Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Technické služby města Hostinné, p. o.
Technické služby města Hostinné, p. o. působí jako servisní společnost v oblasti údržby nemovitého majetku města, mobiliáře a čistoty města. Spravujeme městský majetek a vykonáváme různé údržbové činnosti. Dále se staráme o místní komunikace včetně dopravního značení a zimní a letní údržbu. Věnujeme se také údržbě veřejné zeleně včetně kácení, ...
Technické služby města Dvora Králové nad Labem vznikly jako rozpočtová organizace (později příspěvková organizace) města Dvůr Králové nad Labem. Účelem zřízení Technických služeb města je zabezpečení služeb občanům a právnickým osobám sídlícím, nebo majícím pobočku ve městě. Předmětem hlavní činnosti organizace je správa a kontrola komunikací, ...

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Kovošrot Vokšice s.r.o. vykupuje, sbírá s sváží: - odpadové suroviny, odpady - železo, barevné kovy - kabely - elektromotory - likvidace technologických celků (technologií) - odvoz a likvidace inertních odpadů - realizační činnost [demontáže, demolice] Zpracováváme a třídíme: - kovové a neželezné odpady - europalety a kovové ...

Kovošrot BŘEMUS, spol. s r.o. se zabývá výkupem, zpracováním a prodejem želených, neželezných kovů a elektroodpadu. Mezi naše služby patří také ekologická likvidace autovraků. Sběrný dvůr provozujeme ve městech Nový Bydžov, Městec Králové a Nová Paka. Kovošrot, likvidace odpadu, výkup, sběr: - druhotné suroviny - kovový šrot, barevné kovy ...

Dodávka, montáž, realiazce: - bazény - koupací jezírka.

Poradenská, konzultační činnost: - bezpečnost práce - požární ochrana - silniční přeprava nebezpečného nákladu - nakládání s odpady.

Činnost: - vodovody - kanalizace - montáž a výměna vodoměrů - rozbory vody - čištění a průzkum kanalizací - vytyčování podzemních sítí Havárie, pohotovost: tel.: 723 538 011

Služby: - čištění kanalizací a potrubí - trasování kanalizací - opravy kanalizací a domovních odpadů

Paliva - Přibylová tel: 606 648 758 Prode paliv z kryté skládky: - suché uhlí hnědé, černé, koks - brikety uhelné, dřevěné-volné i balené - palivové dřevo měkké, tvrdé, vyschlé, volné i balené, třísky na podpal - propan-butanové bomby 2, 10, 33kg. Uhlí a jiná paliva Vám dopravíme až na místo určení. Zlevnili jsem cenu za dopravu a ...

Technické služby: - provozování vodovodů, kanalizací - nakládání s odpady.

Přepravní služby - nakládka a vykládka sypkých hmot menšího množství - přeprava stavebního materiálu. Údržba zeleně - zakládání trávníků, sekání trávy - výsadba ovocných stromů a parkových rostlin. Stavební činnost - výkopové práce - bourací práce. Výroba kovových konstrukcí - zábradlí a kovové díly. Technické služby - ruční ...

Vodohospodářské práce. Zajištuje: -přeprava a zneškodňování obsahu domácích čistíren, septiku, jímek na čistírně odpadních vod. Nabízí: -čištění kanalizací strojem CAK 7 -dovoz a přečerpání pitné vody -zemní práce se strojem UDS 114, DH 112 -práce jeřábem AD 080 a sklápěcími automobily T 815, a LIAZ.

Služby, sběr, sběrna, výkup, třídění, zpracování, prodej: - kovový odpad, kovošrot - papír - plast - barevné i bílé sklo. V rámci poskytovaných služeb zajišťujeme: - bezplatné přistavení kontejnerů požadované velikosti (neúčtujeme jejich výměnu ani pronájem) dopravu a nakládku vlastními nákladními vozidly - likvidace ...

Paliva Prodej z kryté skládky: -suché uhlí hnědé, černé, koks, -brikety uhelné, dřevěné volné i balené -doprava na místo -úklid hydraulickým pásem -palivové dřevo měkké, tvrdé, vyschlé, volné i balené, třísky na podpal. Prodej: -propan-butanové bomby 2, 10, 33kg. Řidiči p.Křídlo 606646299 p.Fichtner ...

Výkup druhotných surovin: Výkup odpadů: - papír, železný šrot, barevné kovy. - sběr měkkých plastů (igelitů) Výkup: - kovové i nekovové odpady - kabely. Zajištění svozu surovin. Prodej: - tříděný lisovaný papír - tříděné barevné kovy - železo, litina Pořádáme sběrové akce v obcích a ve školách ve spolupráci s hasičskými ...

Firma OVLAB spol. s r.o. provozuje dvě čistírny průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů. -úprava a zneškodňování kapalných odpadů -doprava cisternou ADR -servisní práce pro odlučovače olejů a ostatních ropných látek -technologické zkoušky čištění průmyslových odpadních vod.

Kovošrot - sběr, výkup, odkup, likvidace: - veškerý kovový odpad - výkup barevných kovů za světové ceny (Al, Cu, ..) - nepotřebné zařízení a technologicky náročný kovový odpad - veškeré možné likvidace zařízení, technologií na místě (kotelny, haly, velké stroje, výrobní zařízení) - odvoz kovového odpadu našimi vozidly - přistavení ...

Voda - topení - plyn. Instalatérské práce. Opravy a čištění kanalizace. Topenářské práce. Havarijní servis Non Stop.

Výkup, sběrné suroviny: - barevné kovy - papír - kovový odpad - akumulátory - kabely - elektrošrot. Další provozovny: - Libřice, Stěžírky, Týniště nad Orlicí.

Nakládání s odpady: - zneškodnění odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách - zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných odpadů - sanace starých ekologických zátěží - sběr a svoz pevných odpadů v nádobách - systémy odděleného shromažďování odpadů s ...

Firma je součástí organizace TSR Recycling Holding GmbH. Výkup, sběrné suroviny: -nakládání s odpady -recyklace kovových odpadů -barevné kovy.

Sběr, svoz, zpracování, likvidace: -odpad. Skládka.

Recyklace a uložení stavebních a demoličních odpadů. Prodej písku a kameniva. Stavební a demoliční práce. Drcení a třídění stavebních sutí (odpadů) v místě vzniku mobilním drtícím a třídícím zařízením. Uložení odpadů: - pecní struska - licí formy a jádra nepoužitá k odlévání - licí forma a jádra použitá k odlévání - jiné ...