Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Naše společnost patří na trhu mezi významné dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí. Provádíme sanace zemin a vod, starých ekologických zátěží, skládek, realizujeme úpravny vody, vodovody. Rovněž zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologické průzkumy. Naše práce je kvalitní a komplexní.
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Činnost: - poradenství v oblasti ochrany ovzduší - služby v oblasti ochrany ovzduší.

Internetový obchod, eshop: - produkty pro úsporu vody - perlátory - EKO drogerie.

Patříme mezi nejvýznamnější společnosti, které se soustřeďují na. -svoz separovaného odpadu - recyklaci separovaného odpadu. Hlavní náplní společnosti jsou komplexní služby v oblasti ekologického poradenství: -výstavba zařízení pro nakládání s druhotnými surovinami -logistika nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů -zpracování ...

Měření emisí průmyslových zdrojů. Energetický audit, PENB, účinnost užití energií, kontrola kotle, kontroly kotlů, revize VTZ - kotlů a TNS, prohlídka kotelny, kontroly komínů a spalinových cest.

Služby - konzultace a poradenství v oblasti životního prostředí

Úpravny vod Topenářské práce Podlahové topení EUROCALOR (suchý systém) Odstraňování vlhkosti zdiva Prodej, dodávka a montáž - rekuperační odsavače Prodej - zalévací systém do bytu nebo na zahrádku

Technologie úpravy nerostných surovin: - uhlí - komunální odpad.

Konzultační činnostexterní BOZP Externí PO Externí zajištění - ochrana životního prostředí - ekologie - havarijní plánování

Rizikové analýzy, studie proveditelnosti staré ekologické zátěže - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - zajištění náležitostí z hlediska zákona o ekologické ujmě - poradenská činnostzpracování - oznámení a posudky dle 100/2001 Sb. - vlivy záměru na životní prostředí - odborné posudky dle zákona o ovzduší ...

Ekoplus - nakládání s odpady. Poradenství a služby v oblasti ochrany životního prostředí.

Dodávka - procesní přístroje TESTOMAT pro měření tvrdosti vody, chloru, železa, alkality atd. - procesní přístroje pro měření pH a vodivosti - dezinfekce ozonem a UV zařízením - chemické testy DUROVAL a TESTOVAL pro stanovení obsahu chemických látek ve vodě - nepřetržitá desinfekce stříbrem ionexů přípravkem BIORESIN - ruční fotometry ...

Naše služby: - poradenství v oblasti podnikové ekologie a životního prostředí - školení - projekty - investice.

Služby: - voda, plyn, topení - montáž, servis, prodej, - tepelná čerpadla IVT, solární systémy, ekologické kotle, - provádíme komplexní služby včetně dodávky a montáže.

Poradenské služby v ekologii a ochraně životního prostředí především pro podniky: - funkce externího ekologa (odpadového hospodáře) - funkce externího DGSA (bezpečnostní poradce ADR pro přepravu nebezpečných věcí po silnici) - posuzování vlivů na životní prostředí - vypracování integrovaných registrů právních a jiných ...

Služby. - ekologické poradenství - poradenství v oblasti energetiky - výzkumná činnost, vývoj v oblasti ekologie i energetiky.

Výroba a prodej trezory na cennosti a dokumenty s vysokým zabezpečením. Plasty zpracování Solární kolektory Výroba kovový nábytek

CI2, o.p.s. je nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností. Zaměřujeme se zejména na následující oblasti: - sledování indikátorů ...

Poradenské služby "Radon": - radonový index pozemku - radonová měření interiérů. Ekobydlení: - radon a bydlení.

Společnost MINARO s.r.o. se orientuje na výrobky šetrné nejen k životnímu prostředí, ale i k peněžence svých zákazníků. Prodej magnetických frekvenčních rezonátorů pro fyzikální úpravu kapalin. Prostředky na neutralizaci pachů a osvěžování vzduchu "Fragrance Master".

Dodávka -solární technika -topenářská technika.

LABservis, s.r.o. je česká firma, která byla založena v roce 2008 a zabývá se problematikou v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví. Provádíme a zajišťujeme tyto služby : - odstraňování odpadů kategorie „ostatní“ odpad - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - prodej vytříděných chemikálií různých stupňů čistoty - průzkum ...

Služby: - kompletní řešení problematiky nakládání s odpady (i nebezpečnými) a závadnými technologiemi - komplexní řešení problematiky likvidace strojů a výrobních zařízení - demontáž ocelových konstrukcí a výrobních celků - výkup druhotných surovin (železo, barevné kovy, nerezy, elektromotory, elektrozařízení, kabely) - odkup nydbytečných ...

Elektroinstalace Solární technika Stavební práce

Služby: -topenářské a instalatérské práce -solární systémy -automatické a ekologické kotle -tepelná čerpadla -čističky odpadních vod -vzájemné propojení různých systémů pro vytápění a ohřev teplé vody.