Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Služby: - likvidace ocelových konstrukcí. Sběr, výkup: - železo - barevné kovy. Přeprava odpadů.

Údržba, oprava, rekonstrukce, výstavba: - vodovodní a kanalizační sítě. Čištění a čerpání: - kanalizace, žumpy, septiky a čistírny odpadních vod. Revize kanalizace. Vodohospodářské stavby.

Cementová střešní krytina: - tašky. Betonová dlažba. Střešní nástavby pro panelové domy. Prodej: - pevné paliva. Velkoobchod, maloobchod: - suché maltové směsi - ruční elektrické nářadí MIG/MAG. Prodejna: - Krnov, tel.:554612694 - pevná paliva - uhlí - štěrk - písek.

Pobočka. Výkup, zpracování: - ocelové odpady - odpady barevných kovů - papír. Ekologická likvidace autovraků.

Pobočka. Sběrna. Výkup, zpracování: - odpady barevných kovů - papír - ocelové odpady. Ekologická likvidace autovraků.

Pobočka. Služby: - čištění kanalizace - revize kanalizace TV kamerou - bezvýkopové technologie opravy kanalizace - opravy kanalizace - pronájem mobilních WC - NON-STOP servis.

Nakládání s odpady: - zneškodnění odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách - zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných odpadů - sanace starých ekologických zátěží - sběr a svoz pevných odpadů v nádobách - systémy odděleného shromažďování odpadů s ...

Podnikání v oblasti nakládání s odpady. Sběr, přeprava, likvidace, odstranění: -tekutý a pevný odpad -nebezpečné odpady: -kaly z odlučovačů oleje a lapáků nečistot -emulze -průsakové vody ze skládek odpadů -pevné odpady: -demoliční, domový, stavební materiál -upotřebovaná čistící tkanina -sorbenty, aj.. Odvoz, ...

Technické, komunální služby: - údržba místních komunikací, chodníků - údržba veřejné zeleně - údržba veřejného osvětlení - hospodaření v příměstském lese - nakládání s odpady - silniční nákladní doprava - údržba hřbitovů - pohřební služby.

Nakládání s odpady. Sběrné suroviny. Výkup, sběr: - železný šrot, barevné kovy - papír - textil - sklo - autobaterie - plastové folie Úřední skartace dokladů. Nakládka a odvoz odpadů vlastní technikou. Výkup ovoce.

Nakládání s odpady. Recyklace. Obchodní zastoupení firem na jednáních v Rakousku, Německu, Slovensku, Polsku.

Technické služby: - úprava a údržba městské zeleně. - zahradnické práce - čištění města - údžba komunikací - správa veřejného osvětlení - správa hřbitovů, parkovišť a veřejné WC - nakládání s odpady - autodoprava a kontejnerová doprava - výkopové práce - správa městského hřbitova.

Čištění jímek a odpadů: - čerpání žump a jímek - revize kanalizační kamerou.

Naše činnosti : - údržba komunikací a chodníků - správa a údržba nemovitostí - obchodní činnost - sprostředkovatelská činnost - terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně - provozování kanalizace - služby se speciálními stroji - poskytování technických služeb - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - vodoinstalaterství a ...

Nakládání s odpady. Zajistíme vám demontáž, likvidaci, odvoz i zpracování vašich odpadů. Vykupujeme také kovy.

Služby: - provozování mobilní odstřeďovací stanice - hygienizace kalů, odběr a zpracování kalů z čistíren odpadních vod (zakázka na měsíc). Výroba: - rekultivační substráty - stavební výplňové hmoty - průmyslové komposty.

Svoz, odvoz: -domovní odpad vozem ŠKODA 706 MTS, traktorem ZETOR s vlečkou do 7tun. Pronájem, půjčovna: -kontejnery na odpad. Stavební, zemní práce: -vyklizení, úklid stavenišť -výkopové práce, hloubení strojem WARINSKI KSH a čelním nakladačem MUSTANG 940 -terénní úpravy -odklízení sněhu na komunikacích, cestách traktorem s ...

Ekologická činnost. Nakládání s odpady včetně nebezpečných. Hydroizolace. Inženýrská činnost. Demoliční práce. Zemní práce. Stavby.

Zpracování: - vysokopecní granulové strusky.

Poradenství: - nakládání s odpady - ekologické - enviromentální. Oleje, maziva - obchodní zastoupení Morava. Čistící bavlna. E-shop, prodej: - textil.

Komunální služby. Správa, údržba, oprava: - vodovodní a kanalizační sítě, vodovod, kanalizace - místní komunikace - veřejná zeleň - bytový fond a majetek obce - sběrný dvůr.

Pobočka. Nakládání s odpady, sběrna. Sběrné suroviny. Výkup, sběr: - železný šrot, barevné kovy - papír - textil - sklo. Úřední skartace dokladů.

Pobočka. Nakládání s odpady, sběrna. Sběrné suroviny. Výkup, sběr: - železný šrot, barevné kovy - papír - textil - sklo. Úřední skartace dokladů.

Nakládání s odpady, sběrna. Sběrné suroviny. Výkup, sběr: - železný šrot, železo, barevné kovy - papír - textil - sklo. Úřední skartace dokladů.

Vyvážení odpadních jímek. Čištění odpadních vod, kanalizačního potrubí. Výstavba: - vodovodní a kanalizační řády.