Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Naše firma RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Sběr, svoz a likvidace všech druhů odpadů. Služby, nakládání s odpady: - zneškodňování odpadního eternitu, dehtové lepenky, asfaltu - směsný stavební odpad - sběr a svoz komunálního odpadu - likvidace separovaného a nebezpečného ...

Služby: -recyklace odpadů, skládek -třídění a zpracování plastů -sběr a zneškodňování průmyslových odpadů -likvidace odpadů -komplexní služby v nakládání s odpady.

Služby, řemeslo: -úklid města -úklid a údržba komunikací -svoz domovního odpadu -pohřební služby -veřejná zeleň -výsadba -doprava AVIA, TATRA, LIAZ, MAN -práce s plošinou do 20m výšky -sběrný dvůr -psí útulek -vodovody a kanalizace -laboratorní rozbory vody -veřejné osvětlení. Těžba, prodej: -kopaný písek.

Služby: -technické služby -odpady -provoz sběrného dvora -držba komunikací -svislé značení komunikací -údržba zeleně.

Výkup - baterie - nebezpečný odpad Recyklace - kovové odpady

-Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -Podnikání v oblasti nakládání s odpady -Diskžokej Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady