Práce s odpady a skladování odpadů

(záznamy 1/25 z 31)  strana 1 / 2

Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.Gvoždík s.r.o.

Gvoždík s.r.o.

Společnost Gvoždík s.r.o. nabízí bezvýkopové kontroly, údržbu a opravy kanalizací. Provádíme renovace a sanace trubních vedení za pomoci bezvýkovových technologíí. Pro identifikaci závad a kontroly potrubí používáme inspekční kameru. Dále se zaměřujeme na čištění kanalizací a poskytujeme také zkoušky těsnosti potrubí. Činnost: - bezvýkopové ...

Sotes Sokolov, s.r.o.

Sotes Sokolov, s.r.o.

Provádíme údržbu komunikací i veřejné zeleně a odvoz odpadů -pronájem nebytových prostor -správa a evidence hřbitova. Svoz odpadů. Údržba zeleně. Pohřební služby. Údržba komunikací, veřejného osvětlení. Pronájem kontejnerů.

Markéta Malinovská Poulová

Markéta Malinovská Poulová

Bazar - použitý nábytek Sklady na uskladnění nábytku Stěhování - vozy FORD TRANSIT MAXI, FORD TRANSIT MAXI s přívěsem Likvidace - nepotřebný nábytek a vybavení Renovace a opravy - byty

Ing. Bohuslav Olšan

Ing. Bohuslav Olšan

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

DERTER s.r.o.

DERTER s.r.o.

Činnost: - třídění separovaného odpadu - depolymerizace odpadních plastů Výroba: - stavebních směsí z odpadu

RESUR spol. s r.o.

RESUR spol. s r.o.

Služby: - sběr, odvoz, třídění dopadu Výkup: - druhotné suroviny - papír - železný šrot - barevné kovy

ZITAS-TKO spol.s r.o.

ZITAS-TKO spol.s r.o.

Odpady: -zneškodňování -uložení na vlastní skládce -naložení a odvoz domovního odpadu -odvoz fekálií. Skládka telefon 602440063, 353901064. Vyklízení: -sklepní a půdní prostory. Úklid staveniště a jiných prostranství. Likvidace pozůstalosti. Práce nakladačem: -MEGALAC-bagr -BOBCAT-pásový nakladač.. Práce: -drobné zemní ...

Ing. Jaroslav Švec

Ing. Jaroslav Švec

Služby: - revize plynových zařízení

Security consulting, s.r.o.

Security consulting, s.r.o.

Služby: - bezpečnostního poradenství - služby bezpečnostního a krizového řízení při tvorbě bezpečnostních procesů - odpadové hospodářství

SVOZ SYSTEM s.r.o.

SVOZ SYSTEM s.r.o.

Pronájem: -kontejnery. Svoz, likvidace a výkup: -průmyslové a živnostenské odpady. Výkup a prodej: -europalety. Skartace dokumentů. Vážení silničních vozidel. Pronájem: - skladovací haly. Provozovna: - Aš, Studentská 2886

Alabastr, s.r.o.

Alabastr, s.r.o.

Recyklace, zpracování, odvoz, likvidace: - stavební odpady - stavební suť - odpad ze stavebních demolicí.

Eco Vision s.r.o.

Eco Vision s.r.o.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: - rozbory stávající situace v odpad. hospodářství - příprava konceptů odpadového hospodářství - návrh systémů a manipulace s odpady - technologie nakládání s odpady - třídění odpadů - spalování komunálních odpadů - spalování nebezpečných odpadů - skládkování - využití skládkového plynu - studie ...

Ronak-PK, s.r.o.

Ronak-PK, s.r.o.

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Velkoobchod a maloobchod -Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Pronájem a půjčování věcí movitých -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a ...

CHETES, s.r.o.

CHETES, s.r.o.

Chebské technické služby. Služby: -údržba zeleně -čištění města -sběrný dvůr -umístění reklamních poutačů -odvoz objemného odpadu -autodílna -provoz sportovišť -údržba a opravy komunikací -správa a údržba budov -údržba veřejného osvětlení

SUAS-skládková, s.r.o.

SUAS-skládková, s.r.o.

Likvidace odpadů. Výkup surovin. Přeprava odpadů.

Václav Míka

Václav Míka

Nabídka odstraňování odpadů fekálním vozem. Zajištění cisternové a kontejnerové dopravy.

Ing. Zdeněk Valečko

Ing. Zdeněk Valečko

Nakládání s odpady a jejich využívání. Vývoj a výroba kotlů na biomasu

Skládka Chocovice s.r.o.

Skládka Chocovice s.r.o.

Služby, ukládání: -výkopové zeminy -stavební sutě, beton Překládka komunálního odpadu. Kompostování.

KANALIZAČNÍ SERVIS ING.KLEČKA Klečka Eduard, Ing.

KANALIZAČNÍ SERVIS ING.KLEČKA Klečka Eduard, Ing.

Čištění: -jímky, septiky -kanalizační potrubí. Likvidace odpadu. Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí. Diagnostika kanalizační kamerou.

Kynšperský kovošrot, s.r.o.

Kynšperský kovošrot, s.r.o.

Výkup a zpracování kovového odpadu: -likvidace ocelových konstrukcí -vlastní nakládka a odvoz odpadu.

Zdeno Kuvik

Zdeno Kuvik

Odvoz, dovoz - stavební materiál - suť - nebezpečný materiál Odvoz - suť - nebezpečný materiál Úklidové práce - úklid domácností, různých kancelářských prostor - vyklízení půd a sklepních prostor

Vladimír Marek

Vladimír Marek

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Zednictví Zámečnictví, nástrojářství -Ubytovací služby -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Velkoobchod a maloobchod -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební ...

(záznamy 1/25 z 31)  strana 1 / 2