Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Služby v oblasti nakladání s odpady. Znalecké posudky. Oceňování, odhady ceny majetku.

Naše služby: - svoz odpadů - sběrné dvory - údržba komunikací - údržba zeleně - dopravní řešení.

Výkup, prodej: -kovový odpad. Nákup, zpracování, prodej: -železné a neželezné kovy a šroty. Nakládání s odpady(odpady ZN, N). Pronájem nemovitostí: -kanceláře, výrobní a skladovací prostory.

Stavební činnost, výstavba: - bytová - průmyslové Služby: - odvoz a likvidace odpadů

Opravy a servis strojů, motorů a převodovek. Agroslužby - sekání polí a luk - lisování balíků - orba - prodej sena, slámy a hnoje - odvoz fekálií.

Technické služby města Bíliny: - údržbu a opravy komunikací - veřejná zeleň - veřejné osvětlení - veřejná WC - svoz odpadů - sběrný dvůr - provoz parkoviště - kasárna.

Odvoz suti a odpadu. Demoliční činnost. Výkopové práce.

Skádka: - zneškodnění, zpracování odpadů

Plavecký areál. Ubytovna. Výroba tepla a elektřiny. Technické služby - svoz odpadu - údržba zeleně - úklid města.

Kemp., ubytování. ATC Chmelař Úštěk, Levínská 3, Úštěk . Správa a údržba nemovitostí - výroba tepla - nakládání s odpady - čištění a úklid měst.

Výroba, prodej: -produkty v oblastech odpadového hospodářství

Služby: - vysokotlaké čištění, monitorování kanalizace - čištění domovních odpadů - čištění uličních vpustí - bezvýkopové opravy kanalizace

Agentura pro ekologii poskytuje komplexní služby a výrobky pro ochranu životního prostředí. Služby: - sběr, odvoz a odstranění odpadů - autodoprava a pronájem kontejnerů - čištění nádrží a jímek - demontáže a demolice - odborně způsobilá osoba - podnikový ekolog a vodohospodář - výkup - dodávky sorbentů, obalů a havarijních souprav - ...

Služby: - nakládání s odpady - komplexní systém odpadového hospodářství Sběrný dvůr Lovosice Terezínská 1123 tel.: 605 209 850

Služby: - převoz, třídění, lisování a zpracování veškerých recyklovatelných surovin.

Technické služby: - údržba veřejné zeleně - čištění komunikací - provoz sběrného dvora - údržba veřejného osvětlení - správa městského hřbitova

Nakládání s odpady. Služby: - úklid vnitřních a vekovních prostor průmyslových objektů - poradenství v oblasti odpadu - přeprava nebezpečných odpadů - pronájem kontejnerů - třídění odpadu.

Naše služby: - odpadové hospodářství - dětská hřiště na klíč.

Voda - topení - plyn. Instalatérské práce. Opravy a čištění kanalizace. Topenářské práce. Havarijní servis Non Stop.

Nakládání s odpady, skládka. Provozovna - úložná depa: areál štěrkopískovny GLAREA Nučničky u Terezína

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu.