Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Záložňa Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod s použitým tovarom - bazár Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem zvlášť nebezpečných - zber, výkup a predaj železného šrotu, odpadového materiálu z kovov, farebných kovov a zliatín, zberového papiera

Fotografické služby Počítačové služby Výroba hroznového vína Reklamné a marketingové služby Nákup a predaj motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie ...

Záložňa Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Pomocné stavebné práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Výsadba a údržba verejnej zelene Zber a recyklácia fólií a PET fliaš Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Spracovanie a výroba reklamných ...

Reklamná činnosť Výroba kovových obalov Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba ostatného kovového tovaru Výroba železa, ocele a ferozliatin Podnikatelské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Veľkoobchod a maloobchod v ...

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Maliarske, natieračske, sklenárske a lakírnicke práce Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Sklenárstvo Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Reštauračná činnosť Predaj motorových vozidiel Demolácie a podzemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba transportného betónu Organizovanie kurzov a školení Vykonávanie dopravných stavieb Revízia elektrických zariadení Prevádzka športových zariadení Recyklácia stavebného materiálu Výsadba ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba plastov v primárnej forme Maliarske, natieračské a sklenárske práce Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Stavba strojov a prístrojov s ...

Úprava a predaj opotrebovaných materiálov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Výkup a predaj druhotných surovín a farebných kovov /v rozsahu železo, farebné kovy, papier/

Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom Maloobch.s knihami,novinami,časopismi,pisac.a kancel.potreb. Predaj na trhoch-zelenina,ovocie,potraviny,nápoje,tabak. výr Sprostr.obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrob. Sprostr.obchodu s textilom, odevami,obuvou a koženým tovarom Sprostr.obchodu s nábytkom,zariad.a predm.pre ...

Ťažba piesku Nákup a predaj pohonných hmôt Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Predaj jedovatých látok a prípravkov v maloobchode Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Recyklovanie kovového odpadu a šrotu a nekovového odpadu a zvyškov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Montáž sadrokartónu Pomocné stavebné práce Maliarske a natieračské práce Prípravné práce k realizácii stavby Čistenie kanalizácií v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov - vývoz kalov zo ...

Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Pomocné stavebné práce Výroba plastových výrobkov Maliarske a natieračské práce Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov /okrem nebezpečných/ Sprostredkovanie obchodu,služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva ...

Recyklácia odpadov Marketing a management Vedenie účtovníctva Diskotekárska činnosť Podnikateľské poradenstvo Reklamné a propagačné služby Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Nakladania s odpadmi mimo nebezpečných Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Organizovanie kultúrnych, spoločenských a ...

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (s výnimkou nebezpečných odpadov) - zhromažďovanie, preprava, skladovanie, zneškodňovanie, zber, výkup, úprava, triedenie a spracovanie

Vedenie účtovníctva Výroba stavebných hmôt Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Recyklovanie nekovového odpadu a zbytkov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť obchodu, výroby a služieb v rozsahu ...

Recyklovanie odpadov z plastov; Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kuriérske služby

Prenájom motorových vozidiel Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom ...

Ubytovacie služby Maloobchod s výrobkami z plastov Veľkoobchod s výrobkami z plastov Výroba, oprava a montáž meradiel Iné ubytovacie možnosti - slobodáreň Sprostredkovanie obchodu-výrobky z plastov Maloobchod so strojmi a technickými potrebami Výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov Veľkoobchod so strojmi a technickými ...

Výroba tehál Pieskovacie práce Sklenárske práce Reklamné činnosti Veľkoobchod so žieravinami Databanky, počítačová grafika Veľkoobchod s chemickými látkami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Kúpa a predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba sirupov Baliace činnosti Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Spracovanie druhotných surovín Veľkoobchod s papierenským tovarom Spracovanie kovového odpadu a šrotu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Vykonávanie prác so stavebnými mechanizmami Výkup, zber, ...

Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Spracovanie druhotných surovín Úprava a oprava tlakových hadíc v rozsahu voľných živností Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorovej časti vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Zámočníctvo Strojárska výroba Reciklácia olejov, výroba paliva Maloobchod.a veľkoobchod.činn.-N,P:stroj.,hutného,staveb.mat Opravárenská činnosť-poľnoh.mechaniz.,osob.a náklad.vozidiel

Komisionálny tovar Prenájom nehnuteľností Požičiavanie pracovnej plošiny Práce so stavebnými mechanizmami Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Sprostredkovanie obchodu - potraviny, nápoje, tabak Maloobchod-farby,laky,textil,odevy,obuv,kožený tovar Veľkoobchod-farby,laky,textil,odevy,obuv,kožený ...

Montáž sadrokartónu Výroba hroznového vína Demolácie a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod s ovocím,vínom a nápojmi Prenájom poľnohospodárskych strojov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Sprostredkovanie ...