AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Nakládání s odpady. Svoz a likvidace komunálního, živnostenského i nebezpečného odpadu včetně separovaného sběru využitelných složek odpadu. Zpracování druhotných surovin, sanace starých zátěží, čištění průmyslových provozů, poradenská činnost. Poskytované činnosti a služby: - skládka skupiny S - NO - biodegradační plocha - ...

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ekodvůr. Sběr, svoz, zpracování: -komunální odpad -průmyslový odpad -nebezpečný odpad -svoz velkoobjemových kontejnerů -údržba zeleně a čištění komunikací.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Služby: -svoz tuhého komunálního odpadu -provoz a řízení skládek, separovaný sběr -čištění komunikací a veřejných prostranství -svoz odpadových košů -nákladní a osobní automobilová doprava -oprava a údržba osobních a nákladních automobilů, stavebních strojů a mechanizmů. Sběrný dvůr pro podnikatele. Mimoplzeňské sběrné dvory: ...

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Služby: - skládka komunálního a průmyslového odpadu skupiny S-NO, - biodegradační plocha, - stabilizační linka, - manipulační plocha pro recyklaci, - kompostovací plocha, - recyklační plocha, - překladiště maloproducentů, - sklad NO, - komunální služby pro obce a živnostníky, - kontejnerová služba.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Přeprava a zneškodnění: -odpady na celém území ČR moderní technikou dle mezinárodní normy ADR.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pobočka. Služby: - komunální služby - separace komunálního odpadu - svoz a odstraňování nebezpečného odpadu - údržba veřejné zeleně - údržba, opravy, čištění komunikací - instalace a údržba dopravního značení.

Uniwaste Eco s.r.o.

Uniwaste Eco s.r.o.

Služby v oblasti nakládání se všemi druhy odpadů - odvoz a uložení stavebních sutí - výkup druhotných surovin - výkup olejů - čištění jímek, lapolů, odlučovačů.

Jaroslav Janovský

Jaroslav Janovský

Firma Janovský - likvidace odpadů působí v oblasti nakládání s odpady od roku 1991 a zabývá se: - vyklízením - nakládkou - odvozem - řádnou likvidací - využití - zneškodnění odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Kontejnery, které naše firma používá mají objem od 3, 5 m3 do 20 m3. Všechny mají zadní část otevírací.

Smětal s.r.o.

Smětal s.r.o.

Recyklace, drcení: - stavební odpad. Služby, práce: - zemní práce - demoliční práce - kontejnerová doprava Skládka, uložení: - stavební suť, výkopová zemina. Prodej: - štěrkopísek - drcené kamenivo.

ASA Dock, s.r.o.

ASA Dock, s.r.o.

Uložení stavebních odpadů. Prodej stavebních recyklátů. Prodej písku, štěrku. provozovna Liberec: ul. České mládeže vjezd betonárkou ZAPA a.s. – bývalý areál Colorbetonu

Aston - služby v ekologii, s.r.o

Aston - služby v ekologii, s.r.o

Služby: Výkup a likvidace odpadů: -laboratorní rozbory odpadních vod a odpadů -čištění odlučovačů ropných látek, tukových lapolů, čistíren odpadních vod -čištění nádrží -tlakové čištění kanalizace a uličních vpustí -sklady nebezpečných odpadů -separace a recyklace odpadů -dodávka absorpčních prostředků -pronájmy ...

Purum s.r.o.

Purum s.r.o.

Purum s.r.o. je českou společností působící v oblasti odpadového hospodářství. V rámci našich služeb se zejména zaměřujeme na odvoz a přepravu odpadů, odstraňováním odpadů a nebezpečných odpadů, jejich recyklaci a využití.Dále mezi naše služby patří ekologické poradenství, facility managementem a čištění a údržba kanalizací. Kanceláře naší ...

Meribel, s.r.o.

Meribel, s.r.o.

Odvoz - odpady Čištění a zimní komunikace - chodníky - parkoviště - komerční areályúklid - interiéry Zemní práce Opravy - komunikace Péče o zeleň

Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Sběrné suroviny. Výkup: -železný šrot -barevné kovy -AKU baterie -PE plasty -papír, skartace. Sběr: -sklo, plasty. Ekologická likvidace: -nebezpečné odpady: -pneumatiky, zářivky, olejové filtry atd. -komunální odpady. Provozní doba: - ZIMNÍ: listopad - únor po-pá 7-16, so zavřeno - LETNÍ: březen - říjen ...

MOTTI    s. r.o.

MOTTI s. r.o.

Sběr, výkup, třídění, drcení, recyklace plastů . Plasty, plastový odpad, plastová drť .

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Služby: -výkup a recyklace odpadů olova, olověných baterií -recyklace odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) -výrobky na bázi olova, cínu, stříbra a dalších kovů, mj.pájky vč.bezolovnatých), plechy, střelivo -elektroodpad-zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení ...

Technické služby Doubravčice s.r.o.

Technické služby Doubravčice s.r.o.

Technické služby: - údržbu veřejné zeleně - zimní údržba - odpadové hospodářství.

Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o.

Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o.

Technické služby: - čištění komunikací - údržbě veřejné zeleně - správa hřbitova - veřejné osvětlení - provoz kompostárny - sběrný dvůr.

Suroviny Jaromír Plundra

Suroviny Jaromír Plundra

Sběrné suroviny, výkup, likvidace. Obchodní činnost: -kovový šrot, železo, železný odpad -barevné kovy - měď, hliník, nerez, mosaz -sběrový papír - novinový, kartonáže, časopisy -akumulátory -sklo -plasty. Likvidace ocelových konstrukcí. -odvoz, svoz naší technikou pro obce a veřejnost -svoz kontejnerů tříděného ...

FeMi - centrum Pacov, s.r.o.

FeMi - centrum Pacov, s.r.o.

Služby: -výkup železných a litinových odpadů (řídí se dle ČSN 42 00 30 "Ocelový a litinový odpad") -výkup odpadů barevných kovů (vykupujeme v celém sortimentu a neomezeném množství) -výkup autobaterií -výkup kabelů -odvoz šrotu malo a velkoobjemovými kontejnery s možností nakládky hydraulickou rukou, přistavení kontejnerů ekologická ...

ELEKTROWIN a.s.

ELEKTROWIN a.s.

Provozujeme kolektivní systém pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu ve skupinách 1, 2 a 6.

Technické služby Karviná, a.s.

Technické služby Karviná, a.s.

Společnost Technické služby Karviná, a.s. poskytuje profesionální služby v oblasti odpadového hospodářství, čištění a údržby veřejných prostranství, veřejné zeleně i sportovních hřišť. Provozujeme rovněž sběrný dvůr a útulek pro psy. Technické služby, provádíme: - svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu - svoz, odvoz popelnic - ...

SAVE CZ s.r.o.

SAVE CZ s.r.o.

Výroba : - plastové jímky - nádrže - septiky - domovní čistírny odpadních vod - plastové bazény včetně příslušenství - stoly pro potravinářský a masný průmysl - likvidace nebezpečných odpadů - poradenství - prodej nalévaných olejů a nafty - zemní práce strojem JCB - nákladní a osobní autodoprava. Likvidace odpadů

(záznamy 101/125 z 2450)  strana 5 / 98