Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Odstraňování nebezpečných odpadů. Průzkum a sanace kontaminovaných lokalit. Grafické práce.

Kancelář: - Prosenice 8, 75121 Prosenice okr. Přerov, tel: 581226232. Komplexní služby v nakládání s odpady: - likvidace odpadů - vzorkování, chemické, fyzikální a ekotoxické analýzy - zpracování programu odpadového hospodářství.

Výkup, sběr, sběrna, zpracování: - kovový odpad.

Výkup, sběr, sběrna, zpracování: - kovový odpad.

Výkup, sběr, sběrna, zpracování: - kovový odpad. Výkup pouze od firem.

Výkup, sběr, sběrna, zpracování: - kovový odpad.

Pobočka. Odvoz a zpracování: - odpady. Svoz komunálního a živnostenského odpadu. Odstranění průmyslového a stavebního odpadu. Výkup: - druhotné suroviny.

Výkup, sběr, sběrna: - barevné kovy - šrot - druhotné suroviny.

Pobočka. Výroba tiskových barev a přípravků se zaměřením na sítotiskové a flexografické barvy. Nakládání s odpady i nebezpečnými, poradenství. Služby: - dezinsekce - dezinfekce - deratizace.

Likvidace - chladící a klimatizační technika malého a středního chlazení Servis - chladničky - mrazničky Kompletní servis - chladící technika málého a středního chlazení Dodávka - chladící technika malého a středního chlazení Dodávka - klimatizační technika malého a středního chlazení Kompletní servis - ...

Skládka. Svoz, skládkování: - komunální odpad - nebezpečný odpad.

Vývoz - septiky - žumpy

Výkup a zpracování - kovový odpad

Odstraňování odpadů Prodej - stavební materiál

Nakládání s odpady Drobné stavební práce Návrhy a realizace - zahrady Myslivost - práce v lese - zalesňování

Likvidace a řešení - bioodpady Inženýrská činnost

Výkup - druhotné suroviny Nakládání s odpady Vývoz - fekálie Opava a Krnov Zakládání a údržba - parky - zahrady

Výkup - autobaterie Výkup - kabely Přistavení - kontejneryodvoz - vlastní kontejnerovou dopravou (i kovové odpady) Autodoprava - vnitrostátní - mezinárodní - do 3,5t Výkup, zpracování, úprava - kovový odpad Likvidace - technologické celkydemontáž - technologické celky a konstrukce Prodej - ...

Doprava - nákladní Recyklace - kovový odpad - šrot

Poskytované činnosti a služby: -svoz a odstranění směsného komunálního odpadu -svoz a dotřídění separovaného odpadu -svoz a odstranění nebezpečných odpadů -kontejnerová služba -zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství -poradenství v oblasti odpadového hospodářství.

Poradenství v oblasti ekologie - ochrana životního prostředí - zásahy do zeleně - autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení podle § 45i, odstavec 3 zákona 114/1992 sbírky Nakládání s odpady - autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení podle § 45i, odstavec 3 zákona 114/1992 sbírky