Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Drobné rekonstrukce, opravy: - rodinných domů, bytů - kancelářských, podnikatelských prostor. Menší stavby. Drobné tesařské práce. Montážní práce. Práce na zahradě. Vývoz septiků a žump. Čištění kanalizace a odpadů.

Služby: Výkup a zpracování kovového odpadu: - výkup nového výrobního kovového odpadu od průmyslových podniků - výkup ocelového šrotu a neželezných kovů - zpracování kovového odpadu dle požadavku zákazníka - zajištění přistavení kontejnerů do areálu zákazníka včetně odvozu/výměny kontejnerů dle potřeby zákazníka - zajištění ...

Zemní práce: -přípravné práce pro stavby -terénní úpravy -výkopové práce, výkopy -hloubení rýh inženýrských sítí -dovoz písků, štěrků a kamene -odvoz sutě a jiného materiálu -bourací práce s hydraulickým kladivem -zemina (odvoz zeminy a její uložení) -odvoz a uložení komunálního odpadu. Služby: -odklízení sněhu.

Drobné rekonstrukce, opravy: - rodinných domů, bytů - kancelářských, podnikatelských prostor. Menší stavby. Drobné tesařské práce. Montážní práce. Práce na zahradě. Vývoz septiků a žump. Čištění kanalizace a odpadů.

Vývoz odpadních vod a fekálií.

Ekologická likvidace sypkých materiálů.

Firma František Tauterman - Centrum ekologické likvidace se zabývá recyklací elektronického šrotu, solárních panelů FV, TV, výpočetní techniky, informačních technologií a mnoho dalšího. Provádíme sběr elektroodpadu i elektronických odpadů a spolupracujeme s odbornými firmami, díky kterým můžeme zvyšovat efektivitu v odpadovém hospodářství a ...

Čištění domovní: -odpadní a dešťové kanalizace -odtoků od WC**, van*, umyvadel a domovních stoupaček -septiků a žump. Čištění je prováděno mechanicky. Čištění obecních a firemních: -kanalizačních a technologických potrubí -odpadní a dešťové kanalizace (vertikální i horizontální) -jímek (tukové, kalové, technologické, lapoly...) a ...

Firma Kamil Svoboda nabízí přípravné stavební práce. Zaměřujeme se na veškeré zemní a výkopové práce, realizujeme nejen inženýrské sítě, ale také výkopy základů, terénní úpravy, zásypy a podobně. Provádíme demolice objektů a staveb a bourací práce. Zajišťujeme nakládku a odvoz stavební suti, dále třídění a její drcení. Činost: - zemní a ...

Zber a zneškodňovanie iných odpadov: - likvidácia inertného odpadu (zemina, suť)

Práce, řemeslo: - kominictví - kominík

Nabízíme :Tlakově čištění a strojiní čištění domovních připojek, odpadních stoupaček, bytových odboček. Čištění jímek, nádrží a přečerpavacích jimek combi vozem.Prohlídky potrubí kamerou. Praha-Beroun-Tach

Provádí: - nakládání s odpady - prodej sběrných nádob - poradenství v oblasti nakládání s odpady

Výstavba, renovace: -kanalizace -inženýrské sítě. Čištění, údržba kanalizací: -výkonnými tlakovými vozy firmy AQUATECH. Dodávka: -speciální čistící technika (tlaková, sací, kombi) -frézovací nástavce, hlavice, řetězové čističe, dýzy -přepouštěcí a těsnící ucpávky do všech typů trubních vedení. Inženýring (engineering) stavu ...

Společnost Jesis CZ s.r.o. se zabývá řešením problematiky ochrany životního prostředí. Věnujeme se otázkám odpadového hospodářství, likvidace starých ekologických zátěží, hydrogeologii a managementu v oblasti péče o životní prostředí. Jsme také organizátory geologické a paleontologické burzy v České Lípě. Odpadové hospodářství, nakládání s ...

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko vznikl za účelem odkanalizování a efektivnějšího čištění veškerých splaškových vod z domácností a firem daného mikroregionu. Provozujeme kanalizační soustavy se záměrem čistit veškerou odpadní vodu v těchto lokalitách: Babice nad Svitavou, Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrá - ...

Poradenská, konzultační činnost: - bezpečnost práce - požární ochrana - silniční přeprava nebezpečného nákladu - nakládání s odpady.

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Firma Petr Skoták se již řadu let zabývá čištěním kanalizací, domovních odpadů a potrubí. V rámci našich činností Vám pomůžeme vyřešit problémy s kanalizací či kanalizační přípojkou, ucpávky odpadního potrubí všeho druhu, usazeniny, nánosy a podobně. Dále provádíme instalatérské a topenářské práce. Činnost: - údržba, čištění kanalizací, ...

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

TECHNICKÉ SLUŽBY HOLEŠOV, S. R. O. NABÍZÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM: 1. Svoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – tradiční služba, kterou provádíme pro právnické i fyzické osoby. K uložení tohoto odpadu nabízíme nádoby o objemu 110, 120, 240 a 1100 litrů, které lze v sídle naší společnosti na Květné ulici v Holešově také zakoupit. Tuto službu poskytujeme nejen mnoha ...

Služby: - sběrna surovin - odvoz odpadu, suti Prodej: - písek - štěrk

Společnost Technické služby Karviná, a.s. poskytuje profesionální služby v oblasti odpadového hospodářství, čištění a údržby veřejných prostranství, veřejné zeleně i sportovních hřišť. Provozujeme rovněž sběrný dvůr a útulek pro psy. Technické služby, provádíme: - svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu - svoz, odvoz popelnic - ...

Služby - odvoz odpadu - komunální odpad. Prodej - písek, kamenní a mulčovací kůra.

Služby v oblasti ekologie, dopravy a energetiky - environmental management, komplexní ekologické služby - obnovitelné zdroje energie - recyklace a využití odpadů, systémy sběru a třídění odpadů - administrativa a poradenství, organizace veřejných zakázek.