Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Ochrana ovzduší: - odborné posudky - rozptylové studie - autorizované měření emisí - poradenství - zpracování provozních řádů z hlediska ochrany ovzduší - zpracování souhrnné provozní evidence za ovzduší.

Poradenství, návrh, prodej, montáž, realizace a servis úpraven vody v domácnostech i v průmyslu. Zařízení pro úpravu vody pitné, z vrtů či studní. Změkčení, odstranění železa a manganu, desinfekce vody, použití UV lamp, tabletové regenerační a jiné soli a ochranné chemie i do bazénů.

Servis, údržba, revize a vložkování: - nádrže, nádrží Služby: - komplexní ekologický servis pro čerpací stanice

Společnost VOUT, s.r.o. se zabývá ekologickým poradenstvím. Svým klientům nabízí kompletní konzultační a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí. Mezi služby, které naše společnost poskytuje patří příprava na certifikaci systémů QMS, EMS a OHSAS (BOZP), odběry vzorků odpadů a odpadních vod, odstraňování ekologických zátěží, sanační práce ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Činnost: - poradenství v oblasti úspor energií pro bytové domy - dotační management - kompletní příprava revitalizace bytových domů.

Instalace: - solárních systémů, rozvodů vody a sanity, topných systémů, podlahového vytápění, tepelných čerpadel, krbových kamen, kotlů na peletky. Prodej: - slunečních kolektorů a solárních panelů a komponentů.

Odborné služby v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí. Dále zajišťování povinností při nakládání s chemickými látkami a odpady. Projekce a instalace únikových a evakuačních systémů a značení. Posuzování rizik odborně způsobilou osobou a zajišťování ostatních zákonných povinností právnických ...

Společnost KONEX ENERGY s.r.o. je stabilní tuzemská firma s desetiletou tradicí na trhu se solární technikou. Poskytujeme komplexní služby ve využívání sluneční energie k získávání tepla a elektrické energie. Realizace: - solární termické systémy - fotovoltaické systémy. Prodej: - sluneční kolektory - solární komponenty - fotovoltaické ...

Systém evidence a nakládání s odpady, nebezpečnými látkami a ADR. Komplexní poradenské služby: - odpady - ADR - nebezpečné látky - nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi.

Činnost: - zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) - kotlíková dotace - dotační program nová zelená úsporám.

Instalace, servis, opravy: - tepelná čerpadla - solární systémy - rekuperační jednotky - inteligentní elektroinstalace.

Výroba, prodej a servis - úpravny vody na bázi reverzní osmózy Servis, opravy - zdravotnická sterilizační technika - laboratorní technika

Odstraňování ekologicklých zátěží a rekultivace skládek. Sanace. Bourací práce. Přeprava odpadů. Ekologické autity, analýzy rizik.

Dodávka, montáž : - centrální vysavače HUSKY, - podlahové konvektory Möhlenhoff, - podlahové a stěnové topení, - solární systémy, - tepelná čerpadla, - TERMOPOHONY.

Rekultivace starých ekologických zátěží. Sanační technologie. Odpadové hospodářství. Příprava žádostí o dotaci.

-Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Velkoobchod, maloobchod, e-shop: - fotovoltaických zařízení.

Rekultivace, sanace: -veškeré skládky -využití stabilizovaného kalu z čistíren odpadních vod -čištění rybníků, retenčních nádrží, koryt řek a potoků -likvidace odpadů -výroba hnojiv a kompostů -výroba umělých zemin -vytěžení lagun -prodej paliv a maziv. Nabízí: -čištění rybníků, koryt řek a potoků -doprava a zemní práce ...

Ekologické poradenství. Poradenství v oblasti ekologie, životního prostřed a veřejné zeleně.

Zpracování průzkumu energetické náročnosti. Pronájem nebytových prostor. Pronájem chaty.

Prodej, montáž: - solární systémy na klíč - elektroinstalace.