Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Společnost AVE CZ je jednou z největších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. Na území České republiky působí od roku 1993. Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří: - svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu - ...

Příspěvková organizace Technické služby města Nýrska zajišťuje ve městě Nýrsko údržbu zeleně, úklid komunikací a odpadů, správu veřejného osvětlení, hřbitova, nemovitostí a bytů. Dále zajišťujeme provoz jednotlivých sportovišť ve městě jako je koupaliště, ledová plocha, in-line dráha, sportovní hala, fotbalové hřiště, dětská hřiště. Technické ...

Služby: - svoz a likvidace komunálního a živnostenského odpadu - likvidace černých skládek na Plzeňsku - práce hydraulickou rukou s drapákem - odvoz a likvidace stavebních sutí - odvoz a likvidace objemného odpadu - pořádání svozových dnů ( pro obce) pro nebezpečné, i ostatní složky, komunálního odpadu - dovoz stavebních materiálů, ...

Služby: - drcení stavebních odpadů - výkup, odvoz železného šrotu - demontáž ocelových celků Prodej: - štěrk, písek.

Kompostárna - služby v oblasti nakládání s biologickými odpady - drcení odpadního dřeva, klestu - přijímání biologicky rozložitelných odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů - produkty: organická hnojiva, kompost.

Firma Tomáš Chmelíř se zabývá čerpáním a vývážením odpadních jímek, septiků a žump u rodinných domů či průmyslových staveb. Vysáváme, odčerpáme a odvezeme fekálie ze žump a septiků. Dále provozujeme nákladní a kontejnerovou autodopravu. Zajišťujeme dovoz stavebního materiálu jako je písek, štěrk, kamenivo nebo odvoz stavební sutě. Činnost: ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Likvidace - odlučovače tuků Vybírání lapačů tuků a odvoz k likvidaci

Poskytujeme komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města a obce, tak i pro průmyslové podniky, živnostníky, včetně obchodních řetězců. Sběr, svoz a transport všech druhů odpadů je zajišťován nejmodernější technikou. Oblasti našich služeb jsou: komunální odpady, provozování zařízení pro nakládání s odpady, využívání odpadů, vedení ...

Činnost: - nákladní autodoprava - kontejnerová doprava - zemní a výkopové práce - nakládání s odpady - autoservis a pneuservis

Práce, služby: - topenářské - plynařské - vodoinstalační - výstavba plynovodů, vodovodů, kanalizací - zemní práce - zemní protlaky do průměru 130 mm - jádrové vrtání diamantovou technikou - čerpání, vývoz a likvidace fekálií z jímek, septiků, žump - autodoprava

Služby: -sběr, svoz, likvidace odpadů a druhotných surovin -pronájem a svoz sběrových nádob a kontejnerů -úprava separovaných složek odpadů (třídění, lisování a meziskladování) -strojové čištění areálů a komunikací zametacím vozidlem -poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a vedení evidence odpadů

Služby: - skládka odpadů - ekologická likvidace odpadů - svoz komunálního odpadu - poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství - prodej odpadových nádob Skládka Černošín: tel.: 374 616 996, 601 340 995 Skládka Kladruby: tel.: 374 631 720, 601 267 157

Služby: -vývoz a odvoz popelnic a kontejnerů -provoz sběrného dvora

Služby: -sběr, svoz, likvidace odpadů. -svoz separovaného odpadu. -skartace dokumentů.

Výkup: -železo -barevné kovy. Třídění, zpracování: -kovový odpad. Demolice ocelových konstrukcí a zařízení. Vlastní kontejnerový servis. Dodávky ocelové vsázky pro hutě a slévárny.

Pátrací činnost, detektivní služby Ochrana majetku a osob Odvoz a likvidace - odpady č.190809 z lapačů tuků v jídelnách, školách, školkách, restauracích, vývařovnách a.t.p. - nebezpečné odpady - lapače ropných splavenin ekologické poradenství Výstavba jednoduchých a drobných staveb Výstavba - pozemní stavby, inženýrské ...

Výkup a likvidace kovového odpadu, ekologická likvidace autovraků, pneuservis (provozovna Seč), přistavování kontejnerů.

EKOLOGIE: -sběr odpadů -využívání odpadů -odstraňování odpadů -přeprava odpadů. SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ: -čištění průmyslových odpadních vod* -čištění a rekonstrukce průmyslových jímek -ekonomické studie v oblasti životního prostředí -poradenská činnost.

Služby: -svoz a likvidace kovového odpadu -svoz a likvidace nekovového odpadu -přistavení kontejneru zdarma.

Výkup, zpracování a prodej kovového odpadu: -železný odpad -barevné kovy -kontejnerizace zdarma -odvoz vlastními auty. Likvidace technologií a staveb.

Stavební činnost: -projektování, rekonstrukce, realizace -odpadové hospodářství -architektura -správa a údržba nemovitostí -inženýring -emolice a zemní práce. Sadovnictví: -projektování, realizace -kácení nebezpečných dřevin -ošetření dřevin -terénní úpravy -zakládání travnatých, keřových, stromových porostů.

Služby: -správa a údržba nemovitosti -likvidace technologických celků -úklidy prostor -likvidace odpadů -nakladaní s nebezpečnými odpady.