Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

AGIPP-ILLÍK s.r.o. Vývoz žump a septiků Opava
Firma AGIPP-ILLÍK řeší odvozy a čištění odpadních vod (ČOV) po celém Moravskoslezském kraji. Zabývá se vývozem žump, septiků, fekálií, kalů, kuchyňských tukových lapolů a jiných tekutých odpadů od firem i obyvatel a zprostředkovává mytí komunikací v Opavě. Spolupracuje se stavebními firmami a zemědělskými podniky, které zajišťují: - ...
Nakládání s odpady. Třídění a zpracování odpadu.

Společnost RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. se zabývá výkupem, zpracováním a prodejem kovového odpadu. V našich sběrnách vykupujeme železo, železný šrot, litinu, barevné kovy, papír, plast i sklo. Nabízíme přistavení a odvoz kontejnerů s kovovým nebo papírovým odpadem. Jsme tradičním dodavatelem odpadu do oceláren a ...

Veřejné osvětlení: - tel.: 553759118, p. Baroň Jaromír - havarijní služba: - tel.: 606710419 - vytyčení trasy kabelů - zprovoznění nesvítících svítidel - oprava výbojkových svítidel v obcích a podnicích - montáž reklamních tabulí. Údržba: - tel.: 553759116, p. Hrdina Vladimír - výroba odpadních košů a váz na mobilní zeleň z ...

Pobočka. Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

Poskytování služeb zemědělskými stroji: - příprava půdy - ochrana rostlin a hnojení - sklizňové práce. Živočišná výroba: - produkce: - mléko - vepřové maso - hovězí maso. Rostlinná výroba: - produkce: - potravinářská pšenice - sladovnický ječmen - mák - řepka. Malosériová výroba: - krabice - tvarové ...

Technické služby: - správa a udržba veřejných komunikací, zeleně a osvětlení - péče o zeleň - sadové úpravy, zahradnická činnost - svoz a likvidace komunálního odpadu - nakládání s odpady, separace - sběrný dvůr s nebezpečnými odpady, provoz skládky - čištění města - údržba, opravy místní komunikace - provoz koupaliště, městských ...

Ekologická činnost. Nakládání s odpady včetně nebezpečných. Hydroizolace. Inženýrská činnost. Demoliční práce. Zemní práce. Stavby.

Nakládání s odpady. Provoz sběrny druhotných surovin. Provozovna: - Anenská, Opava.

Vývoz - septiky - žumpy

Likvidace a řešení - bioodpady Inženýrská činnost

Výkup - druhotné suroviny Nakládání s odpady Vývoz - fekálie Opava a Krnov Zakládání a údržba - parky - zahrady

Technické služby. Nákladní doprava. Čištění ulic a udržování veřejných prostranství. Odvoz odpadů. Lesní školka: - Budišov nad Budišovkou,Berounská 340 - tel.:556305548.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -zprostředkovatelské služby -podnikání v oblasti nakládání s odpady

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Zprostředkování obchodu a služeb -Poskytování technických služeb -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o ...