Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Technické služby města Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace
Technické služby města Jablonné v Podještědí, jsou příspěvkovou organizací pod záštitou Města. Hlavní předmět činnosti organizace jsou zajištění sběru, svozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu v katastru obce Jablonné v Podještědí, údržba veřejné zeleně včetně kompletní strojní a ruční údržby, údržba a opravy veřejného osvětlení, údržba a ...
Služby města Cvikova s.r.o.
Hlavní činností Technických služeb města Cvikov je správa a celoroční údržba města. Staráme se o údržbu komunikací a chodníků a jejich úklid a zimní údržbu. Mezi naše další činnosti patří vyvážení fekálií, čištění kanalizačních přípojek odvoz suti a dalších odpadů. Pro město také zajišťujeme veškeré výškové práce, jako je čištění okapů, ořezy ...
Green Waste Services, s.r.o.
Společnost Green Waste Services, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Zaměřujeme se nejen na sběr, výkup či odstranění odpadů, ale zajišťujeme také zpracování, recyklace či úpravy pro jeho další využití. Provozujeme sběrné suroviny, kde vykupujeme veškeré barevné kovy, plast a papír. Provádíme také likvidace ...
Mezi hlavní činnosti firmy Futurity - Alan Klempár patří čištění kanalizací a domovních odpadů. Dále provádíme stavební práce, rekonstrukce, výstavbu opěrných zdí z různých materiálů i výkopy pro inženýrské sítě. Sídlíme v Liberci. Čištění kanalizací: - čištění domovních odpadů - čištění potrubí, stok na hlavních řadech - čištění ...

Prvotní naší činností je výkup druhotných surovin a likvidace technologických celků. V dnešní době jsme naší činnost rozšířili o další činnosti - ekologická likvidace vozidel, stavební činnost, kontejnerová autodoprava a úklid prostor v Libereckém kraji. Úklid prostor - provádíme pro fyzické osoby i pro firmy Ekologická likvidace ...

Vývoz, čištění: - septiky - jímky - ČOV - fekálie

Společnost Jesis CZ s.r.o. se zabývá řešením problematiky ochrany životního prostředí. Věnujeme se otázkám odpadového hospodářství, likvidace starých ekologických zátěží, hydrogeologii a managementu v oblasti péče o životní prostředí. Jsme také organizátory geologické a paleontologické burzy v České Lípě. Odpadové hospodářství, nakládání s ...

Uložení stavebních odpadů. Prodej stavebních recyklátů. Prodej písku, štěrku. provozovna Liberec: ul. České mládeže vjezd betonárkou ZAPA a.s. – bývalý areál Colorbetonu

Obchodní a výrobní společnost CONDOR Naše firma je obchodní a výrobní společností, mezi naše zaměření patří komplexní nakládání s odpady - likvidace odpadů, prodej a servis čerpadel (dávkovacích a speciálních včetně chemie), VO, MO baterie, akumulátory a zdroje, VO, MO voda, topení, plyn a archivace a skartace dokumentů.

Služby - průmyslové čištění a vysávání - čištění kanalizací - výškové práce, rizikové kácení stromů - práce sacím bahrem - čištění a servis bioplynových stanic.

Stavební práce: - zednické práce - malířské práce - obkladačské práce - podlahářské práce - zateplovací systémy - rekonstrukce stávajících objektů - zdění, omítky, obklady, dlažby - demolice - bouraní a odvoz sutě - výkopové práce.

-Přeprava nebezpečných odpadních vod -Odstraňování nebezpečných odpadů -Čištění nebezpečných odpadních vod -Nakládání s odpady

Služby: - odpadové hospodářství Skládka Svébořice: tel.: 737 248 855, 737 248 857

Sběr, svoz, zpracování odpadu: - komunálního - velkoobjemového - stavebního - průmyslového.

Sběr, svoz odpadu: -komunálního. -tříděného odpadu. -velkoobjemového odpadu. -pronájem kontejnerů.

Kácení a prořezy stromů v městské aglomeraci Likvidace černých skládek - likvidace komunálního odpadu Demoliční práce Zemní práce Lesnické práce

Vytěžování a recyklace elektronických a kovových odpadů Odborné demontáže různých technologických celků Přeprava a ekologická likvidace vybraných druhů nebezpečných odpadů Poradenská činnost Obchodováním s vyřazenou vojenskou technikou a různými skladovými zásobami

Nabízíme výkup kovového odpadu za atraktivní ceny - výkup železa a výkup barevných kovů na více jak 40 sběrnách po celé ČR. Demontáže starých technologických zařízení a autovraků. Recyklace a zpracování kovového odpadu, prodej hutím a slévárnám. Pro průmyslové podniky odvoz kovového odpadu ve vlastních kontejnerech.

DIVIZE LIBEREC je organizačně složena z provozů v Liberci a Hodkovicích nad Mohelkou: - výkup a zpracování železného šrotu a barevných kovů K úpravě železného šrotu stříháním slouží hydraulické nůžky HENSCHEL S 800 . Manipulaci se železným šrotem zajišťuje kolový nakladač FUCHS 714 a dva portálové jeřáby POCLAIN 170 a 350. Zpracování barevných ...

-Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Ubytovací služby -Pronájem a půjčování věcí movitých -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Vyklízení bytů, sklepů, garáží . hodinový manžel Zakázková výroba - brány Malířské práce (hodinový manžel) Tapetářské práce (hodinový manžel) Řezání a štípání dřeva (hodinový manžel) Vývoz a odvoz - septiky - jímky Vyklízení bytů, sklepů, garáží hodinový manžel Hodinový manžel - zednické, ...

Nakládání s odpady: - zneškodnění odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách - zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných odpadů - sanace starých ekologických zátěží - sběr a svoz pevných odpadů v nádobách - systémy odděleného shromažďování odpadů s ...

PROVÁDÍ: - autodoprava - přistavování kontejnerů na čistou stavební suť, spalitelný a netříděný odpad - přeprava materiálu - dodání a doprava písku, štěrku, plaveného kamínku a prachu pod zámkovou dlažbu - vyvážení septiků a tukových lapolů - odvoz fekálií - čištění kanalizací tlakovou soupravou - instalatérské práce motorovým pérem - ...

PROVOZ: - závod na energetické využití odpadů - tuhý komunální odpad - odpad z podniků a živností charakteru komunálního odpadu - skartace materiálu - likvidace komunálního a jemu podobného živnostenského odpadu DODÁVKA: - elektrická energie - teplo PROVÁDÍ: - provoz závodu na energetické využití odpadů