Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Úklid a odvoz odpadu, rozvoz písků, štěrku a dalšího materiálu.

Služby: -sběr, svoz, likvidace odpadů a druhotných surovin -pronájem a svoz sběrových nádob a kontejnerů -úprava separovaných složek odpadů (třídění, lisování a meziskladování) -strojové čištění areálů a komunikací zametacím vozidlem -poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a vedení evidence odpadů

Chebské technické služby. Služby: -údržba zeleně -čištění města -sběrný dvůr -umístění reklamních poutačů -odvoz objemného odpadu -autodílna -provoz sportovišť -údržba a opravy komunikací -správa a údržba budov -údržba veřejného osvětlení

Služby: - svoz, likvidace odpadů - výkup odpadu - autovrakoviště

Technické služby. Služby: - svoz komunálního odpadu - svoz separovaného odpadu - svoz a přistavování velkoobjemové kontejnery - čištění a údržba zeleně - čištění a údržba komunikací a chodníků.

Pobočka. Služby: - nakládání s odpady - svoz komunálního a živnostenského odpadu - odstanění průmyslového odpadu - výkup druhotných surovin.

Sběr, svoz, zpracování, likvidace: -odpad. Skládka.

Pobočka. Služby: - svoz komunálního odpadu - mobilní sběr nebezpečných odpadů. - nakládání s odpady - odpadové hospodářství - údržba a čištění komunikací.

Sběr,svoz,zpracování odpadu: -komunálního -velkoobjemového -stavebního -tříděného. Provoz vlastní skládky.

Sběr, svoz, zpracování odpadu: - komunálního - velkoobjemového - stavebního - průmyslového.

Odvoz odpadů Doprava, písek, štěrk.

Služby: - skládka odpadů - ekologická likvidace odpadů - svoz komunálního odpadu - poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství - prodej odpadových nádob Skládka Černošín: tel.: 374 616 996, 601 340 995 Skládka Kladruby: tel.: 374 631 720, 601 267 157

Služby: -vývoz a odvoz popelnic a kontejnerů -provoz sběrného dvora

Služby: -recyklace stavebních hmot a demoličních odpadů -ukládání zeminy a jiných zbytkových materiálů -prodej recyklátu

Poskytuje - kontejnery na odpad, písek, štěrk, beton, demolice Doprava - dovoz - písek - štěrku - veškerý sypký materiál Odvoz sutí a odpadů Prodej - písek - štěrk Bourací práce Zemní, kopáčské a výkopové práce

-Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu -Poskytování technických služeb -Velkoobchod a maloobchod Masérské, rekondiční a regenerační služby Hostinská činnost

Provádím vysokotlaké a elektromechanické čištění kanalizace a odpadů. (Krtek, vodní paprsek) Monitoring kamerovým systémem. Vyvážení septiků. Práce provádíme v celém regionu Jižní Morava

Společnost OZO Ostrava s.r.o. poskytuje občanům města Ostravy, Moravskoslezskému regionu a podnikatelské sféře služby v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství. Nad rámec služeb pro obecní úřady se specializuje na Prodej kompostu a zeminového substrátu - vlastní výrobky ze zeleně - kompost Kompozo I. a substrát Zeminový ...

Společnost OZO Ostrava s.r.o. se zabývá nakládaním s odpady - komunální, tuhé, tekuté: - svoz, odvoz - kontejnery, nádoby o objemu - pojízdné sběrny - na nebezpečné a velkoobjemové odpady z domácností: - sběrné dvory - třídění - třídicí linka - skládkování - skládka Ostrava-Hrušov - kompostování - organické zbytky - likvidace, ...

Služby: -svoz tuhého komunálního odpadu -péče o zeleň -správa místních komunikací -opravy veřejného osvětlení

Recyklace a uložení stavebních a demoličních odpadů. Prodej písku a kameniva. Stavební a demoliční práce. Drcení a třídění stavebních sutí (odpadů) v místě vzniku mobilním drtícím a třídícím zařízením. Uložení odpadů: - pecní struska - licí formy a jádra nepoužitá k odlévání - licí forma a jádra použitá k odlévání - jiné ...

Likvidace odpadů. Výkup surovin. Přeprava odpadů.

Poradenství a řešení problematiky v oblastech energetiky, životního prostředí, přípravy staveb, BOZP, PO, bezpečnostního poradce ADR, RID, státních dotací a provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení. Činnost firmy od 01.01.1995 s působností po celé ČR. Montáže, revize, opravy - elektrické zařízení do 1000 V, ...

Služby: - autodoprava - odvoz fekálií - zemní práce - vyklízení bytů, sklepů, půd