Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města a obce, tak i pro průmyslové podniky, živnostníky, včetně obchodních řetězců. Sběr, svoz a transport všech druhů odpadů je zajišťován nejmodernější technikou.

Služby: - komplexní nakládání s plastovými odpady a to jak komunálními, tak průmyslovými - svoz a výkup plastových i jiných typů odpadů

Služby: - nakládání s odpady - sběr, svoz a zpracování odpadů - čištění průmyslových provozů - čištění všech druhů a typů odlučovačů ropných látek, tukových lapolů a čistíren odpadních vod - revize a defektoskopie jímek a nádrží - tlakové čištění kanalizace

Služby: - demontáž a druhotné zpracování elektrických a elektronických zařízení včetně zajištění ekologické likvidace - zpětný odběr EEZ - správa dokumentů, skartace

Organizační složka Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. Technické služby: - správa a údržba silnic a místních komunikací včetně jejich čištění a zimní údržby - odvoz komunálního, domovního odpadu - údržba a zakládání veřejné zeleně (sekání trávy, aj.), rekultivace - údržba a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních ...

Služby: - odpadové hospodářství Skládka Svébořice: tel.: 737 248 855, 737 248 857

Prodej a montáž bazénů. Nabízíme bazénovou chemii. Věnujeme se čištění nádrží na ropné produkty.

Firma OVLAB spol. s r.o. provozuje dvě čistírny průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů. -úprava a zneškodňování kapalných odpadů -doprava cisternou ADR -servisní práce pro odlučovače olejů a ostatních ropných látek -technologické zkoušky čištění průmyslových odpadních vod.

Tesařství Odvoz a likvidace - nebezpečné odpady skupin N a O Úklidové a lešenářské práce

Služby: - nákladní autodoprava - přeprava návěsem Walking Floor - kontejnerová doprava - odvoz a čištění obsahu septiků, jímek, žump - cisternová doprava - zemní práce

Kovošrot - sběr, výkup, odkup, likvidace: - veškerý kovový odpad - výkup barevných kovů za světové ceny (Al, Cu, ..) - nepotřebné zařízení a technologicky náročný kovový odpad - veškeré možné likvidace zařízení, technologií na místě (kotelny, haly, velké stroje, výrobní zařízení) - odvoz kovového odpadu našimi vozidly - přistavení ...

Dekontaminační středisko. Čištění zemin, vod a kalů znečištěných ropnými látkami. Nakládání s odpady. Provozovna: Na Rybárně 51/1, Hradec Králové

Obchodní činnost. Nákup, prodej, sběr a svoz odpadů, výkup a úprava druhotných surovin, likvidace a zpracování: -sběrový papír -barevné kovy -železný šrot -odpady -recyklované odpady, recyklované druhotné suroviny -kontejnery -skleněné střepy (sklo) -PE fólie. Pobočky: -REMAT s.r.o., Pompova 37, Brno, tel.: 545234059, fax: ...

Práce: -čištění kanalizace -monitoring kanalizace

Služby: -nakládání s odpady -recyklace

Služby - správa lesů: težební činnost, prodej dřeva - technické služby: ošetřování a údržba veřejné zeleně, údržba komunikací, provoz sběrného dvora - přidružená výroba: truhlářské, tesařské, klempířské a pokrývačské práce

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí -Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Služby: - nakládání s odpady včetně nebezpečných - stavební činnost - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí

Provádíme údržbu komunikací i veřejné zeleně a odvoz odpadů -pronájem nebytových prostor -správa a evidence hřbitova. Svoz odpadů. Údržba zeleně. Pohřební služby. Údržba komunikací, veřejného osvětlení. Pronájem kontejnerů.

Komunální služby pro město Česká Třebová - skládka - středisko plakátování - veřejné osvětlení - doprava - čištění-komunikace, včetně zimní údržby - správa hřbitovů v katastru města - provozovatel krytého plaveckého bazénu, zimního stadionu, Ski areálu Peklák a lanového parku

Výstavba, služby: - inženýrské sítě - kanalizace - vodovodní přípojky - čištění a kamerová inspekce kanalizace Výroba: - plastové šachty, jímky Odvoz stavebního odpadu (štěrk, beton, písek) a sutě Dodávka výměníkové stanice tepla.

Služby: - nakládání s odpady (včetně nebezpečných) - likvidace čených skládek - řešení starých ekologických zátěží, rekultivace, sanace - tvorba a údržba zeleně - ekologické poradenství - EIA - dokumentace a posudky - biologická hodnocení a posudky - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - speciální doprava