Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Činnost: - sběr, zpracování kovového odpadu

Služby: - práce tlakovým vozem - monitoring kanalizace kamerou - čištění jímek a septiků - čištění vnitřních odpadů

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, úklidu a údržby měst. Mezi služby, které poskytujeme patří např. svoz a zpracování odpadů, čištění a údržba místních komunikací včetně zimní údržby, provádíme také běžné opravy a údržbu nákladních vozidel. Provozujeme sběrný dvůr v Třinci a v ...

Zpracování, výkup: - železný, neželezný, nerezový šrot - barevné kovy - kovový odpad. Likvidace vyřazených technologických zařízení.

Nákup, výkup, zpracování, prodej, likvidace kovového odpadu, nakládání s odpady: - železný šrot - barevné kovy - ocelový, litinový a legovaný odpad dle ČSN 420030 bez škodlivin a silného znečištění - neželezné kovy dle ČSN 421331 (Cu, Al, Pb, Zn a jejich slitiny) bez škodlivin a znečištění (neželezných kovů) - Pb akumulátory - výkup ...

Firma Dušan Danko Vám zajistí odvod odpadních vod, fekálií, jímek a kalů. Zabýváme se čerpáním a odvozem odpadních vod, dále čistíme kanalizace a odpady tlakem vody. Disponujeme vlastním vozovým parkem, vývoz odpadních jímek, septiků a žump provádíme vozy PRAGA V3S s nádrží 4 m3 a TATRA 815 CAS11 s nádrží 11 m3. Naše služby poskytujeme pro ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Činnost: - kontejnerová doprava - přeprava sypkých materiálů - odvoz a likvidace opdadu (stavební suť, beton, zemina) - pronájem kontejnerů

Práce tlakovým vozem: - čistění domovních odpadů, potrubí, domovní přípojky, domovní i venkovní kanalizace. Monitorování nástrčnou kamerou: - zjišťování poruch na domovních stoupačkách a vodovodních přípojkách.

Zpracování a úprava kovového odpadu - briketovací linka - zpracování ocelového, legovaného odpadu a barevných kovů. Provozovna Trojanovice 871 74401 Trojanovice tel. 732 536 874

Ekologické zpracování kovů: -kovošrot, kovový odpad, barevné kovy -ekologická likvidace kovového odpadu -odborné třídění, přepracovávání kovového odpadu -sběrné suroviny -hutní materiály -kontejnerový sběr šrotu -výkup šrotu -demolice objektů spojená s výskytem kovového odpadu. Pronájem, odprodej: -strojové zařízení na ...

Nakládání s odpady. Odvoz a likvidace opadu: - přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů - likvidace tuhých odpadů - stavební, komunální odpad, zemina - pronájem velkoobjemových kontejnerů.

Výkup, sběr: - sběrné suroviny, šrot. Výkopové a zemní práce.

Distribuce, rozvod: - teplo, tepla - teplá užitková voda, teplé vody - studená pitná voda, pitné vody. Služby: - čištění kanalizace, kanalizací - vývoz jímek, jímky.

Technické služby: - správa bytů a kotelen - údržba veřejného osvětlení a údržba zeleně - sběrný dvůr a odpadové hospodářství.

Ekologické služby. Servis, údržba: - čerpací stanice - jímky a odlučovače.. Služby: - nakládání s nebezpečnými odpady - sanační práce ropných úložišť - likvidace vadných nebo odstavených nádrží.

Skládka, nakládání s odpady. Svoz, likvidace: - komunální odpad - separovaný odpad - ostatní odpad - nebezpečný odpad NO - přeprava NO - roztřídění a zajištění zneškodnění NO - separace odpadu - odběr kompostovatelného odpadu. Výroba, prodej: - kompost-hnojivo - zeminový substrát. Doprava, autodoprava: - nákladní (s ...

Odvoz a likvidace odpadních vod a fekálií septiku, žump, čov, tukových lapolů. tlakové pročištění odpadů. Fekálové služby vozidlem LIAZ S706 8m3, délka hadic 30m i více. Doprava peletek.

Nabízíme výkup kovového odpadu za atraktivní ceny - výkup železa a výkup barevných kovů na více jak 40 sběrnách po celé ČR. Recyklace a zpracování kovového odpadu, prodej hutím a slévárnám. Pro průmyslové podniky odvoz kovového odpadu ve vlastních kontejnerech.

Nakládání s odpady. Sběrné suroviny. Výkup, sběr: - železný šrot, barevné kovy - papír - textil - sklo - autobaterie - plastové folie Úřední skartace dokladů. Nakládka a odvoz odpadů vlastní technikou. Výkup ovoce.

Nakládání s odpady. Zajistíme vám demontáž, likvidaci, odvoz i zpracování vašich odpadů. Vykupujeme také kovy.

Komunální služby. Správa, údržba, oprava: - vodovodní a kanalizační sítě, vodovod, kanalizace - místní komunikace - veřejná zeleň - bytový fond a majetek obce - sběrný dvůr.

Pobočka. Nakládání s odpady, sběrna. Sběrné suroviny. Výkup, sběr: - železný šrot, barevné kovy - papír - textil - sklo. Úřední skartace dokladů.

Pobočka. Nakládání s odpady, sběrna. Sběrné suroviny. Výkup, sběr: - železný šrot, barevné kovy - papír - textil - sklo. Úřední skartace dokladů.

Nakládání s odpady, sběrna. Sběrné suroviny. Výkup, sběr: - železný šrot, železo, barevné kovy - papír - textil - sklo. Úřední skartace dokladů.