Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Prenájom strojov a zariadení Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Správa a údržba trhového miesta Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných motorových vozidiel Opravy pracovných strojov a zariadení Osadenie a údržba dopravného značenia Údržba verejnej zelene - kosenie, ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby ...

Smaltovanie Reklamné činnosti Predaj motorových vozidel Sprostredkovateľská činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Predaj, požičiavanie videokaziet, CD nosičov, MC nosičov Maloobch.a veľkoobch.s ...

Práce vykonávané stavebnými mechanizmami Úschova a uloženie písomností a dokumentov Stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným ...

Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom