ke svým vlastním produktům: -úprava vody. Výroba, dodávka: -kompletní zařízení na úpravu vod -filtrační zařízení.

Služby - ekologická výchova a osvěta v oblasti přírody, krajiny a místních zdrojů - odborná a poradenská činnost v oblasti ekologie.

Firma OVLAB spol. s r.o. provozuje dvě čistírny průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů. -úprava a zneškodňování kapalných odpadů -doprava cisternou ADR -servisní práce pro odlučovače olejů a ostatních ropných látek -technologické zkoušky čištění průmyslových odpadních vod.

Dodávka - úpravny vody a čistírny průmyslových odpadních vod - komplexní služby v čištění odpadních vod a úpravy vody Analýzy odpadů - návrh hospodaření s odpady - způsoby úpravy odpadů - ekologicky orientované řízení podniků - evidence odpadů - odhady rizik - sanace starých zátěží ...

Plynofikace, montáž, prodej: - prodej - montážním firmám poskytujeme výrazné slevy - plynové kotle - Viadrus, Dakon, Therm, Protherm, Vaillant, Immergas, Ariston, Buderus, Baxi, Geminox - plynové ohřívače - Ariston, Vaillant, Junkers, Quantum John - Wood - montáž - generální dodávky investičních celků - plynofikace ...

Prodej a servis: - IBC kontejnerů firmy Schütz. Likvidace a recyklace odpadů. Poradenství v ekologii.

Pachta Ladislav - IMPEA Čistírny odpadních vod a čistění vody

Poradenská a konzulační činnost v oblasti ochrany přírody

Ekologické služby: - likvidace odpadu - svoz - nebezpečné odpady z obcí oblasti nakládání s odpady - demontáž vyřazených elektrospotřebičů - poradenství v odpadovém hospodářství - čištění a revize nádrží na ropné látky Velkoobchod, maloobchod, prodej: - absorbční materiály, absorbční Prostředky pro likvidaci ekologické havárie: - ...

Kamnářství, prodej: - kachlová kamna - krby - přenosné sporáky K3 - krbová kamna - kotle na tuhá paliva - solární systémy - tepelná čerpadla - vzory kachlí.

Kompletní služby v oboru topení plyn voda kanalizace pro firmy i domácnosti. Provádíme instalatérské, topenářské práce včetně havarijní služby 24h. Dodávky kotlů a kotelen. Rozvody vody, plynu, podlahové a ústřední topení. Zajišťujeme revize plynu a montáž solárních kolektorů. Tepelná čerpadla vzduch voda.

Čištění odpadních vod specifických technologických provozů: - poradenská a konzultační činnost v oblasti čištění odpadních vod - zpracování návrhů technického řešení - zpracování provozních řádů pro provozy čištění odpadních vod - dodávka a montáž technologických zařízení a činidel pro provozy čištění odpadních vod - záruční a ...

Poradenství v oblasti: - ochrany životního prostředí - podnikový ekolog. Zpracování: - havarijních plánů - plánů odpadového hospodářství - ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady - roční hlášení souhrnné provozní evidence znečišťovatelů ovzduší - evidnce obalů. Posuzování: - vlivů na životní prostředí a zpracování ...

Alternativní zdroje energie. Obnovitelné zdroje. Výrobky a služby z oblasti: - fototermika (solární kolektory na ohřev TUV, bazénů a vytápění), - fotovoltaika (solární elektrárny, drobné aplikace), - domácí větrné elektrárny - tepelná čerpadla - moderní vytápění.

Bohemia Solar nabízí: - využití slunečního záření k přípravě TUV, přitápění nebo k výhřevu bazénů - využití energie spalováním biomasy Výrobky: - sluneční kolektory - solární absorbéry - solární regulace - krbová kamna - dřevokotle - automatické kotle Služby: - ústřední vytápění-montáže, projekty (velkoplošné deskové radiátory, ...

Revize: - kotlů - tlakových nádob - zdvihacích zařízení - školení obsluh kotelen - vydání jeřábnického a vazačského průkazu - vedení zákonné evidence v oblasti vodního hospodářství, ovzduší, odpadů - ekologie - poradenství

Ekologické práce Pořádá - chovatelské kroužky pro děti Pořádá - výchovně vzdělávací programy Přírodovědné centrum - expozice - exotičtí živočichové Prodej - odchovaná zvířata - krmný hmyz

Technické poradenství v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí.

Komplexní služby v ochraně životního prostředí: Státem akreditované zkušební laboratoře č. 1110 Ekotoxikologické laboratoře: - analýzy vod, půd, odpadů, paliv - analýzy emisí, imisí a plynů - rozbory technických i biologických materiálů, potravin - stanovení vlastností chemických látek a přípravků - testy biodegradability, ...

Ekoservis - komplexní ekologické služby.