Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Činnost: - recyklace, ekologická likvidace nebezpečných odpadů - nakládání s nebezpečnými odpady - poradenství, monitoring v oblasti životního prostředí.

Činnost - chemické čištění potrubních rozvodů - odstraňování usazenin z topných i ostatních potrubních systémů. Pobočka: - Smetanovo náměstí 49, 570 01 Litomyšl.

Naše společnost podniká v oblasti nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady. Součástí našich služeb jsou i technické služby, specializovaný maloobchod a přípravné práce pro stavby. Nakládání s odpady, odpadové hospodářství: -komunální odpad - svoz od občanů i firem -skládkování odpadů na řízené skládce v Těmicích -kontejnerová ...

Společnost P - EKO s.r.o., dceřinná společnost společnosti Rumpold s.r.o. nabízí služby v následujících oborech: - nakládání s odpady (včetně nebezpečných) - řešení starých ekologických zátěží, rekultivace, sanace - likvidace čených skládek - tvorba a údržba zeleně - EIA - dokumentace a posudky - biologická hodnocení a posudky - ...

Zemědělské a technické služby. Kontejnerová doprava: - odvoz odpadu, odvoz sutin - navážení písku, šterku - prodej zeminy - odvoz suti včetne nakládky. Zemní práce: - výkopové práce - planýrky, demolice objektů - výstavba inženýrských sítí - výstavba komunikací. Technické služby: - odvoz fekálií - prořez křoví ...

Likvidujeme nebezpečný odpad, především oleje - motorové, převodové, mazací, hydraulické, izolační, teplonosné a další. Svážíme jej vlastní svozovou technikou po celém území ČR. Jsme členem koncernu Rovina Group. Provozovna: -výrobní a logistický areál Energetika Chropyně a.s Komenského 75, 768 11 Chropyně.

Působí na trhu v oblasti prodeje pevných paliv již od roku 1991. Tato naše více než dvacetiletá praxe se projevuje v profesionálním přístupu k zákazníkovi. Všichni naši zaměstnanci jsou připraveni vám poskytnout kvalitní a levné služby. V maximální možné míře se časově přizpůsobujeme požadavkům našich zákazníků. Zavedli jsme pro vás sobotní ...

Výkup, sběr a úprava druhotné suroviny (druhotných surovin) (sběrový papír, plasty, sklo, kovový šrot). Provoz: Sběrné dvory pro obce a města Svoz separačních kontejnerů. Svoz komunálního odpadu Pronájem kontejnerů Firma působí HB, Humpolec a celý okres Havlíčkův Brod

Výkup - nepotřebné zásoby - druhotné suroviny - kovové odpady - odpady s obsahem drahých kovů Spalování - nebezpečné odpadykompexní nakládání s odpady Ekologické audity Sanace - ekologické zátěže Geologické práce Zpracování - projektové dokumentace Stavební práce

Zednické a zemní práce, zateplování fasád. Půjčovna lešení. Kontejnerová doprava, odvoz suti a komunálního odpadu.

Služby: - kompostárny - výroba kompostu

Autodoprava, svoz, odvoz: - tuhý domovní odpad (TDO*). Služby: - sběr a zpracování komunálního odpadu - sběr a zpracování tuhého domovního odpadu - sběr a zpracování tříděného odpadu - sběr a zpracování ostatních odpadů - sběr a zpracování plastů, papírů, skla - svoz papíru a papírových obalů - svoz skla a skleněných obalů - ...

Služby - průmyslové čištění a vysávání - čištění kanalizací - výškové práce, rizikové kácení stromů - práce sacím bahrem - čištění a servis bioplynových stanic.

Ukládka inertních materiálů. Prodej: - štěrk - betonářský a maltový písek - lomový kámen. Recyklační technologie. Doprava sypkých stavebních materiálů. Odvoz odpadu a suti v kontejnerech. Zprostředkování stavební mechanizace – jeřáby, nakladače, bagry atd.

Práce: - zemní, výkopové (traktorbagr JCB) - přeprava, odvoz odpadních vod (kaly, odlučovače tuků, septiky).

Přepravní služby - nakládka a vykládka sypkých hmot menšího množství - přeprava stavebního materiálu. Údržba zeleně - zakládání trávníků, sekání trávy - výsadba ovocných stromů a parkových rostlin. Stavební činnost - výkopové práce - bourací práce. Výroba kovových konstrukcí - zábradlí a kovové díly. Technické služby - ruční ...

-Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Odstraňování, sběr a shromažďování odpadů.

Provoz sběrného dvora: -sběr všech druhů odpadů (tříděné odpady, komunální odpady) -zpětný odběr elektrozařízení -sběr a zpracování stavebních odpadů -prodej recyklátů stavebního odpadu Výkup druhotných surovin: -kovošrot -papír -plasty -fólie -PET* lahve -autobaterie Odvoz a likvidace odpadů: -stavební suť -komunální ...

Vodohospodářské práce. Zajištuje: -přeprava a zneškodňování obsahu domácích čistíren, septiku, jímek na čistírně odpadních vod. Nabízí: -čištění kanalizací strojem CAK 7 -dovoz a přečerpání pitné vody -zemní práce se strojem UDS 114, DH 112 -práce jeřábem AD 080 a sklápěcími automobily T 815, a LIAZ.

Řízená skládka odpadů kategorie S-OO. Třídírna, třídění, separace odpadu. Třídírna separovaných odpadů. Stavební odpady. Bioodpady, kompostárna.

Poradenská společnost - služby v oblasti obalového a odpadového hospodářství - poradenství v souvisloti s nakládáním s odpady a s obaly.

- likvidace nebezpečných odpadů - svoz odpadů vlastními dopravními prostředky - optimální likvidace odpadů - spalovny, solidifikační zařízení, skládky, zařízení k recyklaci - poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady - pronájem kontejnerů, navržení a optimalizaci skladovacích a sběrných nádob čištění nádrží a jímek - sanační ...