Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Demonta T, s.r.o. Ekologická likvidace autovraků Ostrava
Společnost Demonta T, s.r.o. se na své pobočce v Ostravě zaměřuje na výkup železných i barevných kovů, kovového odpadu a papíru. Provozuje autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel. Jsme také místem zpětného odběru elektrozařízení a baterií. Výrobním podnikům, které produkují velké množství kovového odpadu přistavíme kontejner, ...
Ing. Michal Lach poskytuje služby v oboru monitoring a čištění kanalizace. Nabízí také havarijní službu a pročištění havárií, opravy kanalizací a revize kamerovým systémem. Čištění kanalizace: - elektromechanickými pružinami - tlakovou vodou. Havarijní služba, pročištění havárií: - ucpaná potrubí - rozsedlá potrubí - havarijně ...

Výkup, svoz a zpracování kovu. Služby: - výkup šrotu - svoz šrotu - demolice/demontáž výrobních hal a zařízení (včetně výškových prací) - stříhání kovového odpadu - autodoprava - odvoz suti.

Společnost Aleš Jasek s.r.o. se specializuje na zemní, výkopové a demoliční práce. Provádíme výkopy na přípojky pro inženýrské sítě, základy rodinných domů, bazény nebo septiky. Zajišťujeme řízený protlak pod komunikacemi nebo parkovišti. Provozujeme nákladní a kontejnerovou dopravu a nabízíme odvoz odpadu, suti nebo zeminy. Disponujeme vlastní ...

Služby: - olejový servis - likvidace použité kuchyňské, potravinářské gastro oleje a tuky - současně s odvozem použitého gastro oleje vám přivezeme čerstvý olej pro teplou i studenou kuchyni Prodej: - fritovací oleje a tuky

Činnost: - recyklace a ukládání inertních odpadů - rekultivace Prodej: - kamenivo

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Služby v oblasti nakládání se všemi druhy odpadů - odvoz a uložení stavebních sutí - výkup druhotných surovin - výkup olejů - čištění jímek, lapolů, odlučovačů.

Odvoz odpadních vod ze žump a septiků. Tlakové čištění kanalizací. Monitoring a trasování kanalizací.

Odstraňování, sběr a shromažďování odpadů.

Služby - strojní čištění kanalizace - tlakové čištění kanalizace - monitoring inženýrských sítí - vytyčování kabelových a potrubních vedení.

Společnost EKOAQUA plus s.r.o. v Ostravě se specializuje na prodej biologických čistíren odpadních vod a jejich servis i údržbu. Zajišťujeme také komplexní služby v oblasti domácích ČOV a prodej plastových retenčních i přečerpávacích nádrží, měrných šachet či dokonce atypických záchytných jímek. Ohledně čistíren Vám náš odborný personál rád poradí ...

Tlakové čištění kanalizací. Vývozy žump a septiků. Monitoring, trasování kanalizací. Odvoz. odpadních vod. Sací bagr

Služby: -nakládání s odpady -recyklace

Pobočka. Služby: - nakládání s odpady - svoz komunálního a živnostenského odpadu - odstanění průmyslového odpadu - výkup druhotných surovin.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. poskytuje občanům města Ostravy, Moravskoslezskému regionu a podnikatelské sféře služby v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství. Nad rámec služeb pro obecní úřady se specializuje na Prodej kompostu a zeminového substrátu - vlastní výrobky ze zeleně - kompost Kompozo I. a substrát Zeminový ...

Společnost OZO Ostrava s.r.o. se zabývá nakládaním s odpady - komunální, tuhé, tekuté: - svoz, odvoz - kontejnery, nádoby o objemu - pojízdné sběrny - na nebezpečné a velkoobjemové odpady z domácností: - sběrné dvory - třídění - třídicí linka - skládkování - skládka Ostrava-Hrušov - kompostování - organické zbytky - likvidace, ...

Sběrna, kovošrot, výkup a zpracování: - kovový odpad (šrot) - barevné kovy - papír.

Zpracování, prodej, sběr, výkup, třídění: - ocelový a litinový, kovový odpad - kovošrot. Provozovna: - Orlovská 125, Ostrava - Heřmanice (podjezd na Heřmanický rybník)

Topenářské a vodoinstalatérské práce. Čištění potrubí a kanalizace. Čerpání žump a septiků vč. likvidace odpadů. Stavební a havarijní opravy kanalizace. Revize, zkouška těsnosti a monitorování kanalizací.

Likvidace odpadů. Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města a obce, tak i pro průmyslové podniky a živnostníky.

Pobočka. Velkoobchod, výkup, zpracování, recyklace, sběr: - železný a neželezný kovový odpad - autovraky - likvidace - železniční vozy.

Údržba, oprava, rekonstrukce, výstavba: - vodovodní a kanalizační sítě. Čištění a čerpání: - kanalizace, žumpy, septiky a čistírny odpadních vod. Revize kanalizace. Vodohospodářské stavby.

Pobočka. Služby: - čištění kanalizace - revize kanalizace TV kamerou - bezvýkopové technologie opravy kanalizace - opravy kanalizace - pronájem mobilních WC - NON-STOP servis.

Nakládání s odpady: - zneškodnění odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách - zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných odpadů - sanace starých ekologických zátěží - sběr a svoz pevných odpadů v nádobách - systémy odděleného shromažďování odpadů s ...