Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Společnost AVE CZ je jednou z největších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. Na území České republiky působí od roku 1993. Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří: - svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu - ...

Služby: - kompost - poradenská činnost - státní dotace.

Služby - správa lesů: težební činnost, prodej dřeva - technické služby: ošetřování a údržba veřejné zeleně, údržba komunikací, provoz sběrného dvora - přidružená výroba: truhlářské, tesařské, klempířské a pokrývačské práce

Služby: - svoz, likvidace odpadů - výkup odpadu - autovrakoviště

Sběr,svoz,zpracování odpadu: -komunálního -velkoobjemového -stavebního -tříděného. Provoz vlastní skládky.

Služby: -ochrana životního prostředí -sanace starých ekologických zátěží -zpracovávání analýz rizik -supervizní činnost -ekologické průzkumy kontaminovaných lokalit -poradenství v oblasti životního prostředí -inženýring v oblasti životního prostředí -likvidace nebezpečných odpadů

Technické služby. -údržba chodníků a komunikací, zeleně včetně zimní údržby -autodoprava -nebezpačné odpady -prodej písků a štěrků -práce strojem UNC 760 -zámečnické a stavební práce -sběrný dvůr.

Služby-nakládání s odpady: -čištění, servis, likvidace nádrží, jímek lapolů a kanálů od ropných produktů -evidence odpadového hospodářství -poradenská činnost ekologie -revize dle § 175 sb.

Základní míchání laků a lakování Velkoobchodní prodej a - utolaky - autotmely včetně základního míchání laků a lakování Výroba - autolaky - autotmely (včetně základního míchání laků a lakování) Likvidace odpadů (z autolakoven) Prodej - jezdecké potřeby