Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Společnost AVE CZ je jednou z největších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. Na území České republiky působí od roku 1993. Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří: - svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu - ...

Společnost Gvoždík s.r.o. nabízí bezvýkopové kontroly, údržbu a opravy kanalizací. Provádíme renovace a sanace trubních vedení za pomoci bezvýkovových technologíí. Pro identifikaci závad a kontroly potrubí používáme inspekční kameru. Dále se zaměřujeme na čištění kanalizací a poskytujeme také zkoušky těsnosti potrubí. Činnost: - bezvýkopové ...

Provádíme údržbu komunikací i veřejné zeleně a odvoz odpadů -pronájem nebytových prostor -správa a evidence hřbitova. Svoz odpadů. Údržba zeleně. Pohřební služby. Údržba komunikací, veřejného osvětlení. Pronájem kontejnerů.

Činnost: - třídění separovaného odpadu - depolymerizace odpadních plastů Výroba: - stavebních směsí z odpadu

Služby: - sběr, odvoz, třídění dopadu Výkup: - druhotné suroviny - papír - železný šrot - barevné kovy

Služby: - revize plynových zařízení

Služby: - bezpečnostního poradenství - služby bezpečnostního a krizového řízení při tvorbě bezpečnostních procesů - odpadové hospodářství

Pronájem: -kontejnery. Svoz, likvidace a výkup: -průmyslové a živnostenské odpady. Výkup a prodej: -europalety. Skartace dokumentů. Vážení silničních vozidel. Pronájem: - skladovací haly. Provozovna: - Aš, Studentská 2886

Recyklace, zpracování, odvoz, likvidace: - stavební odpady - stavební suť - odpad ze stavebních demolicí.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: - rozbory stávající situace v odpad. hospodářství - příprava konceptů odpadového hospodářství - návrh systémů a manipulace s odpady - technologie nakládání s odpady - třídění odpadů - spalování komunálních odpadů - spalování nebezpečných odpadů - skládkování - využití skládkového plynu - studie ...

Chebské technické služby. Služby: -údržba zeleně -čištění města -sběrný dvůr -umístění reklamních poutačů -odvoz objemného odpadu -autodílna -provoz sportovišť -údržba a opravy komunikací -správa a údržba budov -údržba veřejného osvětlení

Likvidace odpadů. Výkup surovin. Přeprava odpadů.

Nabídka odstraňování odpadů fekálním vozem. Zajištění cisternové a kontejnerové dopravy.

Nakládání s odpady a jejich využívání. Vývoj a výroba kotlů na biomasu

Služby, ukládání: -výkopové zeminy -stavební sutě, beton Překládka komunálního odpadu. Kompostování.

Čištění: -jímky, septiky -kanalizační potrubí. Likvidace odpadu. Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí. Diagnostika kanalizační kamerou.

Výkup a zpracování kovového odpadu: -likvidace ocelových konstrukcí -vlastní nakládka a odvoz odpadu.

Odvoz, dovoz - stavební materiál - suť - nebezpečný materiál Odvoz - suť - nebezpečný materiál Úklidové práce - úklid domácností, různých kancelářských prostor - vyklízení půd a sklepních prostor

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Zednictví Zámečnictví, nástrojářství -Ubytovací služby -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Velkoobchod a maloobchod -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební ...

-Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -Poradenská ...

Kominictví -vložkování komínů

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských ...