Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Společnost KESPO GAS, s.r.o. provádí profesionální instalatérské práce v oboru voda, topení, plyn a kanalizace. Zajišťujeme rovněž dodávku a montáž tepelných čerpadel i solárních systémů. Zakázky realizujeme pro firmy a běžné zákazníky jak v rámci Ústeckého kraje, tak i v Praze. Sídlíme v Ústí nad Labem. Topenářské práce: - montáž vytápění ...

Vývoj, výzkum: - technologie na úpravu odpadů. Služby: - odstraňování nebezpečných složek z odpadů - skladování a shromažďování odpadů a čištění vod.

Společnost AGRO servis Beran Černovice s.r.o. se věnuje rekultivační činnosti, výsadbě zeleně, zemním a výkopovým pracem či terénním úpravám. Dále také poskytujeme služby v oblasti zámečnických a svářečských prací. Mimo tyto činnosti provozujeme půjčovnu stavebních strojů. Sídlo firmy naleznete na adrese Černovice 23, okres Chomutov. Práce, ...

Prodej, montáže, instalace, oprava, servis. - tepelná čerpadla - solární systémy, solární kolektory - podlahové topení - bazény a příslušenství. Vyřízení dotací z programu Zelená úsporám.

Služby: - poradenstvím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

E-shop: - vodní filtry na konečnou úpravu vody v domácnosti od českého výrobce společnosti AQUA AUREA s.r.o. Zasílací adresa: Duchcovská 2602 415 03 Teplice 3 – Řetenice

Firma Jiří Červenka - Ekospol je zaměřena na systém mycích kapalin v ekologických mycích stolech. Činnost: - nakládání s nebezpečným odpadem - provoz mobilního zařízení pro sběr a výkup odpadů - provoz skladu nebezpečného odpadu - prodej a pronájem ekologických mycích stolů (EMS).

Projekce a realizace: - kořenová čistička - biotopová koupaliště - koupací jezírka

Činnost: - enviromentální poradenství - nakládání s odpady - služby v oblasti životního prostředí - čištění lapolů, kanalizace, průmyslových armatur - vývoz septiků, žump a jímek - kácení dřevin, drcení větví - pronájem kontejnerů na odpady - odstraňování černých skládek

Činnost: - služby v oblasti BOZP a PO - ochrana životního prostředí - koordinátor BOZP

Poradenství, návrh, dodávka a montáž - tepelná čerpadla - fototermické a fotovoltaické systémy.

Ekologické poradenství - odpadového hospodářství, vodní hospodářství - ochrana přírody a ovzduší.

Ekologické a hospodárné využití obnovitelných energií.

Činnost: - služby v oblastech vodního hospodářství, odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů, ekologie

Činnost: - služby v oblasti hygieny životního prostředí: - hlukové, akustické studie - měření hluku - měření intenzit osvětlení pracovních prostor - měření prašnosti, vibrací v pracovním prostředí

Poradenská a konzultační činnost v oblasti BOZP - ekologické poradenství v oblasti životního prostředí.

Montáž - zabezpečovací systémy včetně připojení k PCO pultům - kamerové systémy - požární systémy včetně připojení k PCO pultům - fotovoltaické elektrárny - domovní telefony - videotelefony - anténní rozvody. Elektromontážní práce.

Poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí - příprava žádostí a realizace projektů - evaluace programů EU. Kancelář Praha: Vlkova 7 130 00 Praha 3 Kroftova 18 150 00 Praha 5

Služby: - nakládání s odpady (včetně nebezpečných) - likvidace čených skládek - řešení starých ekologických zátěží, rekultivace, sanace - tvorba a údržba zeleně - ekologické poradenství - EIA - dokumentace a posudky - biologická hodnocení a posudky - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - speciální doprava

Komplexní nabídka služeb v oblasti podnikové ekologie.

Poradenská činnost v oblasti životního prostředí - likvidace a recyklace odpadu - ekologie.

Služby: - expertní a poradenská činnost v oblasti prevence, ochrany a tvorby životního prostředí

Služby: -bezpečnost práce -požární ochrana -nakládání s chemickými látkami -životní prostředí a ekologie