Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Společnost Služby Města Milevska, spol. s r.o. zajišťuje činnosti městu Milevsko v oblastech správy veřejného osvětlení, veřejné zeleně, čištění a úklidu města, svoz a ukládání komunálního odpadu a provádění menších stavebních prací. Provozujeme veřejné WC, placené parkoviště, skládku, kompostárnu. Naše společnost provozuje informační systémy na ...
Služby: -svoz komunálního odpadu -údržba komunikací, veřejných prostranství -lesnické práce

Služby: -sběrné suroviny -výkup druhotných surovin.

Služby: -recyklace stavebních hmot a demoličních odpadů -ukládání zeminy a jiných zbytkových materiálů -prodej recyklátu

Služby: -skladování odpadů -likvidace odpadů -dotřiďování odpadů. Skládka: -Smrkovice – Vydlaby 175 -tel. 382261382 Okolí Písek, Strakonice.

Služby: -svoz domovního odpadu -správa a udržba silnic -pohřebnictví -zahradnictví -údržba veřejného osvětlení -čištění města -provozování parkovišť.

Služby: -skládka komunálního odpadu -recyklace stavebních sutí a živice, prodej recyklátů.

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Poskytování technických služeb -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -Výroba, obchod a služby ...