Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Kovošrot. Výkup: - lehké i těžké železo - litina - špony - barevné kovy - hliník, měď, mosaz, olovo, bronz, cín - autobaterie. Demontážní práce i likvidace technologických celků - stroje, strojní zařízení... Přistavení kontejneru Avia, T815. Svoz kovového odpadu z okolí zdarma.

Regenerace aktivního uhlí. Odvoz a likvidace odpadů. Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů. Prodej kompostů. Prodej zahradní zeminy. Nebezpečné odpady: Veterinární odpad. Zdravotnický odpad. :

Odvoz a likvidace odpadů. Nabídka služeb: - recyklace nebo zneškodnění odpadů - zpracování plastů -mletí a drcení plastů.

Služby: - čištění kanalizací - čištění odpadů - sání a čerpání - odvoz, vývoz jímky, septiky, žumpy

Provozovna sběrných surovin v Drhovicích - výkup a prodej odpadních surovin a následné zpracování. Provozovna Drhovice 84 (bývalý vojenský areál) Dražice, 391 31

Výkup, sběr a zpracování odpadu: - kovový odpad. Ekologická likvidace autovraků. Provozovna: -Západní ulice, 79601 Prostějov tel.:777261177 Martin Khýr.

Služby: - autodoprava - přistavení kontejneru - odvoz odpadu (zemina, suť, šrot...) - vyklízecí práce, vyklízení.

Služby, sběr, sběrna, výkup, třídění, zpracování, prodej: - kovový odpad, kovošrot - papír - plast - barevné i bílé sklo. V rámci poskytovaných služeb zajišťujeme: - bezplatné přistavení kontejnerů požadované velikosti (neúčtujeme jejich výměnu ani pronájem) dopravu a nakládku vlastními nákladními vozidly - likvidace ...

Činnost: - zemní práce - demolice - nákladní autodoprava - sanace starých ekologických zátěží - zakládání staveb

Provádíme: - likvidace technologických celků a kovového odpadu - řezání kyslíkem - nakládání s odpady - likvidace železných i neželezných kovů.

Služby - strojní čištění kanalizace - tlakové čištění kanalizace - monitoring inženýrských sítí - vytyčování kabelových a potrubních vedení.

Silniční autodoprava - nákladní - vnitrostátní a mezinárodní Železniční vlečková doprava Odvoz a skládkování odpadu Zajišťují - čištění železničních vagónů

Společnost ENVIprojekt CZECH s.r.o. se zaměřuje na: - komplexní řešení nakládání s odpady - návrhy technologií v odpadovém hospodářství - využití dotací pro financování projektů - projektovou přípravu a vlastní realizaci ekologických staveb souvisejících s odpadovým a vodním hospodářstvím, - průzkumné geologické práce - testování - ...

Činnost: - kontejnerová doprava - přeprava sypkých materiálů - odvoz a likvidace opdadu (stavební suť, beton, zemina) - pronájem kontejnerů

Práce tlakovým vozem: - čistění domovních odpadů, potrubí, domovní přípojky, domovní i venkovní kanalizace. Monitorování nástrčnou kamerou: - zjišťování poruch na domovních stoupačkách a vodovodních přípojkách.

Stavební práce: - zednické práce - malířské práce - obkladačské práce - podlahářské práce - zateplovací systémy - rekonstrukce stávajících objektů - zdění, omítky, obklady, dlažby - demolice - bouraní a odvoz sutě - výkopové práce.

Výškové práce Rizikové kácení stromů Vývoz odpadních vod z jímek, žump a septiků Pronájem a služby: - montážní plošina - traktor - výpomoc zemědělcům, zimní údržba apod.

Odpadové hospodářství: - odvoz odpadu, třídění - kompostárna - stavební odpady hutnitelné.

Firma Jiří Červenka - Ekospol je zaměřena na systém mycích kapalin v ekologických mycích stolech. Činnost: - nakládání s nebezpečným odpadem - provoz mobilního zařízení pro sběr a výkup odpadů - provoz skladu nebezpečného odpadu - prodej a pronájem ekologických mycích stolů (EMS).

Zpracování: -kovový odpad a železný šrot. - přistavení kontejneru zdarma - platba složenkou a bankovním převodem

Zabýváme se dodávkami, montáží, demontáží, opravou a renovací velkokapacitních smaltovaných sil, nádrží a zásobníků typu Vítkovice, Permastore a Harvestore. Naše společnost je zaměřená na poskytování komplexních služeb svým zákazníkům při řešení jejich potřeb a požadavků na dodávku, renovaci, montáž a demontáž smaltovaných sil, zásobníků, ...

Společnost S & S import export se zaměřuje na zpracování a zpětnou recyklaci žáruvzdorných vyzdívek z oceláren a sléváren. Obchodování s feroslitinami, hutními, ocelárenskými a slévárenskými materiály. Služby: Drcení materiálů na různé frakce.

Služby - odvoz odpadních vod, fekálií - čištění, odpadů, jímek a kanalizací - dovoz pitné vody.

Práce, služby: - vodoinstalace - topenářské - čištění kanalizací, odpadů

Stavební činnost, stavební práce, stavební firma. Práce ve výškách. Čištění průmyslových hal od nečistot, barvy a koroze. Likvidace azbestových zátěží, demontáž stoupacích rozvodů. Nakládání s nebezpečnými odpady. Bezpečné odstraňování azbestu, likvidace azbestu, sanace azbestových zátěží, azbest sanace, sanace azbestu, azbest likvidace, ...