Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Společnost Jesis CZ s.r.o. se zabývá řešením problematiky ochrany životního prostředí. Věnujeme se otázkám odpadového hospodářství, likvidaci starých ekologických zátěží, hydrogeologii a managementu v oblasti péče o životní prostředí. Mezi zadavatele prací patří jak menší soukromé firmy a obce, tak velké organizace a státní správa. Odpadové ...

Služby v podnikové ekologii, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Provádíme odborné posudky a výzkumy v oblasti ochrany přírody.

Činnost: - ekologické služby - botanické průzkumy, projekty

Služby: - poradenské služby v oblasti životního prostředí - bezpečností poradce ADR. - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - požární ochrana - zavádění systému řízení ISO.

Služby: -měření a analýza hluku a vibrací v oborech průmysl, stavebnictví, urbanismus a hygiena.

Firma patří od roku 2002 do skupiny Tyco. S podporou své mateřské společnosti poskytujeme specializované ekologické služby zaměřené na ochranu životního prostředí a na služby v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Společnost je nositelem certifikátů systému řízení jakosti - ISO 9001:2000, systému enviromentálního managmentu ...

Dodávka: - systémy pro vytápění domu: - solární systémy - kotle, kamna, krby a krbové vložky - klimatizace - podlahové topení - tepelná čerpadla - akumulační zásobníky - regulace IQ R - hydrobox. Projektové činnosti. Velkoobchod, maloobchod, prodej: - topenářský materiál - instalatérský materiál.

Poskytuje - ekologické poradenství

Poradenská, projektová a inženýrská činnost v oblastech: 1. Obnovitelné zdroje energie: Projektová a inženýrská činnost, posudky, studie proveditelnosti, smlouvy, EIA - vliv na životní prostředí, územní řízení, stavební povolení, realizace staveb, investiční činnost - větrná energie, větrné elektrárny, windpro, větrné posudky, měření větru, ...

Projekcse, rekonstrukce, montáž, prodej, servis, oprava: - sluneční kolektory - fotovoltaika - tepelná čerpadla - elektroakumulační kotelny Topení radiátorové i podlahové: - plynové, servis kotlů - LTO - elektro, servis - tepelnými čerpadly a slunečními kolektory Regulace topení: - lokální - zónové - ...

Služby: -poradenství v oblasti ekologie -audity starých ekologických zátěží -ekologické, přírodovědné průzkumy -vypracování odborných ekologických posudků -posuzování staveb na životní prostředí.

Služby: -hodnocení NV odpadů, posudky -poradenství, poradenská činnost v oblasti životního prostředí, ekologie, nakládání s chemickými látkami.

Prodej, maloobchod: - technické ekologické bio-oleje Biona Práce: - vrtané studny - hydrogeologie, průzkumné práce - sanace ekologických havárií, monitoring - čištění, opravy a celkové sanace studní - laboratorní analýzy vody a zemin - úprava pitné vody

Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - solární elektrárny, technický servis elektráren Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - větrné elektrárny, technický servis elektráren - vodní elektrárny, technický servis elektráren

Poskytování poradenství - ADC pokrývání skládek - rekultivace - protiprašná opatření Prodej - stroje a zařízení pro alternativní pokrývání skládek - materiály pro ADC pokrývání skládek a pro zabránění prašnosti Dodávka - přírodní geotextilie z kokosu, juty a slámy - protierozní sítě a rohože ...

Energetika: -Provádíme investiční výstavby spaloven odpadů, kotelen, výměníkových stanic, parovodů, plynovodů, potrubníc... FGD: -V rámci obchodního zastoupení spol. Munters Euroform v ČR provádíme výměny a opravy všech systémů eliminátorů kapek (odlučovačů kapek) v odsíření kouřových plynů (FGD). Ve spolupráci s útvarem výzkumu a vývoje ...

Montujeme a dodáváme systémy solárního vytápění a ohřevu TUV (teplé užitkové vody). Provádíme výškové práce - kácení, prořezy stromů, odstraňování rampouchů ze střech nebo montáže na nedostupných místech. Půjčujeme vysokozdvižné plošiny. Vyprojektujeme Vaši zahradu. Provedeme veškeré práce a k tomu běžnou údržbu zahrady, prořezy stromů. Naší ...

Půdní filtry (zemní filtry) Zemní registry Anaerobní čistírny odpadních vod Odlučovače Čistírny odpadních vod Příslušenství čistíren Septiky Šachty Nádrže, zdrže Bazény Příslušenství bazény

Předmět činnosti: Kompletní instalace topných systému a rozvodů vody, ventilace, rekuperace, vzduchotechnika: -plošné topení/ chlazení REHAU, -tepelná čerpadla REHAU, - rozvody vody a topení RAUTITAN, - WPC terassový systém RELAZZO, - zahradní hadice REHAU. Projekty, poradenství, realizace. Komplexní záruky na dílo 10 let. Maloobchod - Velkoobchod ...

Dodávka a montáž: - mycí linky pro autoumývárny - ambulantní čističky podvozků pro nákladní automobily - ambulantní čističky podvozků pro kolové zemní stroje - zařízení pro větrání průmyslových hal včetně rekuperace tepla (decentrální systém, jednotky NJVR 8001) - zařízení pro čištění domovních odpadních vod - zařízení pro čištění ...

Výroba a prodej: - ekologické havarijní prostředky

Firma SCS Jablonec je výhradním distributorem a zástupcem výrobků německé firmy NÜGA Galvanotechnische Elektrowärme GmbH na českém a slovenském trhu, dále firmy Stahl+Plastic Flanschen na středoevropském a východoevropském trhu. ZÁKLADNÍ SORTIMENT: - tyčová topná tělesa - malá - tyčová topná tělesa - velká - úhlová topná tělesa - ...

Projektová a inženýrská činnost - čistírny odpadních vod - skládky komunálního a průmyslového odpadu včetně vytypování lokality Inženýrská činnost - odvodnění objektů, pozemků, úpravy toků, nádrže, rybníky - opěrné zdi Projekce - odvodnění objektů, pozemků, úpravy toků, nádrže, rybníky - opěrné zdi Poradenství a ...

Ekologické poradenství Dodávka - elektrická energie Vyhodnocení přínosů realizace po 1, 3, 5-ti letech provozu - zpracování všech relevantních energetických dokumentů (Energetické audity, Průkazy energetické náročnosti budovy, Energetické štítky) - zpracování relační kalkulace přínosů, nákladů a doby návratnosti bez a s kalkulací ...