Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Ing. Jiří Valušek FEKAL.EU
Odvoz a vývoz fekálií, odpadních vod, žump, výpalků z palíren, jímek a septiků a likvidaci tukových lapolů zajišťuje firma Ing. Jiří Valušek - FEKAL.EU z Nového Jičína. Vývoz a čerpání tekutých odpadů zajistíme nejen v oblasti Nového Jičína, ale také v širokém okolí Rožnova, Frenštátu, Bečvy, Hranic, Lipníku, Vítkova, Oder, Klimkovic, ...
Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Vývoz jímek, septiků, žump, čističek, vývoz kuchyňských lapolů, výpalků z pálenic, vymytí tlakovou vodou. Čištění kanalizací a ucpaných odpadů tlakovým kombi vozem (od průměru dn 100 až dn 600mm) Přeprava tekutých odpadů ADR třídy 8 a 9, jejich likvidace na deemulgační stanici, vývoz jímek s obsahem ropných látek, úkapových lapolů a emulzí s ...

Autoservis, autoopravna. Nákladní doprava, kamionováa kontejnorová přeprava. Odtahová služba. Stavební a demoliční práce. Svářečské a paličské práce. Odvoz a likvidaci fekálií z fekálních jímek, septiků.

Technické služby: -odvoz komunálního, domovního odpadu -čištění města, úklidové práce -správa městského parkoviště -zámečnictví -opravy silničních vozidel, pracovních strojů -provádění staveb, změn, odstraňování -osobní a nákladní silniční motorová doprava -provozování MHD -provozování pohřebišť -služeby pro zemědělství, ...

Provozování: - skládka Životice - ukládání komunálních odpadů - zařízení k úpravě BRO (biologicky rozložitelných odpadů) - kompostárna - sběr, likvidace a zpracování BRO - výroba elektrické energie a tepla - sušení a prodej stolařského řeziva (buk, dub).

Organizační složka Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. Technické služby: - správa a údržba silnic a místních komunikací včetně jejich čištění a zimní údržby - odvoz komunálního, domovního odpadu - údržba a zakládání veřejné zeleně (sekání trávy, aj.), rekultivace - údržba a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních ...

Pobočka. Velkoobchod, výkup, zpracování, recyklace, sběr: - železný a neželezný kovový odpad - autovraky - likvidace - železniční vozy.

Služby: - likvidace ocelových konstrukcí. Sběr, výkup: - železo - barevné kovy. Přeprava odpadů.

Pobočka. Výkup, zpracování: - ocelové odpady - odpady barevných kovů - papír. Ekologická likvidace autovraků.

Pobočka. Sběrna. Výkup, zpracování: - odpady barevných kovů - papír - ocelové odpady. Ekologická likvidace autovraků.

Technické služby: - úprava a údržba městské zeleně. - zahradnické práce - čištění města - údžba komunikací - správa veřejného osvětlení - správa hřbitovů, parkovišť a veřejné WC - nakládání s odpady - autodoprava a kontejnerová doprava - výkopové práce - správa městského hřbitova.

Svoz, odvoz: -domovní odpad vozem ŠKODA 706 MTS, traktorem ZETOR s vlečkou do 7tun. Pronájem, půjčovna: -kontejnery na odpad. Stavební, zemní práce: -vyklizení, úklid stavenišť -výkopové práce, hloubení strojem WARINSKI KSH a čelním nakladačem MUSTANG 940 -terénní úpravy -odklízení sněhu na komunikacích, cestách traktorem s ...

Výkup a zpracování - kovový odpad

Poskytované činnosti a služby: -svoz a odstranění směsného komunálního odpadu -svoz a dotřídění separovaného odpadu -svoz a odstranění nebezpečných odpadů -kontejnerová služba -zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství -poradenství v oblasti odpadového hospodářství.

Technické služby města Fulnek. Stavební činnost: -zemní, výkopové práce -drobné stavební práce. Oprava, čištění, údržba: -komunikace, silnice -žumpy, jímky. Odvoz, svoz, vývoz: -odpad, odpadky, popelnice, kontejnery.

Recyklace - kovy - slitiny Demoliční práce Údržba - zahrady - parky

Výkup, sběr, zpracování: -druhotné suroviny -barevné kovy (měd, mosaz, bronz, olovo, hliník, nerez a jiné). Zajištění odvozu vlastním vozem. Autodoprava, doprava: -nákladní přeprava.

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

-Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -Podnikání v oblasti nakládání s odpady (jinými než nebezpečnými) -Výroba drobných výrobků a bytových doplňků Zednictví

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -Výroba polystyrénu