Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Nakládání s odpady: -sběr, výkup, likvidace. Slžby: -poradenství v ekologii. Autodoprava.

Tlakové čištění kanalizací. Vývozy žump a septiků. Monitoring, trasování kanalizací. Odvoz. odpadních vod. Sací bagr

Autoservis, autoopravna. Nákladní doprava, kamionováa kontejnorová přeprava. Odtahová služba. Stavební a demoliční práce. Svářečské a paličské práce. Odvoz a likvidaci fekálií z fekálních jímek, septiků.

Technické služby: -odvoz komunálního, domovního odpadu -čištění města, úklidové práce -správa městského parkoviště -zámečnictví -opravy silničních vozidel, pracovních strojů -provádění staveb, změn, odstraňování -osobní a nákladní silniční motorová doprava -provozování MHD -provozování pohřebišť -služeby pro zemědělství, ...

Služby - nakládání s odpady - včelařství - prodej včelích prouktů, med, medovina a.j. - zemědělské služby - zimí údržba komunikací.

Nakládání s odpady. Obchodní činnost. Pronájem nemovitostí. Služby pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

Likvidace - odlučovače tuků Vybírání lapačů tuků a odvoz k likvidaci

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Konzultační činnost v oblasti sběren kovových odpadů, autovrakovišť. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků z oblasti životního prostředí. Testování, měření, analýzy a kontroly. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Konzultační činnost, příprava k ...

Služby: -zpracování druhotných surovin

Nakládání s odpady Výkup barevných kovů

Provozování: - skládka Životice - ukládání komunálních odpadů - zařízení k úpravě BRO (biologicky rozložitelných odpadů) - kompostárna - sběr, likvidace a zpracování BRO - výroba elektrické energie a tepla - sušení a prodej stolařského řeziva (buk, dub).

Výkup, svoz, recyklace, prodej: -barevné kovy -železný šrot -kovový odpad -litina, železo, mosaz, bronz -ocelový odpad. Metall recycling. Výkup, svoz, zpracování, třídění, recyklace, obchodní činnost, prodej: -druhotné suroviny: -barevné kovy a jejich slitiny -železný šrot -kovový odpad, litina -ocelový odpad ...

Kontejnerová doprava Odvoz a likvidace odpadů. Vyklízení objektů. Nákladní doprava - vozidla AVIA užitná hmotnost 4 - 6t, délka ložné plochy 3, 8m a IVECO užitná hmotnost 8t, délka ložné plochy 4, 5m - dovoz stavebního materiálu štěrk, písek - prodej stavebních materiálů Zemní práce

Skupina EP INDUSTRIES se řadí mezi nejvýznamnější průmyslové společnosti, působí v oblastech - energetické strojírenství - dopravní infrastruktura - automobilový průmysl - odpadové hospodářství.

Technologie pro odpadové hospodářství : -nakládání s odpady -zpracování odpadů. Služby: -provádění analýzy, kontroly, měření, projekce.

Služby: -svoz komunálního odpadu -údržba komunikací, veřejných prostranství -lesnické práce

Kontejnerový svoz: - komunální odpad. Úklid: - veřejná prostranství - zimní údržba. - městská zeleň.

Technické služby: -čištění města -sanace -odvádění a čištění odpadních vod -sběr a zpracování odpadů.

Patříme mezi nejvýznamnější společnosti, které se soustřeďují na. -svoz separovaného odpadu - recyklaci separovaného odpadu. Hlavní náplní společnosti jsou komplexní služby v oblasti ekologického poradenství: -výstavba zařízení pro nakládání s druhotnými surovinami -logistika nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů -zpracování ...

Služby: -sběrné suroviny -výkup druhotných surovin.