Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Zber a zneškodňovanie iných odpadov: - likvidácia inertného odpadu (zemina, suť)

Prenájom strojov a prístrojov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybav. sídl. celkov) Činnosť organizačných a ekonomických poradcov (prieskum trhu, marketing) Realitná agentúra Prenájom stavebných strojov Prípravné práce pre stavbu Vykonávanie dopravných stavieb Výkon činnosti stavbyvedúceho Nátery oceľových konštrukcií Poradenstvo v oblasti stavebníctva Výkon ...

Faktoring a forfaiting Upratovacie a čistiace práce Výroba transportného betónu Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poradenská ...

Sťahovacie služby Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Podnikanie ...

Upratovacie služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obslužného personálu Sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, dopravy a stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných Factoring a forfaiting - Realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v ...

Zváračské práce Prenájom hnuteľných vecí Výkopové a zemné práce, demolácie Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prípravné práce pre stavbu vykonávané ťažkými mechanizmami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečného odpadu Sprostredkovanie obchodu a ...

Faktoring a forfaiting Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Podnikanie v oblasti nakladania ...

Leasing Kovoobrábanie Zámočníctvo Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Elektroinštalatérstvo Technik požiarnej ochrany Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Bezpečnostnotechnická služba Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Opravy motorových ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenajímanie hnuteľných a nehnuteľných vecí s doplnkov.služ. Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové ...

Sprostredkovanie obchodov Kúpa a predaj železných a neželezných kovov Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná ,lektorská a poradenská činnosť v oblasti chémie Výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Masérske služby Výkopové práce Finančný lízing Kozmetické služby Polygrafická výroba Vedenie účtovníctva Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Kancelárske a administratívne služby Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti Prenájom priemyselného , spotrebného tovaru Prenájom softwaru ...

Čistenie budov Čistiace práce Prenájom mobilných WC Prenájom strojov a nástrojov Prenájom strojov a prístrojov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom stavebných strojov a zariadení Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Prenájom ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizovanie a realizácia výstav a veľtrhov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a ...

Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Recyklovanie ostatných stavebných odpadov Obstarávateľská činnosť v stavebníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Čistenie budov okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie Činnosť organizačných, ...

Pranie a žehlenie bielizne Výroba výrobkov z plastov Upratovacie a čistiace práce Prevádzkovanie verejnej práčovne Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Pieskovanie skla a kovových výrobkov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Pohostinská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Mechanické úpravy kovov na zákazku Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie v oblasti dopravy - špedícia Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Podnikanie ...

Murárstvo Klampiarstvo Stavba lešenia a zateplenie budov Vykonávanie priemyselných stavieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie Termodiagnostika objektov - informatívne meranie v rozsahu ...