Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Naše společnost patří na trhu mezi významné dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí. Provádíme sanace zemin a vod, starých ekologických zátěží, skládek, realizujeme úpravny vody, vodovody. Rovněž zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologické průzkumy. Naše práce je kvalitní a komplexní.
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Ekologické služby a poradenství: - zpracování plánů správné zemědělské praxe, včetně dokladové části a schvalovacího řízení - zpracování provozních řádů znečišťovatelů ovzduší - vedení provozní evidence a dokumentace u zdrojů znečišťování ovzduší - vedení průběžné evidence odpadů - zajištění a kontrola plnění ...

Služby - konzultace a poradenství v oblasti životního prostředí

Poradenství a konzultace: - obnovitelné zdroje energie a TZB.