Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Plnenie kvapalinami a baliace činnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných Čistenie zariadení chemickými prípravkami v ...

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Prenájom motorových vozidiel SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s poľnoproduktami MALOOBCHOD A VEĽKOOBCHOD S TOVAROM V ROZSAHU VOĽNEJ ŽIVNOSTI Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Sprostredkovateľská činnosť Služby dopravnými mechanizmami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Podnikateľské poradenstvo v oblasti ekológie Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti odpadov a výrobkov z nich Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba olefínov Recyklácia druhotných surovín Výroba uhlíka a aktívneho uhlia Výroba aromátov a aromatických látok Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Prenájom skladov a skladovacích priestorov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s odpadmi s ...

Odevná výroba Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie dodávky stavebných prác Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a ...

Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinami, alko- holickými a nealkoholickými nápojmi, ovocím a zeleninou, tabakom a tabakovými výrobkami, fajčiarskymi potrebami, tex-tilom, odevami, obuvou, textilnou a koženou galantériou, potrebami a zariadeniami pre domácnosť, kultúrnymi zariade- niami, novinami, časopismi, knihami, papierom a ...

Reklamná činnosť Manažérska činnosť Demolácie a búracie práce Poskytovanie finančného leasingu Nákup a predaj druhotných surovín Ekonomické a organizačné poradenstvo Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej ...

Výroba pilařská a impregnace dřeva Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako ...

Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie druhotných surovín Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poradenská a expertízna činnosť pri ochrane životného prostredia Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných ...

Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom cestných motorových vozidiel a mechanizmov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhodnocovanie organických odpadov v rozsahu voľnej živnosti Údržba kanálov, rybníkov a zemné práce Rekultivačné práce Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Práce vykonávané stavebnými mechanizmami Úschova a uloženie písomností a dokumentov Stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným ...

Vodoinštalatérstvo Sprostredkovateľská činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ...

Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom

Pneuservis Skladovanie Baliace činnosti Čistenie interiérov Predaj motorových vozidiel Prevádzkovanie atoumývarne Sprostredkovateľská činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ...

Výroba a predaj kompostu Čistiace a upratovacie práce Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o zeleň Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie Nákladná cestná doprava vozidlami do ...