Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

Chov vybraných druhov zvierat; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá; Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami ...

Skladovanie; Vedenie účtovníctva; Administratívne služby; Prenájom hnuteľných vecí; Čistiace a upratovacie služby; Reklamné a marketingové služby; Výroba plastov v primárnej forme; Baliace činnosti, manipulácia s tovarom; Výroba strojov pre hospodárske odvetvia; Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov; Sprostredkovateľská činnosť v ...

3) Skladovanie a zmrazovanie; Prenájom hnuteľných vecí; Pohostinská činnosť - bufet. Poskytovanie služieb mechanizmami; Verejná cestná nákladná doprava. Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom; Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Výroba a hutnícke spracovanie kovov; Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti priemyslu; Kúpa rozličného tovaru ...

Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov;

Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie druhotných surovín Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poradenská a expertízna činnosť pri ochrane životného prostredia Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných ...