Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Služby: -svoz tuhého komunálního odpadu -péče o zeleň -správa místních komunikací -opravy veřejného osvětlení

Odvoz: -odpady a fekálie -vývoz septiků a žump. Prodej: -odpadní nádoby a popelnice.