Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

Prenájom strojov a zariadení Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Správa a údržba trhového miesta Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných motorových vozidiel Opravy pracovných strojov a zariadení Osadenie a údržba dopravného značenia Údržba verejnej zelene - kosenie, ...

Pneuservis Nákup a predaj osobných áut a súčiastok Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy Nákup a predaj ovocia, zeleniny a potravinárskych výrobkov Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej ...

Zváračské práce Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby ...

Podnikanie nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Podnikateľské poradenstvo Výroba kovov a kovových výrobkov Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie predajných automatov Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia Nákladná ...

Chov vybraných druhov zvierat; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá; Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Úprava terénu, zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti - Čistiace a upratovacie práce - Prevádzkovanie kompostovacieho zariadenia - Výkup, separácia a ...

Predaj motocyklov Výroba píliarska Pohostinská činnosť Výroba drevených obalov Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom Maloobchod s textilom, koženou galantériou, kozmetikou Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Skladovanie; Vedenie účtovníctva; Administratívne služby; Prenájom hnuteľných vecí; Čistiace a upratovacie služby; Reklamné a marketingové služby; Výroba plastov v primárnej forme; Baliace činnosti, manipulácia s tovarom; Výroba strojov pre hospodárske odvetvia; Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov; Sprostredkovateľská činnosť v ...

3) Skladovanie a zmrazovanie; Prenájom hnuteľných vecí; Pohostinská činnosť - bufet. Poskytovanie služieb mechanizmami; Verejná cestná nákladná doprava. Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom; Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Výroba umelohmotných výliskov na vstrekovacích strojov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie druhotných surovín v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu ...

Smaltovanie Reklamné činnosti Predaj motorových vozidel Sprostredkovateľská činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Predaj, požičiavanie videokaziet, CD nosičov, MC nosičov Maloobch.a veľkoobch.s ...

Prieskum trhu Demolácie a zemné práce bez použitia trhavín Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Demontážne a demolačné práce technologických celkov, strojov a zariadení Montážne a konštruktérske práce ...

Prieskum trhu Prenájom dopravných prostriedkov Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov,zariadení a nástrojov Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Krajčírstvo Sprostredkovateľská činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

MURÁRSTVO STOLÁRSTVO OBKLADAČSKÉ PRÁCE SPROSTREDKOVATEĹSKÁ ČINNOSŤ MALOOBCHOD A VEĹKOOBCHOD S TOVAROM V ROZSAHU VOĹNEJ ŽIVNOSTI Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Výroba a hutnícke spracovanie kovov; Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti priemyslu; Kúpa rozličného tovaru ...

Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov;

Murárske práce Stolárske práce Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Prevádzkovanie športového areálu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Usporadúvanie spoločenských udalostí Zemné práce a ...

Školiteľská činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského ...