Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Služby: -výkup železných a litinových odpadů (řídí se dle ČSN 42 00 30 "Ocelový a litinový odpad") -výkup odpadů barevných kovů (vykupujeme v celém sortimentu a neomezeném množství) -výkup autobaterií -výkup kabelů -odvoz šrotu malo a velkoobjemovými kontejnery s možností nakládky hydraulickou rukou, přistavení kontejnerů ekologická ...

Provozujeme kolektivní systém pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu ve skupinách 1, 2 a 6.

Činnost: - sanace ekologických zátěží - bezvýkopové opravy potrubí - odbahňování rybníků - čištění kanalizací, lapolů - výstavba, oprava vodohospodářských objektů

Odvoz odpadních vod ze žump a septiků. Tlakové čištění kanalizací. Monitoring a trasování kanalizací.

Společnost Jaroslava Arenta se zabývá přepravou materiálu, odvozem suti a odpadů a pronájmem kontejnerů v Praha a blízkém okolí. Naše hlavní činnost: - odvoz odpadů, odvoz suti a sypkých materiálů - přistavení kontejneru - pronájem kontejnerů - odvoz komunální odpad na skládku - doprava stavebního materiálu. Naše společnost ...

Kontejnerová doprava, nákladní doprava, autodoprava, přeprava, kontejnery: -likvidace odpadů -ukládání odpadů na recyklaci, na řízených skládkách -dovoz, navážení písků, štěrků, sypkých materiálů -dovoz betonu -dovoz stavebních materiálů -odvoz zeminy včetně nakládky -odvoz stavební sutě, zeminy, -odvoz komunálního odpadu -odvoz ...

Naše firma je provozovatelem skládky komunálního odpadu Nětčice, kompostárnu a recyklační plochu stavebních odpadů. Skládka, kompostárna. Skládkování: -odpadu, odpadky -odpady S-003 -ostatní odpad ne nebezpečný -stavebních sutí, sutě, suť -odpady geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene -odpady ...

Pískovna Petrovice - Vladislav Durczok provádí těžbu písku, štěrku a jílu. Mezi naše další činnosti patří zemní a demoliční práce, nákladní autodoprava i možnost uložení takzvaného ostatního odpadu ve vytěžených prostorech pískovny. Pískovna, těžba, prodej: - písek, písku - štěrk - jíl. Další činnost: - nákladní autodoprava ...

Technické služby: - odvoz odpadů - údržba místních komunikací (letní, zimní) - údržba veřejné zeleně - čištění města.

Turistická ubytovna, ubytování: -samostatné dvou-tří- a šestilůžkové pokoje s umyvadlem, WC a sprchy jsou společné stejně jako kuchyňka. K dispozici jeden (2 lůžka + přistýlky) apartmán s vlastní koupelnou. -30 lůžek + přistýlky -8x dvojlůžkový pokoj -4x vícelůžkový pokoj -1x apartmán Cena ubytování od 185 Kč lůžko/noc. Možnost úschovy ...

Zpracování odpadů, služby v oblasti odpadového hospodářství: - drcení, třídění skleněných odpadů - zpracování skleněných odpadů - drcení, třídění dřevěných odpadů - drcení plastových odpadů. Chráněná dílna.

Činnost firmy: - prodej stavebního materiálu - zemní práce - stavební práce - provádění staveb - udržovací práce - zámková dlažba - stavba komunikací - stavba chodníků, parkovišť vč. jejich oprav a rekonstrukcí - zpevnění okolí RD zámkovou dlažbou - zemní práce s vlastními stroji: - Liebherr, KNB - UNC, Caterpillar - ...

Zajišťujeme služby v oblasti odpadového hospodářství firem. Řešíme ekologické zátěže a likvidaci technologických celků. Regenerujeme aktivní uhlí. Nyní poskytujeme po celé republice: - sanaci ekologických podlaží - zpracování ekologických auditů a rizikových analýz - odstranění a přepravu nebezpečných odpadů - regeneraci aktivního ...

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. provádí nejen výlep plakátů a správu nemovitostí, ale také nabízí svým obyvatelům zajímavé sportovní i kulturní vyžití v tenisové hale. Také se staráme o provoz hřbitova a čistotu města udržujeme pomocí dostupného umístění kontejnerů a sběrového dvora. Moravskotřebovský aquapark: - venkovní koupaliště ...

Zabýváme se výkupem a zpracováním elektrošrotu, vyřazené elektroniky, rozvaděčů, stykačů, jističů, transformátorů, výpočetní techniky, kabelů, plošných spojů, polovodičových součástek a dalších elektro součástek, barevných i drahých kovů, zajistíme svoz odpadů i jeho ekologickou likvidaci. V případě zájmu přistavíme kontejnery na vývoz, svoz, ...

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství: -sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu -sběr, svoz a odstranění nebezpečných odpadů -sběr, svoz a využití separovaných odpadů. Autodoprava-kontejnerová doprava, pronájem kontejnerů. Poradenská služba v oblasti nakládání s odpady. Oprava a údržba místních komunikací, vybudování ...

Společnost SURMAT, s.r.o. Uherské Hradiště je prodejce hutního materiálu - dodá ocelové produkty, široký sortiment materiálu z nerezové oceli a hliníku i specifický materiál pro automobilový průmysl. Prodej: - hutní materiály: - plechy, trubky, profily - ocel, hliník, jekle, automotive - ohradové palety - kovové bedny. Odběr - ...

Nakládání s odpady, služby v odpadovém hospodářství. Svoz a separování odpadů. Sběr inertních odpadů - přistavení kontejneru. Spalovna odpadů. Recyklace odpadů.

-čištění odpadního potrubí v domácnostech i firmách(z umyvadel, kuch. dřezů, WC, pisoárů, dešťových svodů a silničních vpustí) -čištění kanalizace od DN40mm do DN600mm -odvoz odpadních vod fekálním vozem -prohlížení odpadního potrubí kamerou, monitorování přípojek do DN300mm -čištění tukových lapolů(odlučovačů tuků v restauracích, jídelnách ...

Provádíme: - likvidace a odvoz odpadů a sutí - likvidace černých skládek - zemní práce - zahradnické práce - provádění demolic.

Služby: - odpadové hospodářství - skládka odpadu - třídící linka - kompostárna - svoz komunálního odpadu, sběrný dvůr - pohřební služba - správa hřbitovů - útulek pro zvířata - správa lesů. Provoz, oprava, údržba: - čistění města - veřejné osvětlení - místní komunikace. Údržba a správa: - veřejná zeleň - park ...

Bývalé Technické služby města Hranic. Autodoprava: - nákladní - práce speciálními mechanizmy. Oprava, údržba: - komunikace, silnice - elektrozařízení - elektrické instalace. Likvidace: - odpady (tuhé i komunální) Provozování skládky odpadů. Zahradnické služby: - údržba zeleně - ruční a strojní čištění ploch. Hřbitovní ...

Činnost: - sběr a následné zpracování použitého textilu.

Svoz, odvoz, třídění, likvidace: - komunální odpady i nebezpečné. Sběr, výkup: - recyklovatelné suroviny. Prodej software SW: - katalog odbytu odpadů.